Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

PROCESUL DEZVOLTARII SCOLARULUI MIC

PROCESUL DEZVOLTARII SCOLARULUI MIC


50,00 lei cu TVA

PROCESUL DEZVOLTARII SCOLARULUI MIC

 

Numar de pagini: 144

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50  lei

 

 

DESCRIERE:

CUPRINS:

 

INTRODUCERE………………………………………………………..6

 

CAPITOLUL I - PROBLEMA DEZVOLTĂRII PSIHICE A

                           COPILULUI………………………………………………….8

1.1.Noţiunea de dezvoltare psihică ……………………………………………………………8

1.2.Factorii şi condiţiile care determină dezvoltarea psihică a copilului …………………….10

1.3.Particularităţile dezvoltării psihice umane ……………………………………………….14

1.4.Raportul dintre creşterea fizică, maturizarea organică-fiziologică şi dezvoltarea psihică .15

1.5.Cauzele şi legile dezvoltării psihice a copilului ………………………………………….16

1.6.Stadiile de dezvoltare şi indicii lor ……………………………………………………….17

1.7.Aspecte generale ale dezvoltării fizice a copilului ……………………………………….19

1.8.Fenomenul de acceleraţie în dezvoltarea ………………………………………………...21

 

CAPITOLUL II - STADIUL DE DEZVOLTARE FIZICĂ ŞI PSIHICĂ A COPILULUI LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ………………22

 2.1. Caracteristicile creşterii fizice…………………………………………………………...22

 2.2.Nivelul de dezvoltare a analizatorilor……………………………………………………23

 2.3.Schimbarea tipului de relaţii cu mediul o dată cu dobândirea  calităţii de şcolar……….24

 2.4.Caracteristicile activităţii dominante – învăţătura……………………………………….25

 2.5.Raportul dintre învăţătură şi joc la începutul şcolarităţii………………………………..26

 

CAPITOLUL III – DEZVOLTAREA CUNOAŞTERII SENZORIALE   ÎNTRE 6-10/11 ANI………………………………………28

3.1.Dezvoltarea analizatorilor şi a sensibilităţii …………………………………………….28

3.2.Dezvoltarea cunoaşterii senzoriale sub influenţa însuşirii citit-scrisului………………..29

3.3.Percepţiile  de spaţiu şi timp …………………………………………………………….32

3.4.Particularităţi  individuale în percepţia micului şcolar ………………………………….33

3.5.Caracteristicile observaţiei, formarea spiritului de observaţie …………………………..34

3.6. Caracteristicile reprezentărilor …………………………………………………………..34

3.7. Bazele psihologice ale intuiţiei în clasele I-IV ………………………………………….35

 

CAPITOLUL IV – DEZVOLTAREA PROCESULUI MEMORIEI ÎN   ETAPA MICII ŞCOLARITĂŢI………………………………………………38

4.1.Rolul memoriei în activitatea psihică a elevilor …………………………………………..38

4.2.Caracteristicile principale ale proceselor memoriei la elevii mici ………………………...38

4.3.Formarea memorării intenţionate voluntare şi a memorării logice ………………………..39

4.4.Uitarea şi particularităţile ei la micul şcolar ………………………………………………41

4.5.Condiţiile memorării eficiente şi ale reproducerii fidele la vârsta şcolară mică …………..42

4.6.Mijloacele şi procedeele de educare a memoriei şcolarilor ……………………………….43

 

CAPITOLU V – ATENŢIA LA ŞCOLARUL MIC ………………………45

5.1.Particularităţile atenţiei la şcolarul mic …………………………………………………45

5.2.Modalităţi prin care formăm o reală atenţie la elevi în procesul de învăţământ ………..48

5.3.„ Neatenţia ” elevilor şi formele ei; combaterea fenomenelor de „ neatenţie ” …………50

5.4.Factorii care menţin atenţia elevilor ……………………………………………………..51

5.5.Educarea calităţilor atenţiei în perioada micii şcolarităţi ………………………………...53

 

CAPITOLUL VI – CUNOAŞTEREA LOGICĂ – ABSTRACTĂ,

DEZVOLATAREA GÂNDIRII ŞI LIMBAJULUI  LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ……………………………………………………………………………55

6.1.Caracteristici generale ale gândirii şcolarului de vârstă mică ……………………………..55

6.2.Dezvoltarea capacităţii de rezolvare a situaţilor problemă ………………………………..56

6.3.Formarea noţiunilor şi a capacităţii de raţionare corectă ………………………………….59

6.4.Dezvoltarea caracterului critic al gândirii şcolarilor ………………………………………65

6.5.Formarea gândirii creatoare a elevilor …………………………………………………….65

6.6.Limbajul şi procesul instructiv – educativ…………………………………………………66

 

CAPITOLUL VII – PROBLEME DE PSIHIOLOGIA ÎNVĂŢĂRII……...68

7.1.Aspecte generale ………………………………………………………………………….68

7.2.Formele de învăţare ……………………………………………………………………….69

7.3.Caracteristicile şi componentele psihologice ale învăţării şcolare………………………...70

7.4.Învăţare programată ……………………………………………………………………..72

7.5.Învăţarea motorie, senzorială şi abstract – verbală ……………………………………...73

7.6.Deprinderile ca rezultat al învăţării………………………………………………………74

7.7.Priceperile ……………………………………………………………………………….76

7.8.Motivaţia în învăţare …………………………………………………………………….76

 

         CAPITOLUL VIII – DEZOLTAREA IMAGINAŢIEI ŞCOLARULUI  MIC ………………………………………………………..80

8.1.Rolul imaginaţiei în activitatea de învăţare a şcolarului mic …………………………...80

8.2.Dezvoltarea imaginaţiei şcolarului mic …………………………………………………82

8.3.Aspecte de bază ale creaţiei artistice în desenele şcolarilor de vârstă mică……………..83

8.4.Elemente de creaţie literară la şcolarii mici …………………………………………….84

8.5.Rolul şcolii în dezvoltarea spiritului creator la copii……………………………………85

 

         CAPITOLUL IX – AFECTIVITATEA ŞI DEZVOLTAREA EI ÎN

  MICA ŞCOLARITATE…………………………………………………...87

9.1.Importanţa afectivităţii la vârsta şcolară mică …………………………………………87

9.2.Complicarea emoţiilor şi dezvoltarea sentimentelor în perioada mici şcolarităţi ……..89

9.3.Principalele sentimente superioare dezvoltate în perioada şcolară mică ………………92

 

         CAPITOLUL X – ORGANIZAREA RAŢIONALĂ A MUNCII

 ŞCOLARULUI……………………………………………………………..94

10.1.Noţiuni generale despre oboseală …………………………………………………....94

10.2.Organizarea muncii şcolarului ……………………………………………………….97

10.3.Organizarea raţională a odihnei……………………………………………………….99

10.4.Condiţiile igienice ale locului de muncă şi rolul lor în mărirea eficienţei muncii didactice……………………………………………………………………………………100

10.5.Organizarea raţională a timpului liber a elevului …………………………………….100

 

         CAPITOLUL XI – CERCETAREA ………………………………..102

 11.1.Scopul şi obiectivele cercetării………………………………………………………..102

11.2.Locul cercetării şi grupul ţintă…………………………………………………………103

11.3.Plan de intervenţie…………………………………………………………………….128

         CONCLUZII………………………………………………………….130

         BIBLIOGRAFIE……………………………………………………...131

         ANEXE ……………………………………………………………….134          

 

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

 

            Prin dezvoltare se înţelege un proces obiectiv, universal şi necesar, care se realizează ca o mişcare ascendentă de la simplu la complex, de la inferior la superior, prin trecerea de la o stare calitativă veche la alta nouă, mai înaltă. Procesul dezvoltării implică progresul, continua reînnoire, înlocuirea legică a vechiului prin nou. Tot ce există se dezvoltă, se transformă mereu, se înlocuieşte ceea ce este vechi cu forme noi, superioare. Aceasta este valabil şi la copii atât pe plan fizic, cât şi pe plan psihic.

            Procesul dezvoltării copilului cuprinde o serie progresivă de schimbări succesive şi coerente, care duc spre starea de matur. Termenul „progresiv” se referă la faptul că schimbările în dezvoltarea fizică şi psihică a copilului sunt direcţionate, adică ele duc înainte, iar prin natura „ coerentă şi succesivă” a dezvoltării înţelegem faptul că între un stadiu şi cel precedent există o relaţie definită şi obligatorie.

            Dezvoltarea psihică se caracterizează prin salturi calitative care apar în baza unor acumulări cantitative şi că formele noi de comportament sau de cunoaştere care apar ulterior sunt superioare formelor precedente, deci formelor mai vechi. În noua formă, noua calitate apărută nu desfiinţează cu desăvârşire aspectele vechi, formele depăşite ale fenomenului psihic, ci acestea sunt incluse în chip restructurat în noua calitate. Dezvoltarea fizică şi psihică se desfăşoară stadial, adică în etape distincte, cu particularităţi specifice. Schimbările şi transformările din viaţa psihică sunt continui, imperceptibile, cumulatorii.

            Procesul dezvoltării copilului nu este un fenomen spontan şi autonom, ci se desfăşoară în anumite condiţii. Dezvoltarea fizică şi psihică a copilului este determinată de trei factori principali: ereditatea, mediul şi educaţia. Ereditatea se referă la zestrea biologică a individului, la caracteristicile transmise pe cale genetică de la antecesor la succesor. Noţiunea de mediu include toate condiţiile interne sau externe organismului care exercită într-un fel sau altul vreo influenţă asupra creşterii noastre, a dezvoltării noastre, a proceselor noastre vitale sau asupra comportamentului nostru. În procesul dezvoltării psihice educaţia este factorul care are rol hotărâtor. Educaţia este un proces permanent, de durată, strâns unit cu fenomenul dezvoltării.

            Este foarte important să cunoaştem copiii, să le cunoaştem nivelul lor de dezvoltare psihică pentru a ştii cum să ne comportăm cu ei, pentru a le înţelege comportamentul în funcţie de diferite situaţii, precum şi în funcţie de particularităţile lor de vârstă şi de nivelul lor de înţelegere.

            În această lucrare am vrut să evidenţiez căci fiecare copil de vârstă şcolară mică are un comportament specific. Acesta este rezultat al învăţării şi cuprinde tezaurul de cunoştinţe, valorile morale, estetice şi în general experienţa social istorică a generaţiilor anterioare. Achiziţiile umane se obţin prin modalităţi diferite de învăţare. În unele cazuri, învăţarea este rezultatul unei asocieri repetate între un stimul şi o reacţie. La baza altor comportamente stă imitaţia. Învăţarea de tip instrumental derivă dintr-o serie de încercări şi erori, până la descoperirea răspunsului eficace. Învăţarea şcolară este o activitate complexă care pune în acţiune numeroase procese psihice, îndeosebi intelectuale. Orice învăţător trebuie să cunoască şi să ţină cont în munca lui de problemele de dezvoltare psihică a copilului de vârstă şcolară mică

                       

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

TVA 0,00 lei

Total 0,00 lei

* TVA Inclus

Plateste    

» Produse noi