Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

STRATEGII DE EVALUARE FORMATIVĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

STRATEGII DE EVALUARE FORMATIVĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR


50,00 lei cu TVA

STRATEGII DE EVALUARE FORMATIVĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

 

 

 

 

Numar de pagini: 114

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50  lei

 

 

DESCRIERE:

CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I

EvaluareA PROGRESULUI ŞCOLAR

1.1. Precizări terminologice

1.2. Funcţiile evaluării

1.3.Operaţiile principale ale evaluării

1.4. Modalităţi de integrare a acţiunilor evaluative în procesul de  învăţământ

CAPITOLUL II

STRATEGII DE EVALUARE ŞI AUTOEVALUARE A ELEVILOR

2.1. Definiţii şi clasificare

2.2. Tipuri de rezultate şcolare

2.3. Metode tradiţionale de verificare a rezultatelor şcolare

2.4. Metode de evaluare interactivă

CAPITOLUL III

FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA  ACHIZIŢIILOR DE BAZĂ LA ELEVI PRIN DIVERSIFICAREA STRATEGIILOR DE EVALUARE

METODOLOGIA CERCETĂRII

3.1.  Scopurile şi obiectivele cercetării

3.2. Formularea ipotezei de lucru

3.3. Descrierea metodelor de cercetare utilizate

3.4. Descrierea lotului de subiecţi

3.5. Date privind nivelul de start al subiecţilor cuprinşi în lotul experimental

3.6. Intervenţia psihopedagogică

3.7. Monitorizarea şi evaluarea intervenţiei experimentale

3.8. Analiza şi interpretarea comparativă a datelor

CAPITOLUL IV

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

 

            Deoarece procesul de învăţământ este un proces cu autoreglare, fluxul informaţional circulă în ambele sensuri, de la comandă spre execuţie şi invers, de la execuţie spre comandă. Ultima se realizează prin conexiune inversă. Existenţa acestei secvenţe face ca procesul de învăţământ să fie nu numai un proces reglabil (direcţionat de factori şi condiţii sociale preluate şi trecute prin filtrul personalităţii profesorului), ci şi unul autoreglabil (de corectare independentă şi direcţionare conştientă în virtutea organizării sale interne şi a circulaţiei fluxului informaţional.

            Strategiile didactice de tip evaluativ se referă la această secvenţă a procesului de învăţământ care este conexiunea inversă. Cu ajutorul lor pot fi obţinute o serie întreagă de informaţii privitoare la rezultatele procesului de învăţământ (cunoştinte stocate, capacităţi formate etc.) care sunt recepţionate, prin conexiune inversă, de factorii ce realizează comanda. Aceştia pot interveni apoi prin intermediul reglării (măsuri sociale şi instituţionale) sau autoreglării (măsuri de corectare întreprinse de profesor) pentru îmbunătăţirea desfăşurării sale. Informaţiile obţinute prin conexiune inversă au un dublu rol, confirmă sau infirmă rezultatul, reglează desfăşurarea ulterioară a procesului. Ele sunt în esenţă informaţii de evaluare.

            În sensul său cel mai larg evaluarea se concentrează asupra eficenţei sistemului de învăţământ, considerat ca un subsistem al sistemului social. Ea se pronunţă asupra funcţionalităţii sistemului supraordonat, societatea, şi cel subordonat, învăţământul, prin prisma felului în care acesta din urmă răspunde exigenţelor şi aşteptărilor celui dintâi. ,,Evaluarea este procesul prin care se stabileşte dacă sistemul (educaţional) îşi îndeplineşte funcţiile pe care le are, adică dacă obiectivele sistemului sunt realizate”. Dacă, iniţial, evaluarea se referă doar la rezultatele obţinute de către elevi în procesul de învăţământ, în societatea contemporană aria acestei acţiuni se extinde incluzînd multiple aspecte de natură  economică şi socială pe care le incubă sistemul de învăţământ în totalitatea sa. Conţinutul şi instrumentele de evaluare diferă în funcţie de nivelul pe care îl avem în vedere. Din această cauză putem vorbi de o evaluare economică şi de una pedagogică. Cea dintâi vizează eficienţa sistemului de învăţământ prin prisma raportului dintre resursele materiale şi financiare investite de societate şi rezultatele învăţământului, materializate în calitatea forţei de muncă, în contribuţia sa la creşterea productivităţii muncii şi accelerarea progresului social. Ea se realizează la nivel macrosocial  fiind luate în calcul toate resursele destinate învăţământului (bază materială, personal didactic, cercetare, etc.). Ea oferă prilejul unor aprecieri funcţionalităţii  externe a sistemului de învăţământ în  relaţiile sale cu societatea.

            Evaluarea pedagogică vizează eficienţa învăţământului prin prisma raportului dintre obiectivele proiectate şi rezultatele obţinute de către elevi în activitatea de învăţare. De data aceasta sunt urmărite efectele pedagogice, respectiv consecinţele acţiunii întreprinse asupra formării personalităţii umane în ansamblul său. Consemnând rezultatele se scot în evidenţă şi mecanismele care au condus la obţinerea lor, precum şi evoluţia posibilă a rezultatelor respective, într-un cuvânt, evaluarea pedagogică include în sfera ei rezultatele şi substratul psihologic al acestora. Ea se realizează de către profesor prin strategii didactice adecvate, încheindu-se cu aprecieri asupra funcţionării interne  a acţiunii educaţionale.

           

                        Funcţia socială. Prin mecanisme discrete şcoala produce valoare şi elemente constitutive esenţiale de prestigiu şi statut social. Obţinerea unor note, a unor certificate şi diplome, titluri ştiinţifice şi universitare, oferă numeroase drepturi şi priorităţi, constituind o modalitate raţională de promovare socială. Prin examene şi concursuri se realizează ierarhizarea  candidaţilor pe baza criteriului pe care-l stabilim iniţial. Selecţia prin concurs are nu numai valenţe didactice, indicând succesul în actvitatea de învăţare şi  instrucţie, ci şi utilitate socială: pornind de la rezultatele obţinute la examen pot fi desemnaţi cei mai potriviţi candidaţi pentru o anumită profesie sau funcţie de conducere. Numai printr-o selecţie obiectivă, riguroasă, se poate asigura ridicarea nivelului de competenţă, capacitatea de competitivitate, obţinerea performanţelor, şi în acest domeniu pedagogia, teoria evaluării şi docimologia trebuie sa colaboreze îndeaproape cu sociologia şi managementul.

 

                       

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

TVA 0,00 lei

Total 0,00 lei

* TVA Inclus

Plateste    

» Produse noi