Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

VIZUALIZAREA CONTINUTULUI PRIN MIJLOACE INFORMATICE

VIZUALIZAREA CONTINUTULUI PRIN MIJLOACE INFORMATICE


50,00 lei

VIZUALIZAREA CONTINUTULUI PRIN MIJLOACE INFORMATICE

 

Numar de pagini: 38

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50  lei

 

 

DESCRIERE:

CUPRINS:

 

INTRODUCERE...................................................................................................................................

 4

1. BAZELE PSIHO–FIZIOLOGICE ŞI DIDACTICE ALE VIZUALIZĂRII CONŢINUTULUI DE PREDAT.........................................................................................................................................

 6

 

1.1. Noţiunile de vizualizare........................................................................................................

 6

 

1.2. Aspecte psiho-fiziologice ale vizualizării conţinutului de predat........................................

14

 

1.3. Aspecte didactice ale vizualizării conţinuturilor la lecţiile de informatică...........................

18

2. METODOLOGIA VIZUALIZĂRII  CONŢINUTULUI  PRIN MIJLOACE INFORMATICE….

23

 

2.1. Aplicaţii pentru vizualizarea conţinutului predării.............................................................

23

 

2.2. Analiza comparativă a aplicaţiilor de prezentări electronice................................................

29

 

2.3. Metodologia vizualizării conţinuturilor la lecţiile de informatică........................................

31

3. VALIDAREA EXPERIMENTALĂ A METODOLOGIEI ELABORATE.....................................

35

 

3.1. Organizarea experimentului pedagogic.................................................................................

35

 

3.2. Analiza cantitativă şi calitativă a rezultatelor experimentului pedagogic.............................

38

CONCLUZII.........................................................................................................................................

39

BIBLIOGRAFIE..................................................................................................................................

40

       

 

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

 INTRODUCERE

În ultimele decenii, în domeniul transmiterii informaţiilor vizuale au avut loc schimbări revoluţionare: a crescut mult volumul şi numărul de informaţii transmise, s-au dezvoltat noi tipuri de informaţii vizuale, precum şi modalităţile de transmitere a acesteia. Vizualul a devenit rapid un mijloc de comunicare în masă prin intermediul televiziunii, publicităţiilor, filmelor, Internetului. Prin intermediul informaţiei vizuale, oamenii obţin cel mai esenţial volum de informaţii. A sporit interesul asupra studiului culturii vizuale în poziţia teoriilor moderne pentru a explica specificul ,,vizualizării societăţii”. În întreaga lume se simte o trecere treptată de la componenta verbală la cea vizuală: imaginile vizuale au un astfel de impact asupra tinerei generaţii, încît ei sunt mai puţin capabili să se concentreze asupra textului în timpul citirii. Această deplasare este determinată de mediul, care îl înconjoară pe copilul modern de la cea mai fragedă vârstă: mai întâi, televizorul, iar de la o anumită vârstă – şi calculatorul. Putem spune că vizualizarea pătrunde în toate sferele vieţii şi activităţii umane. Chiar şi procesul de învăţămînt astăzi este de neconceput fără utilizarea tehnologiilor informaţionale. Formarea unei noi culturi vizuale a lăsat inevitabil amprenta sa pe un set de cerinţe pentru activităţile profesorului. Un mijloc de îmbunătăţire a pregătirii profesionale a viitorilor profesori, capabili de inovaţii pedagogice şi de elaborare a activităţilor eficiente de învăţare în condiţiile de dominare a mediului vizual, este considerată formarea la profesori a unor abilităţi de vizualizare a materialului  predat. Din cele relatate rezultă că tema cercetării este actuală.

Analiza activităţilor de predare a profesorilor de informatică arată, că deşi mulţi din ei dispun de mijloacele de vizualizare a informaţiei, aplicarea acestor mijloace rămâne ocazională. Cauza rezidă în lipsa unor metodologii de vizualizare a informaţiei, cât şi în lipsa la profesori a unor cunoştinţe psihologo-pedagogice ce ţin de fenomenul vizualizării (de exemplu, asimetria emisferelor creierului). În practica educaţională poate fi evidenţiată contradicţia între necesitatea vizualizării procesului de învăţământ în şcoală şi lipsa unor repere didactice privind realizarea vizualizării. Această contradicţie determină problema cercetării.

Scopul lucrării constă în cercetarea şi analiza bunelor practici şi elaborarea unor repere metodologice privind vizualizarea procesului de învăţământ la informatică.

Realizarea scopului presupune atingerea următoarelor obiective ale cercetării:

  • Studiul şi analiza critică a literaturii la temă;
  • Studierea aspectelor psiho-fiziologice ale vizualizării;
  • Compararea aplicaţiilor existente pentru vizualizarea conţinuturilor predării în şcoală;
  • Elaborarea unor indicaţii metodice privind vizualizarea predării prin mijloace informatice;
  • Cercetarea experimentală a posibilităţilor vizualizării conţinutului predării la lecţiile de informatică.

Teza de licenţă este structurată într-o introducere, trei capitole, concluzii şi o listă bibliografică.

În primul capitol  „Bazele psiho-fiziologice ale vizualizării”  sunt prezentate conceptele şi abordările ştiinţifice referitoare la noţiunea de vizualizare (vizualizarea datelor, vizualizarea informaţiei, vizualizarea cunoştinţelor), sunt prezentate cele mai răspîndite modele de vizualizare a informaţiei (grafic, schemă, diagramă, hartă etc.).      

Capitolul al doilea „Metodologia vizualizării conţinutului prin mijloace informatice” este consacrat descrierii aplicaţiilor pentru viuzualizarea conţinutului predării şi a mijloacelor tehnice de vizualizare, este realizată o analiză comparativă a acestora privind utilizarea în procesul didactic. Sunt dezvoltate şi descrise metodologiile de vizualizare a conţinutului predării în cadrul didactic.

În capitolul trei „Validarea experimentală a metodologiei elaborate” este descris  experimentul pedagogic realizat şi rezultatele lui.

Teza de licenţă este expusă pe 40 pagini, conţine 14 figuri şi 6 tabele. Lista bibliografică conţine 16 denumiri de surse.

 

                       

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

Total 0,00 lei

Plateste    

» Produse noi