Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

PSIHOPEDAGOGIA TINERILOR SI ADOLESCENTILOR

PSIHOPEDAGOGIA TINERILOR SI ADOLESCENTILOR


50,00 lei

PSIHOPEDAGOGIA TINERILOR SI ADOLESCENTILOR

 

Numar de pagini: 123

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50  lei

 

 

DESCRIERE:

CUPRINS:

I.  Proiecte europene educative privind adolescenţii tinerii şi adulţii

 

  1. 1.      Învăţământul şi societatea contemporană în secolul XXI.

      Dimensiunea europeană a educaţiei 

2.  Documente şi strategii ale Uniunii Europene şi Consiliului European

  • Convenţia de la Lisabona (1997)
  • Declaraţia de la Sorbona ( 25 mai 1998)
  • Declaraţia de la Bologna (19 iunie 1999)
  • Comunicatul de la Praga (19 mai 2001)
  • Declaraţia de la Copenhaga (29-30 noiembrie2002)
  • Comunicatul de la Berlin (19 sept.2003)
  • Comunicatul de la Bergen (19-20 mai 2005)
  • Comunicatul de la Londra (18 mai 2007)
  • Comunicatul de la Leuven (28-29 aprilie 2009)

             3.  Poziţia ANOSR - Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din Romania

                  - referitoare la Comunicatul Miniştrilor Educaţiei de la Leuven - 2009

 

II.      Adolescenţa       

A.    Prezentare generală -  subetapizări

                              -  Trăsături şi dezvoltări specifice

                              -  Maturizarea, lupta cu ignoranţa, problemele inadaptării                           

       B.    Aspecte pedagogice privind problemele adolescenţei

                1)  Trăsături specifice şi contradicţii         

                      2)   Nevoi şi metanevoi ale adolescentului?

                3)   Sarcini ale şcolii

                4)   Optimizarea relaţiilor adolescenţi-părinţi – recomandări

 

III.   Tinereţea

               A.  Prezentare generală, subetapizare

                          - Trăsături şi dezvoltări specifice

                          - Învăţarea şi  integrarea socială

         B.  Educaţia pentru Tineri

              

 IV.  Vârstele adulte 

 A.  Prezentare generală 

         - Dinamica maturităţii, caracteristici - subetapizări

       B.    Aspecte pedagogice

                 Specificul educaţiei adulţilor

 

ANEXA Cicluri de viaţă şi stadialităţi      

Bibliografie

 

 

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

Spre sfârşitul anilor '80, în urma încheierii Tratatului Uniunii Europene, în limbajul politicilor educaţionale au apărut concepte noi printre care Dimensiunea europeană care, la început, se referea la eforturile de cunoaştere reciprocă, la schimburile şi proiectele comune realizate de unităţile de învăţământ din ţările U.E. Mult timp educaţia şi formarea au fost competenţe la nivel naţional iar dimensiunea a apărut ca un atribut suplimentar al politicilor naţionale în domeniul educaţiei, echivalent cu mai multă deschidere şi cooperare.

            După crearea Consiliului Europei (organizaţie paneuropeană distinctă de Uniunea Europeană) ce a cuprins toate ţările Europei geografice, dimensiunea europeană capătă şi sensul de finalitate comună a tuturor sistemelor educative din Europa; finalitate marcată de cele trei valori care asigură identitatea Consiliului Europei, respectiv: drepturile omului, pluralismul şi statul de drept. În această orientare dimensiunea europeană se referă la aceste valori şi la identitatea comună pe care unele ţări o redescopereau pe baza unei culturi şi a unui patrimoniu comun. În prezent, prin apropierea celor două planuri - Uniunea Europeană şi Consiliul Europei - (după lărgirea considerabilă a ambelor organizaţii) dimensiunea europeană devine modul de a fi al  sistemelor educative.

            După Consiliul de la Lisabona (2000), care a proclamat pentru prima oară educaţia ca politică europeană, dimensiunea se exprimă printr-o cooperare intensă. Astfel s-a propus crearea unui spaţiu european pentru învăţare permanentă care să ducă la armonizarea politicilor, structurilor şi instituţiilor educative. Au urmat evoluţii spectaculoase de armonizare a politicilor educaţionale, a nivelurilor implicate în dezvoltarea economiei de piaţă, respectiv învăţământul profesional (Iniţiativa Bruges) şi învăţământul superior (Procesul Bologna).

            Politicile educaţionale româneşti se desfăşoară pe trei planuri: planul legislativ, al finalităţilor şi conţinuturilor curriculare (cunoştinţe şi competenţe, compatibile cu cerinţele dimensiunii europene   şi valori). Dimensiunea se obiectivează în formarea cetăţenilor europeni, înzestraţi cu informaţii şi competenţe europene, educaţi în spiritul valorilor europene, care au cultură, conştiinţă şi identitate europeană. Există astfel tendinţe legislative de compatibilizare, programe educaţionale adaptate în care se regăsesc obiectivele dimensiunii europene, documente de învăţământ care prevăd transmiterea cunoştinţelor, formarea competenţelor, dezvoltarea atitudinilor în spiritul respectării valorilor europene. Deci, ca finalitatea a educaţiei, dimensiunea are drept scop formarea şi dezvoltarea personalităţii în conformitate cu valorile europene.

Ca proiect comun, ca trăsătură comună a sistemelor educative europene, dimensiunea are în vedere: democraţia, pluralismul şi abordarea interculturală a diversităţii, fiind o realitate ce se construieşte continuu în actul educativ. Ea se realizează prin obiective educaţionale, curriculum, strategii şi reprezintă o experienţă la care participă şi pe care o trăiesc toţi europenii. Important este nu ceea ce au ei diferit ci ceea ce au comun: valori, experienţe şi probleme.

Proiectul este în principal unul cultural, în care alternanţa şi diversitatea culturilor trebuie să asigure coeziunea  şi echilibrul de care are nevoie o naţiune. Se consideră că Europa a fost întotdeuna un proiect global, supranaţional o sinteză a patru valori majore cu adevărat europene: libertatea germanică, ordinea romană, credinţa creştină şi gândirea greacă.

La nivelul curriculumului sunt importante: tansmiterea cunoştinţelor disciplinare şi interdisciplinare; formarea şi dezvoltarea competenţelor lingvistice (cunoaşterea limbilor moderne), creative, manageriale, asumarea responsabilităţilor (capacităţi de cooperare, comunicare, empatie, toleranţă), argumentarea, esenţializarea, abstractizarea, utilizarea tehnicilor informaţionale etc.

            Strategiile educative necesare pentru a realiza finalităţile propuse sunt cele: participative, de responsabilizare, creative, bazate pe deschidere şi dialog.

 

                       

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

Total 0,00 lei

Plateste    

» Produse noi