Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

PARTICULARITATILE METODICE ALE INVATARII ORTOGRAFIEI SI PUNCTUATIEI IN CICLUL PRIMAR

PARTICULARITATILE METODICE ALE INVATARII ORTOGRAFIEI SI PUNCTUATIEI IN CICLUL PRIMAR


50,00 lei

PARTICULARITATILE METODICE ALE INVATARII ORTOGRAFIEI SI PUNCTUATIEI IN CICLUL PRIMAR

 

Numar de pagini: 87

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50  lei

 

 

DESCRIERE:

CUPRINS:

 

I. ROLUL, LOCUL ŞI IMPORTANŢA ÎNSUŞIRII LIMBII ROMÂNE

   ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ……………………………………………………

 

3

I.1. Obiectivele învăţării gramaticii în ciclul primar ……………………………

5

I.2. Consideraţii asupra temei cercetate ………………………………………...

7

I.3. Motivarea alegerii temei ……………………………………………………

8

 

II. Aspecte ale creşterii randamentului şcolar şi

    atitudinea creatoare în organizarea şi

    desfăşurareA procesului de învăţământ .........................................

 

 

 

10

II.1. Locul metodelor de învăţământ în

       procesul instructiv – educativ ……………………………………………...

 

10

II.2. Aspecte ale optimizării şi modernizării învăţământului …………………...

16

II.3. Pregătirea şcolarului începător şi prevenirea

       pasivităţii pentru obţinerea rezultatelor bune la învăţătură ………………..

 

19

II.4. Ortografia şi punctuaţia în ciclul primar – trepte în însuşirea

       ortografiei şi punctuaţiei în ciclul primar ………………………………….

 

21

 

II.5. Legătura dintre citire şi scriere …………………………………………….

31

II.6. Ortografia – expresia grafică a însuşirii limbii ……………………………

36

II.7. Exerciţiul – modalitatea didactică cea mai eficientă în

       însuşirea şi consolidarea deprinderilor ortografice

       la clasele I-IV ………………………………………………………………

 

 

37

 

III. Valorificarea experienţei personale în predarea

      ortografiei şi punctuaţiei în ciclul primar ……………………...

 

 

47

III.1. Integrarea optimă a elevilor clasei a IV-a

        în ciclul gimnazial …………………………………………………………

 

48

III.2. Structura caietului de predare a normelor

        ortografice şi de punctuaţie în ciclul primar ………………………………

 

51

Clasa I ………………………………………………………………….

51

Clasa a II-a ……………………………………………………………..

57

Clasa a III-a ……………………………………………………………

61

Clasa a IV-a …………………………………………………………….

65

IV. Concluzii ……………………………………………………………………….

69

 

Bibliografie ……………………………………………………………………….

 

70

 

Anexe ………………………………………………………………………………...

 

74

 

 

 

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

 Ca obiect de studiu limba română fiind limbă naţională, limbă de stat, ea este acel instrument care îi ajută pe cetăţenii ţării să exprime, prin vorbire sau în scris, ideile, cunoştinţele şi sentimentele, să stabilească între ei relaţii multiple. Pe de altă parte, ca suport al gândirii, limba are un rol deosebit în formarea intelectuală şi morală a elevilor, în educaţia patriotică.

A învăţa pe elevi să vorbească şi să scrie corect, este principala sarcină a limbii române. Scrierea corectă este oglinda cunoştinţelor de gramatică, de limbă în general şi totodată este expresia unei gândiri clare, logice şi corecte. (Eminescu spunea: „Limba şi legile ei dezvoltă cugetarea”, iar V. Alecsandri afirma: „Limba este tezaurul cel mai preţios pe care îl moştenesc copiii de la părinţi, depozitul cel mai sacru lăsat de generaţiile trecute şi care merită să fie păstrat cu sfinţenie de generaţiile ce-l primesc.”[1]).

Învăţătorului, în primul rând, îi revin cele mai mari obligaţii în această privinţă, rolul lui fiind hotărâtor în păstrarea nealterată a limbii, în cultivarea vorbirii îngrijite şi corecte, în exprimarea scrisă, clară şi corectă.

Limba română reprezintă disciplina de bază a învăţământului primar. Astfel că din totalul orelor pe săptămână, mai mult de 1/3 reprezintă orele destinate obiectului limba română.

Situaţia aceasta are un real fundament, deoarece în cadrul aceste discipline elevii îşi însuşesc instrumentele muncii intelectuale, în aşa fel încât la terminarea ciclului primar trebuie să răspundă următoarelor cerinţe formulate operaţional:

 • să citească expresiv, corect, curent şi conştient texte accesibile vârstei lui;
 • să aşeze corect în pagină un text citit;
 • să scrie corect şi lizibil;
 • să exprime mesajul textelor citite sau ascultate;
 • să utilizeze un vocabular îngrijit şi bogat;
 • să explice sensul propriu al cuvintelor pe care le întrebuinţează;
 • să aplice corect în scris, regulile ortografice şi de punctuaţie;
  • să răspundă oral şi în scris la întrebări ce privesc pregătirea şi experienţa lui de viaţă;
  • să expună corect fapte, întâmplări, evenimente, etc.;
  • să extragă ideile principale dintr-un text citit;
  • să recunoască părţile de propoziţie şi de vorbire prevăzute în programă;
  • să realizeze corect analize gramaticale;
  • să compună propoziţii după scheme gramaticale în care să folosească expresii frumoase, logic închegate, făcând dovada însuşirii şi activizării vocabularului, etc.

În vederea asigurării studiului limbii române în ciclul primar potrivit particularităţilor de vârstă ale elevilor, această disciplină a fost împărţită în planul de învăţământ în mai multe obiecte, astfel: citit – scris, comunicare, gramatica, citirea, expunere – compunere.

Aceste ramuri se constituie într-un sistem unitar, iar funcţiile şi obiectivele acestui sistem se realizează prin corelarea în mod armonios a tuturor acţiunilor ce se întreprind la fiecare dintre obiectivele menţionate, urmărindu-se însuşirea unei exprimări corecte, orale şi scrise.

Cultivarea limbii române reprezintă o datorie patriotică pentru orice bun român. Cu atât mai mult, nouă cadrelor didactice şi în special învăţătorilor şi profesorilor de limba română. În acest sens, munca tenace cu fiecare elev în parte pentru a stăpâni temeinic limba, pentru a cunoaşte literatura, pentru a cultiva dragostea pentru tradiţiile înaintate ale culturii poporului, sunt demersuri fireşti ale activităţii fiecărui învăţător.

Înaintaşii noştri au învăluit în nimbul metaforei cuvintele nepieritoare ale neamului: „limbă”, „grai”. Este suficient să ne amintim versurile înflăcărate, pline de demnitate şi patriotism ale lui George Coşbuc, George Sion sau Alexe Mateevici:

 

                       

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 [1] Programa de limba şi literatura română pentru clasele V-VIII

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

Total 0,00 lei

Plateste    

» Produse noi