Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

METODE ALTERNATIVE ÎN PREDAREA BASMULUI

METODE ALTERNATIVE ÎN PREDAREA BASMULUI


50,00 lei

METODE ALTERNATIVE ÎN PREDAREA BASMULUI

 

 

 

Numar de pagini: 138

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50  lei

 

 

DESCRIERE:

CUPRINS:

CUPRINS                                                                                                                             2                                       

 INTRODUCERE                                                                                                                 4   

 Capitolul I.

     PRELIMINARII TEORETICO-METODOLOGICE

     1.1. Rolul lecturii în dezvoltarea capacităţilor de comunicare                                    5

    1.2. Interdependenţa dintre lectură, vorbire şi scriere                                                 7

    1.3.  Importanţa  lecturii  în contextul  educaţiei actuale                                           10

    1.4. Dezvoltarea personalitatii copilului prin lectura                                                  12

 Capitolul II.

    DEZVOLTAREA INTERESULUI  SI A DRAGOSTEI  PENTRU LECTURA

    2.1. Conceptul  de  literatură  pentru copii                                                                  15

    2.2. Valenţele literaturii pentru copii                                                                            17

Capitolul III.

     BASMUL-GENUL PREFERAT AL COPILARIEI

     3.1. Valoarea  instructiv -educativă  a  basmelor                                                       20

     3.2. Basm si poveste                                                                                                       21

     3.3. Importanţa basmelor si a poveştilor ce oglindesc copilăria                               23

     3.4. Basmul-mijloc de formare a valorilor si atitudinilor                                          25             

Capitolul IV.

    METODE ALTERNATIVE FOLOSITE IN PREDAREA BASMULUI- POVEŞTII

    ÎN     CICLUL PRIMAR

    4.1. Metode si procedee didactice valorificate in cadrul basmelor si poveştilor       34

    4.2. Metode şi tehnici moderne de predare-învăţare a basmului                               42

            4.2.1. Poveşti din puzzle                                                                                          45

4.2.2. Piramida poveştilor                                                                                       45

4.2.3.  Metoda  brainstorming                                                                                 45

4.2.4.  Ciorchinele                                                                                                   46

4.2.5.  Horoscop                                                                                                      47

4.2.6. Lectura ghidată                                                                                              49

4.2.7. Lectura predictivă (anticipativă)                                                               50

4.2.8. Harta povestirii                                                                                          50

4.2.9. Poveşti actualizate                                                                                      51

4.2.10. Modernizarea  poveştilor                                                                         51

4.2.11. Greşind poveştile                                                                                      51

4.2.12. Să inventăm o poveste                                                                              52

4.2.13. Reacţia cititorului                                                                                     53

4.2.14.   Metoda cubului                                                                                       54

4.2.15. Pălăriile gânditoare                                                                                  55

4.2.16.  Cvintetul                                                                                                   58

4.2.17. Predarea reciprocă                                                                                    58

Capitolul V.

CERCETARE EXPERIMENTALĂ                                                                               62

CONCLUZII                                                                                                                      75

BIBLIOGRAFIE                                                                                                                77                          

ANEXE                                                                                                                                79

DECLARAŢIE                                                                                                                 138                                                                                                                                 

 

 

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

Stăpânirea de catre elev a limbii sale materne, ca mijloc de comunicare, de intrare în stăpânire a fondului de cultură pe care înaintaşii l-au creat fără ostenire, reprezintă o nobilă datorie, un ferment motivaţional profund, un obiectiv prezent in orice misiune de reformare a strategiilor educaţiei şi învăţământului.

Mi-a plăcut să caut frumuseţile limbii si puterea vie a imaginilor. Le-am găsit în multe cărţi ale trecutului si în creaţia anonimă a folclorului spre care m-am aplecat totdeauna cu interes şi preţuire,... le-am învătat de la înaintaşi şi de la dascălul meu de limbă... “ spunea Mihail Sadoveanu într-un interviu luat la 75 de ani de viată.

“ Fără limba pe care părinţii nostri ne-au transmis-o odată cu viaţa, n-am putea exista ca fiinte cuvântătoare, ca popor vrednic de a sta alături, cu toată demnitatea, din punct de vedere intelectual, alături de popoarele cu adevărat înaintate ale lumii” [1]

Studiul limbii române literare prin lectura textelor literare are o importantă covârşitoare pentru formarea multilaterală a şcolarilor, asigurându-le acestora evoluţia intelectuală, exprimarea cu mijloace adecvate în activitatea de mai târziu.

Exprimarea corectă, orală  si scrisă - obiectiv important al procesului de învătământ în ciclul primar - constituie unul din instrumentele de bază ale muncii intelectuale, fără de care nu poate fi concepută dezvoltarea intelectuală viitoare a elevilor.

Scopul lecturii în perioada şcolarităţii primare, gimnaziale si liceale este acela de a forma progresiv un tânăr cu o cultură comunicaţională şi literară de bază, capabil să înţeleagă lumea din jurul său, să comunice şi să interactioneze cu semenii, exprimându-si gânduri, stări, sentimente, opinii, să fie sensibil la frumosul din natură şi la cel creat de om şi, în viitor, să poată continua procesul de învătare în orice fază a existenţei sale.

În marele evantai al posibilitătilor de transformare şi adaptare a învătământului la cerinţele zilei de mâine, un loc deosebit îl au încercările de a regândi unele elemente ale fundalului pe care se organizează activitatea de învăţare a elevilor.

Conform noului curriculum naţional, obiectivele cadru urmărite în studierea limbii române la clasele mici asigură: dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral, de exprimare orală, de receptare a mesajului scris si de exprimare scrisă, care au implicaţii în întreaga evoluţie viitoare a şcolarilor.

 Se consideră că în primele patru clase, limba română îndeplineşte trei mari funcţii: instrumentală, informaţională si formativ-educativă.

Cele trei mari funcţii ale învăţării în ciclul primar se realizează numai în condiţiile unei sustinute solicitări si exersări a capacităţilor intelectuale, pe fondul unor valori formativ-educative autentice.

Cu precădere, funcţia formativ-educativă pune în mişcare valorile formative superioare, de tipul creativităţii gândirii, al interesului si dragostei pentru lectură şi pentru cunoaştere, în general, însuşiri ce reprezintă premise ale adaptării dinamice a tineretului la solicitările mereu noi ale societăţii moderne.

Prioritatea funcţiei instrumentale la ciclul primar este susţinută de faptul că pe această treaptă a învăţământului elevii îşi însuşesc în primul rând cititul, scrisul şi exprimarea corectă.

Activităţii de învăţare a cititului i se acordă un loc prioritar la şcolarii mici. Cel mai mare număr de ore din întregul plan de învăţământ al claselor primare este consacrat, pe parcursul celor 4 ani de studiu, citirii. Activitatea de scriere este indispensabil legată de cea de citire, ea constituind un mijloc de exprimare, de comunicare.

Valoarea instrumentală a deprinderilor de citire şi scriere trebuie privită prin prisma posibilităţilor de transfer asupra altor deprinderi cu care se interferează,  însuşirea actului cititului şi scrisului contribuie la activizarea operaţiilor intelectuale, dezvoltă capacitatea de gândire, spiritul critic.

 

                       

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 

 [1] Iorgu Iordan - Istoria limbii române (Pe-nţelesul tuturora), Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983

p.92

 

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

Total 0,00 lei

Plateste    

» Produse noi