Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

PSIHOPEDAGOGIA DEFICIENTILOR DE VEDERE

PSIHOPEDAGOGIA DEFICIENTILOR DE VEDERE

PSIHOPEDAGOGIA DEFICIENTILOR DE VEDERE


50,00 lei

PSIHOPEDAGOGIA DEFICIENTILOR DE VEDERE

 

Numar de pagini: 49

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50  lei

 

 

DESCRIERE:

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

 

Tiflopsihologia este o ramură a psihopedagogiei speciale sau a defectologiei, având ca obiect de studiu legile specifice şi fenomenele ce caracterizează dezvoltarea diverselor structuri ale personalităţii deficienţilor vizuali (nevăzători şi ambliopi), a instruirii şi educării acestora, cu scopul fundamentării ştiinţifice a măsurilor şi metodelor menite să contribuie la recuperarea şi integrarea socială a diferitelor categorii de deficienţi.

Handicapul de vedere produce un dezechilibru la nivel comportamental, influenţând, negativ, relaţiile subiectului cu mediul înconjurător. La handicapaţii de vedere din naştere. deşi apar dificultăţi de relaţionare, tensiunile interioare sunt mai reduse, spre deosebire de handicapul de vedere survenit (accidente, boli) unde dezechilibrele sunt foarte puternice, iar frământările îl marchează pe individ toată viaţa.

Este importantă crearea unui spaţiu, a unui mediu securizant de înţelegere faţă de handicapat, pentru ca evoluţia personalităţii să ducă la o cât mai bună integrare şi la un confort psihic al acestor persoane.

Este de menţionat faptul că în problematica tiflopsihologiei intră nu numai cazurile de cecitate totală, dar şi categoriile de deficienţi care prezintă diferite grade de diminuare a vederii, de la ambliopia uşoară până la ambliopia gravă şi cecitatea practică (orbii cu vedere reziduală).

Tiflologia, cu subramurile ei, tiflopsihologia şi tiflopedagogia, marchează şi ea caracterul de disciplină de graniţă în cadrul psihopedagogiei speciale (defectologie) şi este centrată pe studiul particularităţilor psihice ale handicapaţilor de vedere, evoluţia activităţii psihice şi dezvoltarea operaţiilor instrumentale, constituirea structurilor de personalitate şi organizarea activităţii instructiv-educative, a celor educaţional-recuperative în vederea pregătirii subiectului pentru viaţă. În acest scop, din tiflopsihologie s-a diferenţiat o parte specială, denumită tiflometodică, axată pe metodologia predării disciplinelor de studiu cuprinse în programa şcolară, iar din tiflopsihologie s-a constituit tiflotehnica, ca parte teoretico-practică a construirii şi folosirii materialului didactic şi a aparaturii utilizate în activităţile şcolare.

Psihopedagogia deficienţilor vizuali, ca disciplină ştiinţifică, studiază problemele cunoaşterii psihologice şi îndrumării educative a nevăzătorilor şi slabvăzătorilor precum şi procesul de recuperare socială a acestora. Este o disciplină necesară personalului didactic care lucrează cu copii cu deficienţe de vedere totale sau parţiale, părinţilor acestor copii, cercetătorilor din domeniul respectiv, tuturor celor care, într-un fel sau altul, vin în contact cu aceşti copii şi pot înrâuri dezvoltarea lor fizică, psihică şi socială.

Se înţelege că această disciplină se bazează pe legităţile generale ale pedagogiei şi psihologiei, aplicate la studierea, educarea şi recuperarea nevăzătorilor şi slabvăzătorilor. Această disciplina nu reprezintă un simplu transfer al psihologiei şi pedagogiei generale la un domeniu anume. Este vorba de un domeniu specific de cunoaştere psihologică, acţiune educativă şi cercetare ştiinţifică. Dezvoltarea copiilor în condiţiile lipsei totale sau parţiale a funcţiei vizuale ridică probleme specifice, care cer o cercetare specială pentru a se stabili o metodologie educaţională adecvată situaţiilor diverse care apar.

Pornim de la faptul că aceşti copii au acelaşi drept la educaţie şi la activităţi recreative, la pregătire profesională, autonomie şi fericire în viaţă ca toţi ceilalţi copii. Există astăzi în lumea civilizată un consens că şi aceşti copii trebuie să se bucure de facilităţile educaţionale destinate majorităţii, adică de condiţii normale. Există şi consensul pedagogic că educaţia lor trebuie axată nu atât pe deficienţă cât pe posibilităţile de care ei dispun, în ciuda deficienţei. Astăzi ştim că handicapul este nu numai urmarea deficitului organic dar şi un produs social şi că stă în puterea noastră să prevenim şi să remediem stările de inadaptare, uneori mai dăunătoare decât chiar deficienţa primară. Acestor copii trebuie să le întindem o mână frăţească, în numele solidarităţii umane. Trebuie să ne depăşim prejudecăţile şi anxietăţile, să ne cunoaştem şi să învăţăm să trăim împreună, spre binele nostru comun.

                       

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

Total 0,00 lei

Plateste    

» Produse noi