Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

ŞCOALA ŞI COMUNITATEA LOCALĂ

ŞCOALA ŞI COMUNITATEA LOCALĂ

ŞCOALA ŞI COMUNITATEA LOCALĂ


50,00 lei cu TVA

ŞCOALA ŞI COMUNITATEA LOCALĂ

 

 

Numar de pagini: 32

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50  lei

 

 

DESCRIERE:

CUPRINS:

LOCALĂ

I.I. ŞCOALA ŞI CONTEXTUL SOCIAL

I.II. DELIMITĂRI CONCEPTUALE

 1. 1.                  Şcoala – caracteristici generale
 2. 2.                  Comunitatea

2.1. Evoluţia conceptului de comunitate

2.2. Comunitatea şi binele comun

2.3. Spiritul comunitar în România

I.III. PARTENERIATUL ŞCOALĂ COMUNITATE LOCALĂ

 1. Scurtă caracterizare a relaţiei de parteneriat
 2. Necesitatea parteneriatului şcoală – comunitate
 3. Caracteristici ale parteneriatului şcoală – comunitate
 4. Blocajele care pot interveni în relaţia de parteneriat dintre şcoală şi comunitate
 5. Managementul şcolii bazat pe comunitatea locală
 6. Probleme educative majore care pot fi abordate în parteneriatul şcoală – comunitate locală
 7. Concluzii

 

CAPITOLUL II – ŞCOALA ŞI PARTENERII SĂI

II.I ŞCOALA ŞI FAMILIA

 1. Caracteristici definitorii ale familiei
 2. Funcţii ale familiei
 3. Fenomene sociale care influenţează evoluţia familiei şi parteneriatul şcoală – familie
 4. Implicarea familiei în viaţa şcolii
 5. Educarea părinţilor pentru un bun parteneriat şcoală – familie
 6. Forme de organizare ale relaţiei şcoală – familie
 7. Dimensiunea formală a parteneriatului şcoală – familie
 8. Concluzii

II.II ŞCOALA ŞI AUTORITĂŢILE LOCALE

 1. Instituţiile autorităţilor locale, rolul lor social, educativ şi responsabilităţi
 2. Parteneriatul şcoală – autorităţi locale din perspectiva respectării drepturilor copilului
 3. Instituţii ale autorităţilor administraţiei publice cu rol în parteneriatul şcoală – comunitate
 4. Modalităţi de colaborare ale autorităţilor publice centrale, judeţene şi locale

II.III ŞCOALA ŞI POLIŢIA

 1. Roluri educative ale Poliţiei în comunitate
 2. Domenii şi forme ale parteneriatului şcoală – Poliţie
 3. Programe educative comunitare desfăşurate de Poliţie

II.IV ŞCOALA ŞI UNITĂŢILE SANITARE

 1. Tipuri de unităţi sanitare, roluri şi responsabilităţi  educative ale acestora în comunitate
 2. Domenii şi forme ale parteneriatului şcoală – unităşi sanitare
 3. Parteneriatul şcoală – unitaţi sanitare din perspectiva relaţiilor cu părinţii
 4. Programe educative comunitare desfăşurate în parteneriatul şcoală unităţi sanitare

II. V. ŞCOALA ŞI BISERICA

 1. Scurt istoric al parteneriatului şcoală – biserică
 2. Roluri educative ale bisericii în comunitate, domenii şi forme ale parteneriatului şcoală – biserică
 3. Programe educative desfăşurate de către biserică

II.VI. ŞCOALA ŞI AGENŢII ECONOMICI

 1. Domenii şi forme ale parteneriatului şcoală – agenţi economici

II.VIII ŞCOALA ŞI ORGANIZAŢIILE NEGUVERNAMENTALE

 1. Legitimarea parteneriatului şcoală – organizaţii negunernamentale prin prisma axei public – privat
 2. Scurtă descriere a domeniului organizaţiilor neguvernamentale
 3. Domenii şi forme ale parteneriatului şcoală – organizaţii neguvernamentale

 

CAPITOLUL III. EDUCAŢIA ŞI EXTENSIA CÂMPULUI EDUCAŢIONAL DIN PERSPECTIVA PARTENERIATULUI ŞCOALĂ - COMUNITATE

                                                             

III.I FORME ALE EDUCAŢIEI

1.1                Educaţia formală

1.2                Educaţia nonformală

1.3                Educaţia informală

III.II INTERACŢIUNEA FORMELOR EDUCAŢIEI DIN PERSPECTIVA PARTENERIATULUI ŞCOALĂ – COMUNITATE LOCALĂ

 

CAPITOLUL IV. ŞCOALA ŞI DEZVOLTAREA LOCALĂ

 

IV.I. DESCENTRALIZAREA PREMISĂ A PARTENERIATULUI ŞCOALĂ – COMUNITATE LOCALĂ

 1. Premise teoretice ale descentralizării 

2.         Domenii ale descentralizării

3.         Descentralizarea – şansă sau risc?

4.         Caracterizarea sistemului educaţional românesc din perspective descentralizării

5.         Impactul procesului de descentralizare asupra parteneriatului şcoală – comunitate locală

6.         Blocaje ale descentralizării în învăţământul românesc

IV.II DEZVOLTAREA LOCALĂ ŞI INFLUENŢA SA ASUPRA INSTITUŢIEI ŞCOLARE

 1. Dezvoltarea comunitară şi efectele ei asupra şcolii
 2. Dezvoltarea şcolii către o şcoală comunitară
 3. Propuneri de programe pentru dezvoltarea parteneriatului şcoală – comunitate locală – cercetare

3.I        Obiectivele cercetării

3.II       Ipotezele cercetării

3.III      Universul cercetării

3.IV     Metodede cercetare

3.V      Instrumente utilizate în cercetare

3.VI     Rezultatele cercetării

 1. Concluzii

 

V. BIBLIOGRAFIE

 

 

 

 

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

 Şcoala şi comunitatea sunt două aspecte care i-a preocupat în egală măsură pe pedagogi, sociologi, psihologi, filozofi, antropologi etc., fiecare încercând să surprindă aspectele ce contribuie la mecanismele de funcţionare ale acestora, agenţii implicaţi şi gradul de implicare al acestora în promovarea educaţiei. Asistăm astăzi la dezvoltarea unui adevărat curent social care are în centrul său comunitatea şi dezvoltarea sa. De cele mai multe ori, termenii şi expresiile folosite de practicieni, specialişti şi chiar oamenii de rând sunt confuzi, ne întâlnim cu o mare diversitate semantică în acestă problematică.

Şcoala este una din instituţiile centrale ale comunităţii, are roluri specifice dar nu poate funcţiona şi nu se poate dezvolta fără a ţine cont de specificul comunităţii în care funcţionează.

În acestă lucrare am încercat identificarea punctelor comune în valorile transmise de către şcoală şi comunitate, a unor puncte de dezvoltare comune în vederea creşterii gradului de educaţie al actorilor comunităţii (elevi, părinţi, diverse categorii sociale etc.).

Lucrarea este structurată în patru părţi distincte:

-                     Partea I a lucrării – Şcoala şi contextul social  îşi propune o clarificare a rolurilor sociale ale şcolii, o plasare a acesteia în contextul comunitar în care funcţionează, delimitaterea conceptelor utilizate în problematica abordată;

-                     Partea a II-a a lucrării – Şcoala şi partenerii săi abordează într-o manieră descriptivă şi interpretativă parteneriatul dintre şcoală şi principalii agenţi comunitari identificaţi: părinţi, autorităţi locale, poliţie, biserică, unităţi sanitare, agenţi economici, organizaţii neguvernamentale;

-                     Partea a III-a a lucrării - Educaţia şi extensia câmpului educaţional face o analiză a modului în care cele trei forme principale ale educaţiei: formală, nonformală şi informală se întrepătrund şi crează spaţiul necesar manifestării parteneriatului educaţional;

-                     Partea a IV-a a lucrării – Şcoala şi dezvoltarea locală analizează aspectele care fac posibilă dezvoltarea locală a şcolii, descentralizarea ca premisă a parteneriatului, factorii dezvolotării comunitare, modele de dezvoltare comunitare. În acestă parte sunt cuprinse şi rezultatele demersului de cercetare realizat asupra a trei şcoli care funcţionează în contexte comunitare diferite şi sugestii privind dezvoltarea acestora.

Motivaţiile alegerii temei sunt multiple: generozitatea teme, puţinele preocupări teoretice care să ofere un tablou complet al parteneriatului dintre şcoală şi comunitatea locală în care funcţionează, asupra agenţilor comunitari locali, diversitatea semantică folosită atunci când se vorbeşte despre comunitate şi dezvoltarea sa.

Sperăm ca prin demersul întreprins, să fi clarificat măcar o parte din aspectele mai puţin abordate în literatura de specialitate iar sugestiile date reprezentanţilor şcolilor analizate să le fie de folos acestora.

 

 

                       

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

TVA 0,00 lei

Total 0,00 lei

* TVA Inclus

Plateste    

» Produse noi