Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

METODOLOGIA FORMĂRII LIMBAJULUI ŞCOLARULUI MIC ÎN CONDIŢIILE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SIMULTAN

METODOLOGIA FORMĂRII LIMBAJULUI ŞCOLARULUI MIC ÎN CONDIŢIILE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SIMULTAN


50,00 lei

METODOLOGIA FORMĂRII LIMBAJULUI ŞCOLARULUI MIC ÎN CONDIŢIILE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SIMULTAN

 

Numar de pagini: 79

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50  lei

 

 

DESCRIERE:

CUPRINS:

INTRODUCERE...................................................................................................................pag.

CAPITOLUL 1.  - ÎNVĂŢĂMÂNTUL SIMULTAN ÎNTRE TRADIŢIE ŞI REFORMĂ

1.1. PARTICULARITĂŢI SPECIFICE ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SIMULTAN ........pag.

1.2. DIDACTICA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SIMULTAN ..................................................pag.

CAPITOLUL 2.  – COMUNICARE ŞI LIMBAJ

2.1. CE ESTE LIMBA? CE ESTE LIMBAJUL?............................................................pag.

2.2. DE CE GREŞESC COPIII ÎN EXPRIMARE...........................................................pag.

2.3. JOCUL DIDACTIC FOLOSIT ÎN LECŢIILE DE LIMBA ROMÂNĂ..................pag.

2.4. FORMAREA ŞI EDUCAREA LIMBAJULUI PRIN LECTURĂ...........................pag.

CAPITOLUL 3.  – EDUCAREA LIMBAJULUI ÎN CICLUL DE ACHIZIŢII FUNDAMENTALE

3.1. STABILIREA OBIECTIVELOR: CADRU, SPECIFICE ŞI OPERAŢIONALE....pag.

3.2. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE PENTRU FORMAREA, EDUCAREA ŞI DEZVOLTAREA LIMBAJULUI...................................................................................pag.

3.3. EVALUAREA – BAROMETRUL ACTIVITĂŢII ŞCOLARE PENTRU ÎNVĂŢĂTOR ŞI ELEV...........................................................................................................................pag.

CAPITOLUL 4. -  FORMAREA LIMBAJULUI ÎN CADRUL LECŢIILOR DE LIMBA română ÎN CONDIŢIILE ACTIVITĂŢILOR SIMULTANE

4.1.  METODOLOGIA  PREDĂRII   SIMULTANE  LA  DOUĂ  SAU  MAI  MULTE CLASE ..............................................................................................................  pag.

4.2. SPECIFICUL LECŢIEI DESFĂŞURATE ÎN CONDIŢIILE MUNCII

SIMULTANE CU DOUĂ SAU MAI MULTE CLASE ................................................pag.

4.3. TIPURI DE LECŢII ORGANIZATE ÎN CONDIŢIILE MUNCII

 SIMULTANE ............................................................................................................... pag.

4.4. ALTERNAREA MUNCII DIRECTE CU ACTIVITATEA INDEPENDENTĂ ÎN  CADRUL LECŢIEI UNITARE..............................................................................pag.

4.5. UTILIZAREA MIJLOACELOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN LECŢIILE DESFĂŞURATE SIMULTAN      ...................................................................................................pag.

4.6. SPECIFICUL TEMELOR PENTRU ACASĂ  ..................................................pag.

4.7.ACTIVITATEA INDEPENDENTĂ A ELEVILOR  ...............................................pag.

4.8. STRATEGII DE PREDARE - ÎNVĂŢARE LA CLASELE I şi A II-A  ...............pag.

4.9. TIPURI ŞI FORME DE ACTIVITATE INDEPENDENTǍ ..................................pag.

4.10. APLICAREA PRINCIPIILOR DIDACTICE ÎN MUNCA INDEPENDENTĂ CU ELEVII ÎN CONDIŢIILE MUNCII SIMULTANE ......................................................pag.

4.11. CERCETARE TIP INVESTIGATIV – AMELIORATIV ...................................pag.

CONCLUZII ......................................................................................................pag.

ANEXE .............................................................................................................pag.

BIBLIOGRAFIE ...........................................................................................................pag.

 

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

 Statutul disciplinei, ca disciplină de graniţă, precum şi prezenţa celor două paliere - teoretic şi practic - impun exigenţele dinamismului şi plasticităţii. Studiul disciplinei îşi propune formarea personalităţii autonome şi creative, capabilă de a aborda actul didactic într-o perspectivă dinamică şi flexibilă, cu deschideri creative şi interdisciplinare.

Limba şi literatura română constituie o disciplină prioritară în învăţamântul românesc, fiind importantă ca limba maternă şi ca limbaj de elaborare a textelor literare, modele de exprimare nuanţată şi expresivă. Ea ajută realizarea comunicării, prin intermediul limbajului, dintre indivizi, la dezvoltarea gândirii şi exprimarea ideilor. Datorită limbii, oamenii au acces la cultura scrisă a lumii, adică la stocul de texte care înmagazinează memoria şi învăţăturile pe care umanitatea le-a creat. Stăpânirea corectă a limbii române, ca limba maternă, constituie, pe lângă toate argumentele de mai sus, o îndatorire faţă de cultura şi civilizaţia românească, faţă de valorile pe care poporul român le-a creat în existenta sa.

Limba şi literatura română, asa cum este ea cuprinsă în Planul de învăţământ al Curriculumului National, are două aspecte: limba română şi lectura literară. Prin limba română se înteleg toate componentele acesteia, adică fonetica, vocabularul/lexical, gramatica (morfologia şi sintaxa), ortografia, punctuaţia şi stilistica. Prin lectura literară se întelege aspectul îngrijit, cultivat, al limbajului scris, asa cum apare el în textele literare şi neliterare şi în diversele stiluri de comunicare. Toate formele şi strategiile utilizate la orele de Limba şi literatura română au menirea de a forma elevilor capacităţi de comunicare orală şi scrisă. Prin capacităţi de comunicare se întelege formarea unor deprinderi conform cărora elevii vor fi capabili să recepteze mesajele orale şi scrise şi să le exprime pe acestea. Modelul după care se învaţă în scoala primară aceasta disciplină se numeste: modelul comunicativ-funcţional.

În cadrul componentelor limbii, un loc prioritar îl are formarea limbajului. Prin formarea limbajului înteleg îmbogăţirea limbajului şi nuanţarea acestuia. Elevii vor fi conştienţizaţi căci cu cât limbajul lor este mai bogat şi mai nuanţat cu atât sunt mai inteligenţi, mai învăţaţi şi obţin rezultate mai bune la învăţătură. Modalitaţile de îmbogaţire a vocabularului sugerează o anumită strategie, prin care cuvintelor li se clarifică sensul, atât izolat cât şi în contextul lor. Totodată, un cuvânt nu are valoare decât în combinaţie cu alte cuvinte, adică în propoziţii, fraze şi texte integrate sau fragmentare. Un cuvânt poate sa dezvolte sensuri diferite în contexte diferite. După sens, cuvintele pot fi sinonime, omonime, antonime, paronime şi polisemantice. Toate acestea se învaţă cu elevii (fără a denumi noţiunile) încă din ciclul de achiziţii fundamentale.

Pentru elaborarea prezentei lucrări, am  în vedere ipoteza ca limbajul contribuie la obţinerea

unor rezultate mai bune la învăţătură. Îmbogaţirea acestuia se realizeaza prin lectura de calitate a unor texte, sursa de noi cuvinte şi de nuanţare a vocabularului. Este necesar sa se puna accent pe formarea de capacităţi/subcapacităţi la elevi, excluzându-se tipurile de conţinuturi, de teme, prin care abilităţile de dezvoltare şi nuanţare a limbajului comunicativ devin automatisme. Am ţinut cont într-o anumită măsură de condiţiile şcolare în care acum lucrez, de nivelul şi capacitatea de comunicare a copiilor pe care îi am în vedere. Am pornit de la ideea ca îmbogaţirea limbajului este unul din temeiurile pentru formarea unei exprimări corecte. Cu cât vocabularul este mai bogat, cu atât se asimilează mai uşor deprinderile şi capacităţile de comunicare prin intermediul limbajului.

Se pune întrebarea dacă are institutoarea obligaţia de a verifica ceea ce citesc elevii. Este necesară lectura suplimentară? Cine se ocupă de îndrumarea acesteia? Sprijină lectura suplimentară măcar obiectivul-cadru care se referă la ,,dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris'' ? Sprijină lectura suplimentară celelalte obiective-cadru, având în vedere corelaţia acestor obiective de bază? Sprijină lectura suplimentară îmbogaţirea şi nuanţarea vocabularului? Pentru că nu există nici o menţiune privind lectura suplimentară a elevilor, nici exprimată explicit în obiective şi în conţinuturi, s-ar putea concluziona că institutoarea nu mai are atribuţii de îndrumare şi control, aceasta trecând, eventual,  în opţiunile familiei. Este adevărat că lectura suplimentară ar putea figura în cadrul ,,disciplinelor opţionale'', fiind inclusă în schema orară, sub denumirea de ,,literatura  pentru copii'' sau chiar ,,lectura suplimentară''. În opinia mea,  lectura suplimentară este necesară din mai multe puncte de vedere. În primul rând, continuă sub forma de exerciţiu citirea textelor din clasa. Apoi textele suplimentare îmbogăţesc ,,experienţa literară'' a copiilor. Cititul cărţilor devine un act de obişnuinţă, cartea fiind principalul furnizor de informaţie, trăire sufletească, experienţă indirectă.

Cercetarea experimentală pe care am prezentat-o în conţinutul lucrării a evidenţiat că lectura nu numai că contribuie la îmbunătăţirea performanţelor elevilor, dar dezvoltă acestora şi alte capacităţi de gândire şi ordine, îmbogăţire şi nuanţare a limbajului. Acum, în condiţii de acerbă concurenţă pentru achiziţionarea de informaţii prin lectură sau/şi prin imagini audio-vizuale, de tip mass-media, lectura cărţilor devine un act de intelectualitate. Obiceiul de a citi şi de a cumpara o carte, de a încropi o bibliotecă personală ori de a petrece oarecare timp printre rafturile bibliotecilor ori printre paginile cărţilor se formează din scoală. De aceea, lecturile literare şi neliterare, lectura cărţilor şi a presei, lectura textelor pe ecranul televizoarelor sau  calculatoarelor nu mai poate fi o optiune. Nu se poate crede că elevii citesc doar ceea ce există în manualele şcolare. De aceea, literatura pentru copii, specifică fiecarei vârste, constituie o formă importantă de realizare a educaţiei, a obiectivelor educaţionale din scoală. Rolul important îl are disciplina limba şi literatura română, ale carei obiective specifice, de referinţă, exprimă atribuţii de stimulare, încurajare şi învăţare a lecturii elevilor.

 

                       

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

Total 0,00 lei

Plateste    

» Produse noi