Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

ROLUL SI FUNCTIILE FAMILIEI IN EDUCATIA COPILULUI – LUCRARE DE LICENTA

ROLUL SI FUNCTIILE FAMILIEI IN EDUCATIA COPILULUI – LUCRARE DE LICENTA


50,00 lei

ROLUL SI FUNCTIILE FAMILIEI IN EDUCATIA COPILULUI – LUCRARE DE LICENTA

 

 

 

 

 

Numar de pagini: 50

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50 lei

 

 

DESCRIERE:

 

 

CUPRINS

        Introducere……………………………………………………………............4

CAPITOLUL 1

FAMILIA. DEFINIŢII. CARACTERISTICI

1.1 Definiţii sub aspect sociologic şi juridic………………………….............6

1.2 Caracteristici……………………………………......………………….....7

1.3 Influenţa climatului familial asupra copilului………………………….....7

1.4 Conduita grupului familial……………………………………………....10

1.5 Funcţiile familiei, roluri şi sarcini……………………………………….10

1.6 Funcţiile familiale în raport cu societatea…………………………….....12

CAPITOLUL 2

EDUCAŢIA FAMILIALĂ……………………………………………………...........16

            2.1 Valorile în educaţia familială…………………………..…………….......17

            2.2Internalitatea şi externalitatea………………………………………........21

            2.3 Educaţie familială şi limbaj………………………………………….......22

            2.4 Socializare ca urmare a educaţiei familiale………………………….......22

            2.5 Socializarea – proces de formare a personalităţii……………………......26

            2.6 Factorii de socializare şi de educaţie……………………..…………........28

CAPITOLUL 3

EFECTELE VIOLENŢEI ÎN FAMILIE ………………………….…………............31

3.1 Violenţa în familie. Definiţii. Tipuri. Cauze……………….………….....32

3.2 Particulărităţi ale violenţelor în familie din punct de vedere al efectelor..32

3.3 Traume, dereglări de comportament…………………….…..............…..33

3.4 Devianţa -  inadaptare socială…………………………………………...37

 

CAPITOLUL  4

DEVIERI ŞI INADAPTĂRI COMPORTAMENTALE ÎN MEDIUL ŞCOLAR

4.1 Inadapatrea comportamentală la şcoală....................................................41

4.2 Factori psihopedagogici.............................................................................44

           4.3 Locul şi rolul relaţiilor interpersonale în structura personalitaţii elevului.47

4.4 Atitudinea copilului faţă de mediul familial nefavorabil şi faţă de şcoală…50

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

 

“ Copilăria nu este niciodată o etapă blândă, netedă, regulată. Ea se compune   dintr-un şir de conflicte, de contradicţii, de izbucniri ancestrale în mijlocul celor mai autentice progrese”( Rene Zazzo, p.5, 1995, Educaţia copilului în familie,  Editura Agora S.R.L, Iaşi).

Când însă copilul creşte şi se dezvoltă în condiţii armonioase, favorabile lui, el îşi dezvoltă un echilibru stabil atât cu sine însuşi, cât şi cu mediul ambiant.

Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte importanţa rolurilor şi funcţiilor familiale în educaţia copilului şi efectele carenţelor educative în procesul de socializare a copilului.

În acest scop, am pornit de la explicarea termenilor care vor fi frecvent utilizaţi pe parcursul acestei lucrări şi anume : familie, educaţie, educaţia familială, climat familial ( capitolul 1 ).

În capitolul 2 am încercat să definesc educaţia în familie ca pe un ansamblu de influenţe exercitate în cadrul familiei asupra copiilor, în vederea pregătirii şi formării lor pentru viaţa socială.

În capitolul 3 am considerat că prezentarea urmărilor violenţei în familie contribuie la formarea trasăturilor fundamentale ale personalităţii copilului, acestea fiind evidenţiate în mediul social.

Capitolul 4 este cel mai amplu din această lucrare pentru că am vrut să scot în evidenţă influenţele factorilor de socializare care sunt familia, şcoala, grupul de prieteni, şi care contribuie la dezvoltarea sociomorală a copilului.

Deasemenea am pus accent pe mediul şcolar şi funcţiile psiho-pedagogice din cadrul acestuia. Eşecul şcolar contribuie la devierile şi inadaptările comportamentale ale copilului.

Scopul educaţiei socio-psiho-pedagogice este de a transmite copilului cunoştintele generale de care va avea nevoie în viaţă şi de a pregăti copilul de azi pentru a deveni omul de mâine.

Voi încheia lucrarea prin a prezenta rezultatul studiului realizat în scopul evidenţierii efectelor mediului familial asupra izolării sociale a copilului la şcoală. Folosirea metodei sociometrice a ajutat scoaterea în evidenţă a modului de relaţionare socio-afective a copiilor cu probleme în familie, în mediul şcolar.

Analiza evoluţiilor actuale, evidenţiază că se agravează şi se extind fenomenele de devianţă, delicvenţă. În acest context, multiple discipline (sociologia, psihologia, criminologia) sunt interesate în identificarea cauzelor şi factorilor care le generează, a condiţiilor care le favorizează şi mijloacelor de prevenţie şi tratament a devianţei ca problemă socială.

Astfel, aceste preocupări se concentrează în ultima vreme, pe cunoaşterea conceptelor privind copilăria, familia, toleranţa, umanitarismul, drepturile copilului, dar şi pe elucidarea unor probleme privind definirea şi încadrarea altora: factorii de risc, abandon şi eşec şcolar, maltratare, neglijenţă, devianţă.

 

 

 

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 

 

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

Total 0,00 lei

Plateste    

» Produse noi