Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

STIMULAREA CREATIVITATII LA SCOLARUL MIC

STIMULAREA CREATIVITATII LA SCOLARUL MIC


50,00 lei

STIMULAREA CREATIVITATII LA SCOLARUL MIC

 

 

 

Numar de pagini: 133

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50  lei

 

 

DESCRIERE:

CUPRINS:

MOTIVAŢIA ..........................................................................................................................2

CAPITOLUL I: FUNDAMENTE TEORETICE.................................................................5

     1.Cunoaşterea şi caracterizarea psihologică a şcolarului mic……................……………..5

     2. Educarea creativităţii la vârstă şcolarului mic…………………..............……………..15

2.1.      Importanţa educării gândirii creative în dezvoltarea personalităţii….............15

2.2      Obiectivele actului creativ           ………………………………… ….......………22

           2.3Aspecte ale dezvoltării creativităţii la şcolarul mic             ………………......…...…25

2.4Dezvoltare;a gândirii creatoare la şcolarului mic   ……………….......……...28

   3. Jocul didactic şi implicaţiile lui în dezvoltarea creativităţii elevilor…...................…….35

4. Modalităţi şi procedee de stimulare a creativităţii la şcolarul mic………....................…..46

 CAPITOLUL II: METODOLOGIA CERCETĂRII………………………………........82

      2.1.Ipoteze……………………………………………………………………….......…..82

      2.2.Obiective…………………………………………………………………........……..83

      2.3.Eşantion………………………………………………………………………….......85

      2.4.Metode şi instrumente de cercetare………………………………………….........…86

CAPITOLUL III: APLICAŢII:…………………………….......…………………………93

       Aspecte practice ale stimulării creativităţii :           

       3.1.Dezvoltarea gândirii logice şi creatoare prin rezolvarea şi compunerea

problemelor de matematică………………………………………………...........…...93  

        3.2.Dezvoltarea gândirii creatoare în cadrul orelor de compunere ………….............…96   

CONCLUZII SI PROPUNERI ..........................................................................................101

BIBLIOGRAFIE.................................................................................................................104

ANEXE……………………………………………………………….......………………..106

 

 

 

 

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

 Fară a minimaliza importanţa celorlalte meserii existenţe în această lume, putem spune că    profesia de dascăl este nu numai cea mai nobilă sub soare dar şi cea mai încărcată de răspundere, deoarece el trebuie să formeze azi oamenii de mâine. Ne aflăm, în acest sfârşit de secol, în plin proces de dezbatere a problematicii lumii contemporane, bazat pe dialogul şi uneori conflictul aparent între realităţi umane, conceptualizate în termeni cu o mare încărcătură practică, dar şi simbolică: om şi condiţie umană, progres şi decalaj, viitor şi dezvoltare.

 În acest context sufocat de o adevărată "epidemie", care a contaminat specia umană, numită de Alvin Toffler "Şocul viitorului", omul trebuie să facă faţă suprasolicitării, exploziei informaţionale. Din această cauza, el trebuie să fie educat, format astfel încât să se poată adapta noilor cerinţe ale societăţii.

Şi iată că "trecerea de la a învăţa să fii, la a învăţa să attionezi" (G. Vaideanu) este o transformare a întregului sistem educaţional, atât sub raportul conţinuturilor, cât şi al metodelor. Această înseamnă pregătirea fiinţei umane de a utiliza tehnici de prognoză, simulare, proiectare, evaiuare, de a dezvoltă judecăţi critice, de a formă capacitatea de decizie, de a acţionă în libertate şi independents, de a conjugă permanent informaţia cu atitudinea creativ-inventivă, altfel spus, pregătirea fiinţei umane de a fi creative.

            Şcoala, în ansamblul ei, are rolul sau bine definit în perspective pregătirii viitorului. Ea transmite elevilor săi tehnici şi noţiuni din diverse domenii ale activităţii umane. Dar timpul nu stă în loc şi odată cu trecerea lui se petrec schimbări uluitoare, uneori radicale, în evoluţia omenirii, astfel încat multe dintre cunoştintele şi tehnicile acumulate în şcoală vor fi depăşite atunci când copilul devenit adult va trebui să le folosească. Se naşte astfel întrebarea: "Ce trebuie să facă un cadru didactic pentru că acţiunile sale educative să fie eficiente, să ajute copilul de azi să se adapteze uşor la cerinţele societăţii de mâine?".

            Răspunsul îl găsim în miile, zecile de mii de pagini scrise de diverşi cercetători, psihologi, sociologi, despre creativitate. O educaţie prin creativitate este, fără îndoiala, cea mai bună pregătire pentru viitor, indiferent cât de apropiat sau  îndepartat ar fi el. O atitudine creatoare nu numai că îi va permite individului o adaptare  mai uşoară şi mai bună la schimbările rapide ce intervin în viaţă sa, ci îi va oferi şi mijloacele necesare de a se ocupă de calitatea propriei vieţi.

            Până   nu   demult  se   utiliza   conceptul   de   formare   pentru   creativitate.   Această conducea, de fapt, la pierderea obiectivului urmărit, deoarece este un fapt binecunoscut că un obiectiv nu poate fi operaţionalizat decât în termeni de comportament observabil. A fi creativ este, deci, rezultatul unui antrenament creativ individual sau de grup. Acest antrenament presupune însa existenţa unui conţinut şi a unor strategii care să stimuleze creativitatea.

            Astfel,   alegerea   şi   tratarea   temei   respective   este   o   mică   parte   din   activitatea desfăşurată în şcoală, unde învăţătorul trebuie să aibă că obiectiv principal însusirea  activă a cunoştinţelor, formarea priceperilor şi deprinderilor,  asimilarea experienţei sociale.

            Am ales spre cercetare această temă pornind de la concluziile investigaţiilor, de-a lungul timpului, ale unor pedagogi care au demonstrat că şcoala poate contribui la dezvoltarea personalităţii copilului sub aspect intelectual, aptitudinal, caracterial, în raport direct proporţional cu accelerarea ritmului dezvoltării vieţii sociale.

            Convinsă fiind atât de importantă creativităţii în viaţă fiecăruia dintre noi, cât mai ales de rolul cadrului didactic în descoperirea, activarea şi cultivarea potenţialului creator al scolarilor, mi-am orientat cu precădere activitatea la catedra în această direcţie.

            Ţinând seama de particularităţile de vârstă şi individual ale copilului de vârstă şcolară mică, mi-am propus elaborarea şi utilizarea în activitatea la clasă a unor strategii didactice adecvate, prin care elevii sunt solicitaţi să se folosească de observaţiile asupra lumii înconjuratoare, de cunoştintele asimilate prin diferite activităţi şcolare pentru a rezolvă prin efort propriu, într-un mod original, problemele ce li se cer rezolvate la un moment dat.

            Lecţiile desfăşurate m-au condus la concluzia că reuşită acestora depinde foarte mult de felul în care învatatorul reuşeşte să stimuleze elevul, pentru că acesta să-şi poată exprimă gândurile, ideile şi că acestea să devină operaţionale.

            În acest scop am studiat, de-a lungul anilor, lucrări de specialitate care abordează  această temă. A face din copiii de astăzi creatorii de mâine este o condiţie care nu  numai că le va permite să se adapteze schimbărilor rapide, dar le va şi oferi mijloacele  pentru a se ocupă de calitatea vieţii lor.

Se remarcă la şcolarul mic o creştere considerabilă a potenţialului intelectual. Este urmărea firească a dezvoltării cunoaşterii directe, ordonată, conştientizată prin lecţii, precum şi a învatarii indirecte, deduse, suplimentare.

            Activitatea de zi cu zi am orientat-o astfel încât să-i ajut pe copii să-şi însuseasca tehnici de gândire, instrumente intelectuale flexibile şi operative. Principiul după care m- am condus a fost: exigenţă faţă de elev, dar În acelaşi timp respect faţă de el, Încredere în el. Aflându-se permanent într-o ambianţă de dragoste, de căldură, de întelegere şi bunătate, de încredere şi respect, copiii vor da măsură întregii lor personalităţi, dobândind cunoştinţe, priceperi, deprinderi, atitudini într-o gamă largă, realizând astfel dezideratele învatamantului primar.

 

                       

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

Total 0,00 lei

Plateste    

» Produse noi