Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

RELAŢIA DINTRE TULBURĂRILE DE LIMBAJ ŞI RANDAMENTUL ŞCOLAR LA DEFICIENTUL MINTAL

RELAŢIA DINTRE TULBURĂRILE DE LIMBAJ ŞI RANDAMENTUL ŞCOLAR LA DEFICIENTUL MINTAL


50,00 lei

RELAŢIA DINTRE TULBURĂRILE DE LIMBAJ ŞI RANDAMENTUL ŞCOLAR LA DEFICIENTUL MINTAL

 

 

Numar de pagini: 34

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50  lei

 

 

DESCRIERE:

CUPRINS:

INTRODUCERE

CAPITOLUL I – CONSIDERAŢII ASUPRA TULBURĂRILOR

DE LIMBAJ  LA DEFICIENTUL MINTAL

A.   CONSIDERAŢII ASUPRA TULBURĂRILOR DE LIMBAJ

            1. Cauzele tulburărilor de limbaj

                                    2. Frecvenţa tulburărilor de limbaj

               şi importanţa corectării lor

                                    3. Relaţia dintre dezvoltarea

             intelectuală şi limbaj

B.  EFECTELE NEGATIVE ALE TULBURĂRILOR

      DE LIMBAJ ASUPRA COMPORTAMENTULUI

      VERBAL ŞI PSIHO-AFECTIV –

    PREZENTARE DE CAZ

C.  INFLUENŢA TULBURĂRILOR DE

      LIMBAJ ASUPRA RANDAMENTULUI ŞCOLAR

                                   1.  Randament, eficienţă,

                    succes / insucces şcolar

                                               2.  Influenţa   tulburărilor     de   

                                        limbaj    asupra  rezultatelor

                            obţinute de elevi limba română

CAPITOLUL II – METODOLOGIA, OBIECTIVELE

ŞI IPOTEZELE LUCRĂRII

  1. Motivaţia alegerii temei şi

                                       obiectivele urmărite

                         2.  Metodica cercetării

      3. Descrierea probelor aplicate            4. Descrierea lotului de subiecţi

CAPITOLUL III – REZULTATELE OBŢINUTE,

                         ANALIZA LOR

        1. Situaţia şcolară

         2.  Rezultate obţinute la probele

           de dezvoltare a  limbajului

         3.  Compararea rezultatelor şcolare     cu rezultatele obţinute la probele                            de   dezvoltare a limbajului                                                                                                                                                                   

4.  Concluzii

CAPITOLUL IV – MODALITĂŢI DE INTERVENŢIE

                            CORECTIV – RECUPERATORIE

CONCLUZIILELUCRĂRII

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

 

 

 

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

 Limbajul uman - care, în lumina ştiinţei contemporane devine cel mai important mijloc de relaţie între conştiinţă şi realitatea obiectivă, instrument al cunoaşterii, al creaţiilor valorilor cultural-morale şi al transformării naturii- constituie unul dintre cele mai complexe fenomene psihosociale. El reprezintă actul fundamental de legitimare a omului şi de situare a sa pe scara evoluţiei şi progresului materiei vii. Limbajul se realizează prin coordonarea unitară a unui complex de sisteme aferente şi eferente.    Transpus în termenii teoriei informaţiei, limbajul este rezultatul activităţii unor organe de coordonare, care recepţionează din exteriorul organismului o serie de semnale linguale, le descifrează conţinutul semantic şi, pe baza acestora, elaborează semnale verbale, inteligibile.

Limbajul este mai mult decât un simplu mijloc de transmisie, ele este şi un tip aparte de conduită a individului, şi anume, de conduită verbală, ce implică activităţi diverse (vorbire, ascultare,  schimb de idei, reţinerea mesajelor sonore, reproducerea sau traducerea lor).

Studiul limbajului presupune investigarea unor probleme cum ar fi: perceperea limbajului, înţelegerea discursului, memorizarea frazelor şi a textelor, achiziţia şi producerea limbajului.

Însuşirea limbajului  este o activitate care presupune un efort îndelungat din partea individului. Aceasta, pentru că tehnica de recepţionare (limbajul impresiv) şi de exprimare (limbajul expresiv) a comunicării este una din priceperile omeneşti cele mai complicate, pentru însuşirea căreia este nevoie, de multe ori, de un şir întreg de ani. Ţinându-se seama de dificultatea coordonării mişcărilor foarte fine ale aparatului fonoarticulator, un anumit procent al semenilor noştri nu reuşesc să stăpânească tehnica vorbirii, şi de aceea prezintă tulburări de limbaj.

Tulburările de limbaj se diferenţiază de particularităţile vorbirii individuale, acestea din urmă reprezintă variaţii în limitele normalului. Astfel, unii oameni vorbesc nuanţat, expresiv, clar, cu sunetele bine conturate, în vreme ce alţii, dimpotrivă, au o vorbire mai puţin inteligibilă, obositoare, stridentă sau prea şoptită, cu sunete insuficient sau mai puţin conturate. Toate acestea nu sunt decât manifestări individuale ale limbajului în limitele normalului.

 

                       

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

Total 0,00 lei

Plateste    

» Produse noi