Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

JOCUL DIDACTIC IN INVATAMANTUL PRIMAR

JOCUL DIDACTIC IN INVATAMANTUL PRIMAR

JOCUL DIDACTIC IN INVATAMANTUL PRIMAR


50,00 lei

JOCUL DIDACTIC IN INVATAMANTUL PRIMAR

 

 

Numar de pagini: 34

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50  lei

 

 

DESCRIERE:

CUPRINS:

ARGUMENT

 

Capitolul I. Consideraţii generale

 

I.1. Conceptul de joc, caracteristici, clasificări

I.2. Teorii despre joc

I.3. Relaţia dintre joc şi învăţare

 

Capitolul II. Jocul didactic  în învăţământul primar

 

II.1. Profilul psihologic al varstei şcolare mici

II.2. Necesitatea folosirii jocului didactic în învăţare la şcolarul mic

II.3. Funcţiile jocului didactic

II.4. Componentele jocului didactic

 

Capitolul III. Studiu experimental privind organizarea şi desfăşurarea jocurilor didactice în învăţământul primar

 

III.1. Organizarea cercetării

                   III.1.1. Ipoteză, obiective, eşantioane

                   III.1.2. Metodologia cercetării

                   III.1.3. Programul ,,Învăţăm jucându-ne”

                          III.1.3.1,,Învăţăm jucându-ne la limba română”

                          III.1.3.2. ,,Învăţăm jucându-ne la  educaţie civică”

                          III.1.3.3. ,,Învăţăm jucându-ne la matematică”

III.2. Rolul învăţătorului în pregătirea, conducerea şi îndrumarea jocului didactic

III.3. Strategii de realizare a jocului didactic

 

Capitolul IV. Rezultatele obţinute în urma cercetării

         IV.1. Prelucrarea şi interpretarea datelor

         IV.2. Concluzii şi propuneri

 

Anexe

 

Bibliografie

 

 

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

Şcoala, ca factor activ al progresului este chemată să utilizeze cele mai eficiente căi, care să asigure şi să stimuleze în acelaşi timp creşterea ritmului de învăţare, formarea de capacităţi şi atitudini, însuşirea de cunoştinţe în conformitate cu cerinţele actuale ale societăţii. La nivelul învăţământului primar, unde se pun bazele deprinderilor de muncă intelectuală, jocul didactic oferă un cadru propice de realizare a unui învăţământ activ, stimulând în acelaşi timp iniţiativa şi creativitatea elevilor.

Lucrarea de faţă se înscrie în gama preocupărilor pentru perfecţionarea stilului de muncă, pentru găsirea celor mai eficiente metode şi procedee în obţinerea performanţelor în învăţământul primar.

Şcolarizarea copiilor la 6 ani, ridică probleme din punct de vedere intelectual, afectiv şi psiho-motor în adaptarea la regimul muncii şcolare. Acest lucru ne determină să folosim jocul didactic, pe parcursul lecţiilor, care să vină în sprijinul adaptării lor la procesul de învăţare menţinerii atenţiei pentru o perioadă mai mare de timp, accelerării ritmului de lucru, corectării defectelor de vorbire şi prevenirii rămânerii în urmă la învăţătură.

Tipurile de jocuri didactice prezentate, pot fi considerate oferte de învăţare în învăţământul primar.

Jocul didactic este un tip specific de activitate, care dacă este utilizat în procesul de învăţământ, cu dibăcie, dobândeşte funcţii psihopedagogice semnificative, asigurând participarea activă a elevului la lecţie, sporind interesul acestuia pentru studiu.

 Jocul didactic a fost una din formele de activitate prin care am rezolvat sarcini didactice din mai multe motive:

  • copiii se mobilizează mai uşor când află că se vor juca;
  • pe fondul bucuriei provocate de joc, cunoştinţele, priceperile şi deprinderile intelectuale au şanse să se fixeze cu mai multă trăinicie;
  • este un factor motivaţional important al învăţării active;
  • are rol terapeutic, generator de preocupări şi izvor de satisfacţii, realizează devierea stresului şi încordării prin canalizarea energiei spre activităţi tonice, atractive.

Sunt punctate avantajele de ordin metodologic în situaţia în care activităţile  sunt organizate sub forma jocului didactic.

Prezentarea componentelor de bază ale jocului didactic ajută la înţelegerea faptului că orice sarcină poate deveni joc didactic.

Prezentarea câtorva jocuri didactice poate să demonstreze valenţele formative ale acestora la dezvoltarea personalităţii şcolarului mic.

Ca mijloc educativ, jocul didactic îşi exercită funcţia formativ-educativă în procesul de cunoaştere şi de aplicare creatoare, de valorificare a cunoştinţelor dobândite de copil.

În lecţii se pot folosi o gamă largă de jocuri didactice pentru dobândirea, consolidarea, verificarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor.

Răspunzător de pregătirea, conducerea şi îndrumarea jocului didactic, se face învăţătorul, care proiectează acest tip de activitate, cunoscându-şi colectivul de elevi. Ca un expert al actului de predare-învăţare alege sarcinile didactice în concordanţă cu particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor, cu nivelul de pregătire al acestora. Ca agent motivator, învăţătorul declanşează şi întreţine interesul elevilor, curiozitatea şi dorinţa lor de a învăţa.

Rezistenţa scăzută la efort intelectual, lipsa de interes pentru învăţare, insuficienta înţelegere în actul de predare-învăţare a elevilor, m-a determinat ca o parte din sarcinile de învăţare să le fixez prin variate tipuri de joc. Am adaptat şi creat jocuri didactice la care elevii s-au arătat receptivi, menţinându-le atenţia timp mai îndelungat, angajându-i în explorare, investigare, aproximare, comparare, măsurare şi experimentare.

 

                       

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

Total 0,00 lei

Plateste    

» Produse noi