Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

FORMAREA IDENTITATII MORALE SI VALORIZAREA INTRINSECA A ADOLESCENTILOR

FORMAREA IDENTITATII MORALE SI VALORIZAREA INTRINSECA A ADOLESCENTILOR


50,00 lei

FORMAREA IDENTITATII MORALE SI VALORIZAREA INTRINSECA A ADOLESCENTILOR

 

 

 

 

Numar de pagini: 88

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50 lei

 

 

DESCRIERE:

 

 

CUPRINS

INTRODUCERE.........................................................................................................4

CAPITOLUL I. Delimitări conceptuale ......................................................................9

1. Educația morală în cadrul personalității ...................................................................9

1.1 Definirea conceptului de educaţie morală ..............................................................9

1.2 Obiectivele educaţiei morale .................................................................................10

1.2.1 Conştiinţa morală ................................................................................................10

1.2.2 Conduita morală ..................................................................................................12

1.3 Strategiile educaţiei morale ....................................................................................13

1.3.1 Factorii educaţiei morale .....................................................................................13

1.3.2 Constructele şi procedeele educaţiei morale .......................................................16

1.3.3 Metodele de educaţie morală ..............................................................................17

1.4 Evaluarea educaţiei morale ....................................................................................19

2. Valorile morale și personalitatea adolescenților........................................................20

2.1 Adolescenţa ............................................................................................................20

2.1.1 Caracteristicele proprii și distinctive ale adolescenţei .........................................20

2.1.2  Formarea identității morale la adolescenți...........................................................21

2.1.3 Mediul familial în dezvoltarea sistemului de valori morale al adolescentului.....23

2.1.3 Influenţa socială a grupului de amici în perioada adolescenţei ...........................25

2.1.4 Manifestări pozitive şi negative ale conduitei morale a adolescentului...............26

2.2 Formarea voinţei .....................................................................................................28

2.3 Moralitatea şi caracterul .........................................................................................29

2.4 Rolul atitudinilor în formarea valorilor morale ......................................................30

2.5 Abaterile care au loc în practica educaţiei morale ..................................................30

3. Idealul educațional al vieții........................................................................................33

3.1 Tendinţa originalităţii .............................................................................................34

3.2 Caracterul sintetic, valoric – integrativ şi prospectiv al idealului de viaţă.............35

3.3 Nevoia de ideal ......................................................................................................37

3.4 Identificarea cu modelul ........................................................................................39

3.5 Etape ale evoluţiei modelelor de viaţă ...................................................................40

3.6 Ideal de valoare ......................................................................................................41

4. Nivele si stadii de raţionare morală – teoria lui Kohlberg........................................41

4.1Nivel preconvențional..............................................................................................41

4.2 Nivelul convențional..............................................................................................43

4.3 Nivelul postconvențional.......................................................................................45

 

CAPITOLUL II.Metodologia cercetării.....................................................................48

  1. Ipotezele cercetării ................................................................................................48

2. Faza constatativă experimentală .............................................................................48   

3. Faza experimentului propriu-zis .............................................................................50

3.1 Subiecții investigați ..............................................................................................50

3.2 Materiale și utilaj utilizate în formarea valorilor morale ......................................51

3.2.1 Orele de dirigenţie (2 ore) ..................................................................................51

3.2.2 Ora de literatură (1 oră) ......................................................................................53

3.2.3 Codul bunelor maniere (2 ore) ...........................................................................53

4. Faza controlului .......................................................................................................55

 

CAPITOLUL III. Analiza, prelucrarea și interpretarea datelor..................................56

1. Faza constructivă ....................................................................................................56

1.1Interpretarea cantitativă .........................................................................................56

1.2 Interpretarea calitativă ..........................................................................................69

2. Faza experimentală .................................................................................................70

2.1 Orele de dirigenţie ................................................................................................70

2.2 Ora de literatură ....................................................................................................72

2.3 Codul bunelor maniere .........................................................................................73

3. Faza controlului ......................................................................................................74

 

CAPITOLUL IV. CONCLUZII ................................................................................81

BIBLIOGRAFIE ....................................................................................................... 83

ANEXE .......................................................................................................................85

 

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

 

           Cercetările de durată denotă faptul că educaţia morală are impact asupra nivelului de dezvoltare cognitivă a indivizilor. În timp ce rădăcinile sale istorice sunt diverse şi includ preocupările a numeroşi educatori: filozofi, psihologi, susţinătorul ei contemporan este Lawrence Kohlberg.

Morala reprezintă o vastă categorie de principii și norme de viață, reguli de comportamente umane specifice unei societăți la nivelul dezvoltării acesteia. Persoanele de-a lungul vieții își stabilesc anumite reguli de conviețuire în dependență de educație și felul fiecăruia de a se forma și de a fi.

Esenţa educaţiei morale constă în crearea unui cadru adecvat interiorizării componentelor moralei sociale în structura personalităţii  morale a copilului, elaborarea şi introducerea profilului moral ținînd cont de normele impuse în societate. Astfel educația morală tinde spre fomarea individului ca subiect moral, subiect ce gândeşte  şi acţionează în spiritul cerinţelor şi exigenţelor moralei sociale, a idealului, a valorilor, normelor şi regulilor pe care ea le deţine.

Un ideal  moral bine constituit e fundamentul oricărui sistem moral, caracteristic  şi definitoriu tendinţei şi opţiunilor comportamentale unei societăţi, cît și latura aliată a tuturor elementelor componente ale acestui sistem moral. El întruchipează perfecțiunea, în care adolescentul e protagonistul propriei dezvoltări morale. Adolescentul însușește condiția sa, se dezvoltă, se (auto)educă și se realizează atît fizic, cît și în mare măsură în plan moral. Acesta tinde continuu spre ideal, indiferent de faptul realității, el urmează calea autodepășirii, el participă activ la autodezvoltare și autovalorizare.

Formarea conduitei și conștinței morale favorizează unul din cele mai complexe planuri în formarea identității morale a adolescentului : se bazează pe acțiuni și deprinderi morale, care abia prin cristalizarea și generalizarea lor se vor structura ca trăsături de ordin moral.

 

 

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 

 

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

Total 0,00 lei

Plateste    

» Produse noi