Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

PARTICULARITĂŢI ALE DEZVOLTĂRII IMAGINII DE SINE LA ADOLESCENŢII INSTITUŢIONALIZAŢI

PARTICULARITĂŢI ALE DEZVOLTĂRII IMAGINII DE SINE LA ADOLESCENŢII INSTITUŢIONALIZAŢI


50,00 lei

PARTICULARITĂŢI ALE DEZVOLTĂRII IMAGINII DE SINE LA ADOLESCENŢII INSTITUŢIONALIZAŢI

 

 

 

Numar de pagini: 56

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50 lei

 

 

DESCRIERE:

 

 

CUPRINS

Argument .......................................................................................................................... 4

Capitolul 1. Personalitatea – accepţiuni şi perspective de abordare.......................... 6

1.1. Accepţiuni ale conceptului de personalitate................................................. 6

1.2. Curente în descrierea şi explicarea personalităţii......................................... 8

1.2.1. Monist vs. pluralist în explicarea şi descrierea personalităţii............. 8

1.2.2. Nemotetic vs. idiografic în explicarea şi descrierea personalităţii...... 9

Capitolul 2. Particularităţile dezvoltării personalităţii adolescenţilor....................... 11

2.1.Adolescenţa – scurtă prezentare generală.................................................... 11

2.2. Particularităţi ale dezvoltării personalităţii adolescentului........................... 14

2.3. Conştiinţa de sine la adolescenţi................................................................17

2.4. Stima de sine – vector al personalităţii adolescentului................................ 21

Capitolul 3. Rolul familiei în dezvoltarea personalităţii adolescenţilor.....................

26

3.1. Accepţiunile conceptului de familie............................................................

3.2. Funcţiile sistemului familial.......................................................................

3.3. Rolul familiei în dezvoltarea personalităţii adolescentului............................

Capitolul 4. Problemele adolescenţilor instituţionalizaţi............................................. 32

4.1. Problematica instituţionalizării................................................................. 32

4.2. Caracteristicile personalităţii adolescenţilor instituţionalizaţi...................... 36

Capitolul 5. Cercetare privind imaginea şi stima de sine la adolescenţii

instituţionalizaţi. O abordare comparativă...........................................

39

5.1. Scopul şi obiectivele cercetării...................................................................... 39

5.2. Ipotezele cercetării......................................................................................... 41

5.3. Metodologia utilizată..................................................................................... 41

5.3.1. Descrierea loturilor de adolescenţi investigate.................................. 41

5.3.2.Instrumentele utilizate pentru colectarea datelor............................... 42

5.4. Rezultatele obţinute şi interpretarea lor......................................................... 46

5.5. Concluzii........................................................................................................ 52

Bibliografie........................................................................................................................ 54

Anexe................................................................................................................................. 56

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

 

Lucrarea de faţă prezintă sinteza unor investigaţii prezentate în literatura de specialitate, pe problematica adolescenţilor instituţionalizaţi şi a particularităţilor personalităţii acestora, precum şi rezultatele unei cercetări personale, prin care mi-am propus investigarea imaginii şi a stimei de sine în rândul adolescenţilor instituţionalizaţi, prin comparaţie cu un lot de adolescenţi proveniţi din familii normale.

Aşa cum au arătat numeroşi autori, instituţionalizarea se asociază cu o serie de caracteristici ale mediului instituţional, având repercursiuni asupra personalităţii şi conduitei copiilor, viitori adolescenţi, a căror creştere şi dezvoltare nu are loc în aceleaşi condiţii ca în cazul copiilor din familii. Efectele instituţionalizării se resimt la toate nivelele personalităţii copilului instituţionalizat şi în toate domeniile funcţionării acesteia: dezvoltarea cognitivă, maturizarea afectiv-emoţională, sistem de interese şi valori, comportamente manifeste, formarea conştiinţei de sine, natura imaginii şi a respectului de sine.

Lucrarea este organizată în şase capitole, dintre care primele patru abordează o serie de probleme teoretice, legate de: perspectivele de abordare în psihologie ale conceptului de personalitate, particularităţile dezvoltării personalităţii adolescenţilor (am insistat asupra formării conştiinţei de sine la adolescenţi, precum şi asupra rolului pe care îl joacă stima de sine în dinamica personalităţii şi în funcţionarea copilului şi adolescentului), rolul familiei în dezvoltarea personalităţii adolescentului, problematica instituţionalizării (cauzele şi riscurile acestei situaţii în care se află mulţi dintre copii şi adolescenţi), precum şi caracteristicile personalităţii adolescenţilor instituţionalizaţi.

În cea de-a doua parte a lucrării, am prezentat obiectivele, ipotezele, metodologia utilizată, precum şi rezultatele unei cercetări, prin care am comparat imaginea şi stima de sine, evaluate pe un lot de 47 de adolescenţi instituţionalizaţi cu imaginea şi stima de sine, evaluate pe un lot de 55 adolescenţi neinstituţionalizaţi. Datele obţinute au confirmat ambele ipoteze generale de la care am pornit, indicând faptul că adolescenţii instituţionalizaţi manifestă tendinţa de a prezenta o discrepanţă mai accentuată între autopercepţiile cu privire la Eu-l actual şi expectanţele cu privire la Eu-l ideal. Deşi nu am obţinut o diferenţă semnificativă între nivelul stimei de sine globală a adolescenţilor instituţionalizaţi şi nivelul prezent la adolescenţii neinstituţionalizaţi, comparaţiile detaliate au relevat o serie de diferenţe între cele două loturi de adolescenţi, care sunt prezentate detaliat în capitolul 5.

 

 

 

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 

 

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

Total 0,00 lei

Plateste    

» Produse noi