Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

SUCCESUL SCOLAR AL ADOLESCENTILOR DIN FAMILII MONOPARENTALE (1)

SUCCESUL SCOLAR AL ADOLESCENTILOR DIN FAMILII MONOPARENTALE (1)


50,00 lei

SUCCESUL SCOLAR AL ADOLESCENTILOR DIN FAMILII MONOPARENTALE (1)

 

Numar de pagini: 68

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50  lei

 

 

DESCRIERE:

CUPRINS:

 

 Capitolul I Contextul socio-cultural al familiei şi reuşita şcolară la adolescenţi

 

2.1 Succesul/Insuccesul şcolar: delimitări conceptuale

2.2 Factorii ce contribuie la obţinerea succesului şi insuccesului şcolar

2.3 Reuşita şcolară în contextul familiilor complete şi familiilor monoparentale

 

Capitolul II Repere psihopedagogice privind familia şi adolescentii

 

1.1 Familia contemporană – noţiuni generale

1.2 Particularităţile de vârstă ale adolescentului

1.3 Dialogul şi mediul familial - factori importanţi în dezvoltarea personalităţii adolescentului

 

 Capitolul III Baza experimentală a cercetării

 

3.1 Caracteristica eşantionului. Interpretarea şi analiza datelor

 

 Concluzii şi recomandări

 

Bibliografie

 

Anexe

 

 

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

 Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Educaţia în familie este un mijloc eficient de inoculare a sistemului de valori tradiţionale ale societăţii, de valori morale. Tendinţa deplasării responsabilităţii educaţiei de la nivelul nucleului familial pe umerii sistemului educaţional instituţionalizat, oarecum explicabilă în contextual creşterii activităţii profesionale parentale şi inclusiv a ocupării mamei într-o activitate, alta decât cea domestică, este evidentă în societatea contemporană  actuală şi explică evidentele carenţe educative ale tinerilor din societatea contemporană.

Viaţa de familie, atmosfera familială şi relaţiile dintre membrii familiei au o influenţă directă şi hotărâtoare asupra formăriiadolescentului, astfel că familia determină personalitatea lui. Părinţii apar în faţa adolescentului ca oameni a căror autoritate şi prestigiu, în cele mai diferite domenii, sunt în afară de orice îndoială. Copiii urmăresc cu atenţie viaţa părinţilor, acţiunile lor, îşi însuşesc vorbele lor şi pe baza acestora îşi formează atitudinile. Tocmai de aceea părinţii trebuie să constituie un exemplu de conduită pentru adolescenţi, având o responsabilitate majoră în procesul educativ.

Pe lângă sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, părinţii sunt obligaţi să-şi crească copilul îngrijindu-se şi de educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia în raport de insuşirile lui..

         Frecvenţa cu care se produce „eşecul şcolar” în mediile şcolare şi, mai ales aspectul de fenomen cronicizat pe care el poate să-l dobândească determină să fie privit cu mare responsabilitate. Experienţa personală atestă această afirmaţie şi mi-a  insuflat dorinţa de a dobândi o bună pregătire de specialitate pentru a dispune de  competenţa psiho-pedagogică necesară în stabilirea factorilor şi metodelor cele mai adecvate de redresare a insuccesului şcolar.

 În lucrarea de faţă şi cu ajutorul surselor bibliografice am încercat să găsesc un răspuns cât mai apropiat de această întrebare, dar să găsesc cauzele şi eventualele preveniri ale insuccesului, inclusiv a celui favorizat de mediul familial. Motivul pentru care am ales să cercetez această temă este numărul în continuă creştere a familiilor monoparentale din RM, în ultimii ani, în special di cauza migraţiei în masă.

Având în vedere că ţara noastră trece printr-o perioadă de tranzitie, familia este supusă unor procese care influenţează negativ relaţiile dintre membrii acesteia. Cercetările au demonstrat faptul că procentul familiilor monoparentale în totalul familiilor este foarte mare.

      Cercetarea a fost impulsionată de conştientizarea faptului că transformările social-economice

din ţară au influenţă directă asupra acţiunilor educative realizate în cadrul familiei, abordată ca instituţie socială unicală, care stă la baza formării habitusului primar al individului şi integrării lui sociale. În esenţă, familia determină într-o mare măsură calitatea sau carenţele eredităţii, a medului primar în care nimereşte copilul, influenţele şi acţiunile educative pe care le exercită

Scopul şi obiectivele cercetării. Scopul constă în stabilirea dependenţei succesului sau insuccesului şcolar la adolescenţi de structura familiei.

 

                       

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

Total 0,00 lei

Plateste    

» Produse noi