Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

RELATIA DINTRE LEADERSHIP SI PERSONALITATE DIN PERSPECTIVA PSIHOLOGIEI ORGANIZATIONALE

RELATIA DINTRE LEADERSHIP SI PERSONALITATE DIN PERSPECTIVA PSIHOLOGIEI ORGANIZATIONALE


50,00 lei

RELATIA DINTRE LEADERSHIP SI PERSONALITATE DIN PERSPECTIVA PSIHOLOGIEI ORGANIZATIONALE

 

 

 

 

Numar de pagini: 96

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50 lei

 

 

DESCRIERE:

 

 

CUPRINS

INTRODUCERE.. 5

Capitolul 1. Aspecte teoretice privind leadership-ul 7

1.1 Stilul de conducere. 7

1.1.1 actul conducerii din perspectivă psihologică  7

1.1.2 stilul de conducere. definirea stilului de conducere  9

1.1.3 Tipologii ale stilurilor de conducere  13

1.1.4 caracteristicile unui stil de conducere eficient 16

1.2 leadership-ul 18

1.2.1 Definiţie şi conţinut 18

1.2.2 teorii situaţionale despre leadership  19

1.2.3 leadership-ul participativ  23

1.2.4 Leadership-ul transformaţional si carisma  24

1.2.5        Leadership-ul bazat pe principii 26

1.2.6 Competenţele leadership-ului 28

1.2.7 Raportul leadership – management 29

Capitolul 2. Aspecte teoretice privind personalitatea. 31

2.1 personalitatea - Delimitări conceptuale. 31

2.2 Perspective de abordare a personalităţii 33

2.3 teorii ale personalităţii 35

2.4 structura personalităţii 39

2.5 Personalitatea comandantului militar 44

Capitolul 3. Relaţia dintre leadership şi personalitate din perspectiva psihologiei organizaţionale. 49

3.1 Problematica leadership-ului în contextul psihologiei organizaţionale. 49

3.2 Dimensiuni psihologice ale personalităţii liderului 50

3.3 Rolul personalităţii în exercitarea actului de conducere. 55

3.4 Inteligenţa emoţională, atribut al unui leadership eficace. 57

3.5 Inteligenţa emoţională EQ comparativ inteligenţa generală IQ.. 60

3.6 Aspecte negative ale personalităţii liderului, influenţa asupra     organizaţiei 61

3.7 Schimbarea personală şi organizaţională. 65

Capitolul 4. corelaţia dintre nivelul inteligenţei emoţionale (EQ) şi calităţile de lider analizate la nivelul comandanţilor de subunităţi din Academia Forţelor Terestre. 68

4.1 Obiectivele şi ipotezele cercetării 69

4.2 Metodologia cercetării 69

4.3 Prelucrarea şi interpretarea datelor 70

4.4 Concluziile cercetării 71

CONCLUZII ŞI PROPUNERI. 72

Bibliografie. 74

ANEXE.. 76

 

 

 

 

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

Într-o lume în continuă mişcare, ce evoluează de la an la an, organizaţiile îşi păstrează importanţa în viaţa oricărui individ. Acestea sunt locul tuturor împlinirilor, în ele oamenii se nasc, trăiesc şi mor, în ele se simt fericiţi dar şi nefericiţi, se simt bine, satisfăcuţi, dar şi trişti, nemulţumiţi. În organizaţii omul îşi construieşte sau îşi pierde identitatea de sine, îi este afectată interioritatea sau şi-o modelează după propria voinţă. „Organizaţiile produc, prin structurile, mecanismele şi finalităţile lor, un anumit tip de om şi un anumit tip de comportament, numite om organizaţional, respectiv comportament organizaţional. La rândul lor, omul şi comportamentul organizaţional afectează şi influenţează profund viaţa şi eficienţa organizaţional” (Johns, 1998). Iată de ce rolul psihologiei organizaţionale este tocmai cercetarea şi  investigarea influenţei reciproce dintre oameni şi organizaţii, influenţe ce duc la un anumit tip de comportament; comportamentul organizaţional.

Leadership-ul este un proces dinamic în care relaţia lider-subordonat este reciprocă şi influenţează atât performanţa individului, cât şi pe cea organizaţională. Leadership-ul se poate baza pe o funcţie a personalităţii sau poate fi privit ca o categorie comportamentală, este relaţionat cu motivaţia, comportamentul interpersonal şi cu procesul comunicării. Un bun leadership implică procesul efectiv al delegării.

O serie de dimensiuni ale personalităţii nu pot să nu influenţeze comportamentul liderului (temperamentul, aptitudinile psihosociale, caracterul etc.). concepţia conform căreia stilul este variabil, iar personalitatea este stabilă, structură ce nu poate fi uşor de modificat, a generat o serie de contradicţii, deoarece nu s-a înţeles că, pentru a schimba stilul, nu este necesară schimbarea personalităţii în ansamblu, ci doar o reechilibrare a dimensiunilor personalităţii, a ponderii pe care aceste dimensiuni o au în plan comportamentul, efectele pozitive fiind accentuate, iar cele negative înfrânate.

Scopul acestei lucrări este de a demonstra existenţa unei relaţii între leadership şi personalitate din perspectiva psihologiei organizaţionale, ştiinţă de sine stătătoare a cărei concepţie  asupra omului şi organizaţiei este mai realistă, mai flexibilă, mai integrativă. Oamenii sunt trataţi şi consideraţi fiinţe umane cu trebuinţe existenţiale, cu relaţii specifice, cu norme formale şi informale interdependente, cu conflicte şi tensiuni latente sau manifeste între ei sau între ei şi conducere.

Lucrarea este structurată în patru capitole, primele trei fiind destinate aspectelor teoretice ale conducerii şi personalităţii, precum şi a influenţei reciproce dintre acestea, iar capitolul patru unei cercetări care evidenţiază rolul inteligenţei emoţionale în activitatea liderului militar.

Primul capitol prezintă câteva aspecte ale stilului de conducere şi ale tipurilor de leadership. Sunt evidenţiate de asemenea diferenţele dintre management şi leadership.

Capitolul al doilea inventariază teoriile personalităţii umane, caracteristicile personalităţii liderului militar şi rolul acestora în conducerea subordonaţilor pe timp de pace, dar mai ales pe timp de război.

Impactul personalităţii asupra actului de conducere este descris în capitolul al treilea. este accentuată importanţa inteligenţei emoţionale şi a particularităţilor acesteia în exercitarea unui leadership eficient, plecând de la premisa că emoţiile sunt cele mai importante resurse ale omului. Sunt prezentate câteva aspecte negative ale personalităţii liderului şi modalităţile de schimbare ale acesteia atât la nivel individual cât şi organizaţional.

În ultimul capitol este prezentată o investigaţie a nivelului inteligenţei emoţionale în rândul comandanţilor de subunităţi din Academia Forţelor Terestre şi a corelaţiei între aceasta şi calităţile de lider.

Lucrarea de faţă poate constitui o sursă de documentare pentru viitorii comandanţi, lideri militari, precum şi o bună sursă de inspiraţie pentru cei ce doresc să aprofundeze importanţa inteligenţei emoţionale în activitatea de conducere.

 

 

 

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 

 

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

Total 0,00 lei

Plateste    

» Produse noi