Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

JOCUL DIDACTIC MATEMATIC ÎN CICLUL PRIMAR

JOCUL DIDACTIC MATEMATIC ÎN CICLUL PRIMAR


50,00 lei

JOCUL DIDACTIC MATEMATIC ÎN CICLUL PRIMAR

 

 

 

Numar de pagini: 80

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50  lei

 

 

DESCRIERE:

CUPRINS:

Cap. 1 INTRODUCERE

1.1. Motivaţia alegerii temei........................................................................................................ 2

1.2. Importanţa jocului didactic matematic în ciclul primar........................................................ 4

1.3. Obiectivele lucrării............................................................................................................... 8

 

Cap. 2 JOCUL DIDACTIC MATEMATIC ÎN CICLUL PRIMAR

2.1. Conceptul de joc didactic matematic................................................................................. 10

2.2. Organizarea şi desfăşurarea jocului didactic matematic.................................................... 13

2.3. Optimizarea jocului didactic în activitatea matematică..................................................... 15

 

Cap. 3. EXEMPLE DE JOCURI DIDACTICE MATEMATICE ÎN

              CICLUL PRIMAR

3.1. Jocuri prematematice.......................................................................................................... 21

3.2. Jocuri pentru numeraţie...................................................................................................... 23

3.3. Jocuri pentru operaţiile aritmetice...................................................................................... 30

3.4. Jocuri cu exerciţii ce au un enunţ scris............................................................................... 32

 

Cap. 4 ACTIVITATEA METODICĂ ŞI DE CERCETARE

4.1. Proiect de cercetare: Stimularea creativităţii prin jocul didactic matematic...................... 55

4.2. Proiecte didactice............................................................................................................... 64

 

Cap. 5 CONCLUZII........................................................................................................ 79

 

BIBLIOGRAFIE............................................................................................................... 81

 

 

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

 

Activitate complexă, jocul didactic angajează fiinţa umană în integritatea sa, cu toate funcţiile psihice. Aceasta implică activitatea senzorială, intelectuală, afectivă, dezvoltă atenţia, spiritul de observaţie, imaginaţia, gândirea, exprimarea verbală. Prin jocul didactic elevul se va obişnui să suporte cu demnitate eşecul, înfrângerile şi va gusta satisfacţiile victoriei.

Pentru micii şcolari, jocul didactic constituie stimulentul principal al dezvoltării psihice, având un rol deosebit de important în pregătirea acestora pentru şcoală şi pentru integrarea lor socială.

            Ca proces psihic de stocare a informaţiei, de acumulare şi utilizare a experienţei cognitive, memoria este profund implicată în activitatea de învăţare şi aplicare a matematicii. Chiar dacă privim această disciplină ştiinţifică ca pe un domeniu al culturii umane axat mai ales pe dezvoltarea, prin gândire, a implicaţiilor ascunse, nu putem face abstracţie de rolul pe care cunoştinţele memorate îl au în procesul de rezolvare sau de formulare a problemelor. Mai mult, poate, decât în cazul oricărei alte discipline şcolare, asimilarea unor cunoştinţe noi de matematică se bazează pe experienţa anterioară a copilului, pe actualizarea informaţiilor de care acesta dispune sau, după cum afirmă J.Piaget, pe „reorganizarea şi recombinarea unor elemente vechi, prezentate într-o formă mai puţin diferenţială la nivelul palierelor inferioare”.

Prin desfăşurarea jocului didactic se produc schimbări în conţinutul şi structura proceselor cognitive, întrucât el face trecerea de la etapa acţiunilor practice spre cea a acţiunilor mentale. Este activitatea care dă specific personalităţii, angajându-l total pe şcolar, stimulându-i dezvoltarea şi efortul de perfecţionare. El favorizează apariţia şi dezvoltarea posibilităţilor de învăţare sistematică şi a celor de muncă.

Intensa solicitare a gândirii impusă de desfăşurarea jocului didactic matematic acţionează asupra operativităţii ei generale nespecifice tot atât de mult cât acţionează asupra celei specifice, creându-se astfel „raţionalizarea” înţelegerii lumii vii şi a vieţii. Aceste jocuri constituie un mijloc de a stimula creativitatea şi independenţa gândirii. Flexibilitatea proceselor gândirii se exprimă în : uşurinţa trecerii de la un mod de rezolvare la altul, lipsa inerţiei, rapiditatea conectărilor şi a deconectărilor de la un aspect la altul, găsirea mai multor soluţii la o problemă dată, absenţa fenomenului interferenţei deprinderilor de rezolvare a problemelor matematice, etc.

Educaţia este un proces de durată. Într-o lume în care informaţiile se înmulţesc continuu şi se diversifică neîncetat, nici un individ nu poate şi nu va putea să stăpânească toate cunoştinţele. Prin urmare, esenţial nu mai este să ştii mai mult ci, în primul rând, să ai capacitatea să înveţi lucruri de care vei avea nevoie.

În ultimii 40 de ani, sistemul educativ a cunoscut importante schimbări datorate, fără îndoială, măririi considerabile a efectivelor şcolare, dar şi noilor cerinţe ale societăţii faţă de o şcoală inserată într-o lume care evoluează fără încetare.

Prin această lucrare ofer un punct de sprijin pentru organizarea predării în mod diferenţiat de institutor, să le permit elevilor prin varietatea situaţiilor prezentate, dorinţa de a învăţa mai mult, să sporească ocaziile de a înţelege şi să lanseze demersuri, la finele cărora aceştia să se poată recunoaşte mai bogaţi şi mai liberi în acelaşi timp.

Orice lucrare de didactică trebuie să se sprijine pe materialele cele mai recente şi mai pertinente ale disciplinei studiate, dar şi pe cele mai noi descoperiri ale ştiinţei educaţiei. Trebuie să alterneze teoria cu practica şi să fie un adevărat instrument de formare.

Performanţa unui educator nu se bazează numai pe capacităţile sale didactice sau pe competenţele sale ştiinţifice, ci pe capacitatea sa de a intra în relaţie cu elevii.

Pentru a-i transforma pe elevi în elevi care studiază, este bine ca, mai întâi, să se ştie cum învaţă ei.

„Învăţarea matematicii necesită un stil de muncă adecvat; rezultatele depind nu numai de cantitatea de efort, ci şi, mai cu seamă, de calitatea lui. Esenţial este să sporim randamentul muncii, atât al lecţiilor, cât şi al muncii personale a elevului: în acelaşi timp, cu o aceeaşi cheltuială de energie, elevul trebuie să asimileze mai mult, mai temeinic, mai organizat.”(Rusu E).

 

                       

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

Total 0,00 lei

Plateste    

» Produse noi