Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

FORMAREA DEPRINDERILOR MANUALE LA COPIII PRESCOLARI

FORMAREA DEPRINDERILOR MANUALE LA COPIII PRESCOLARI


50,00 lei

FORMAREA DEPRINDERILOR MANUALE LA COPIII PRESCOLARI

 

 

 

Numar de pagini: 64

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50  lei

 

 

DESCRIERE:

CUPRINS:

Introducere ....................................................................................................................... 4

Capitolul 1

Cadrul teoretic al problemei studiate ............................................................................ 6

1.1. Caracterizarea din punct de vedere psihologic şi pedagogic al copilului preşcolar ........................................................................................................................... 6

1.1.1 Rolul educaţiei în dezvoltarea copilului.................................................... 7

1.2 Importanţa activităţilor practice în grădiniţe ........................................... 16

1.2.1 Rolul activităţilor practice în dezvoltarea psiho-motorie a copilului .. 18

1.2.2 Rolul activităţilor practice în dezvoltarea intelectuală a copiilor ......... 19

1.2.3 Rolul activităţilor practice în dezvoltarea morală a preşcolarului ....... 20

1.2.4 Rolul activităţilor practice în dezvoltarea simţului estetic .................... 21

Capitolul 2

Strategii utilizate în cadrul activităţilor manuale ....................................................... 22

2.1 Tehnici utilizate în cadrul activităţilor practice ........................................ 22

2.2 Metode şi procedee de lucru în realizarea activităţilor practice .............. 31

2.2.1 Metode şi procedee de lucru cu copiii de 3-4 ani .................................... 31

2.2.2 Metode şi procedee de lucru cu copiii de 4-5 ani .................................... 32

2.2.3 Metode şi procedee de lucru cu copiii de 5-6 ani .................................... 33

2.2.4 Metode şi procedee de lucru cu copiii de 6-7 ani ................................... 34

Capitolul 3

Obiectivele şi ipoteza cercetării .............................................................................. 36

      3.1 Obiectivele cercetării ................................................................................... 36

      3.2 Ipoteze ........................................................................................................... 36

3.3 Principalele date demografice .................................................................... 37

3.4 Descrierea instrumentelor de investigare ................................................. 38

3.4.1 Observaţia ................................................................................................. 38

3.4.2 Metoda analizei produselor activităţii şcolare ....................................... 39

3.4.3 Metoda convorbirii ................................................................................... 39

3.5 Experimentul pedagogic .............................................................................. 40

3.6 Etapele cercetarii .......................................................................................... 41

3.7 Prezentarea şi analizarea datelor ............................................................... 43

Capitolul 4

Concluzii ......................................................................................................................... 55

Bibliografie ..................................................................................................................... 57

Anexe ............................................................................................................................... 58

 

 

 

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

Ceea ce-l deosebeşte pe om de semenii lui într-o viaţă este desigur capacitatea de a raţiona, de a-şi pune mintea în slujba scopurilor sale. Nimic însă nu poate face omul mai om decât încercarea de a-şi egala Creatorul său. Creativitatea este darul cel mai de preţ al omului, care i-a permis să făurească primele unelte, să stăpânească o parte din natură prin ştiinţă şi tehnică, să modifice mediul înconjurător, să pătrundă în spaţiul cosmic.

Dotat cu gândire şi imaginaţie omul este în aceeaşi măsură robul şi stăpânul propriilor sale creaţii. Ce s-ar fi întâmplat dacă omului i s-ar fi refuzat descoperirea focului? Cum ar fi arătat societatea anului 2008 – o lume în care nimic din ceea ce este industrial, cel puţin în forma cunoscută, nu ar fi existat?

       De la naştere şi până la stabilizarea relativă a trăsăturilor personalităţii, omul parcurge mai multe perioade de dezvoltare, în cadrul cărora au loc însemnate transformări fizice şi psihice.

       Procesele intelectuale, emotive şi voliţionale, precum şi diferitele particularităţi ale personalităţii nu sunt date de la natură, ci se formează pe parcursul diferitelor perioade de vârstă.

    În dezvoltarea lor, senzaţiile şi percepţiile au la început un caracter de generalizare primară şi numai treptat, sub influenţa educaţiei şi a mediului, se precizează şi se diferenţiază. Vârsta preşcolară este în acest sens perioada în care au loc dezvoltarea intensivă a sensibilităţii tuturor analizatorilor, implicit dezvoltarea senzaţiilor şi percepţiilor.

            A fi creativ nu i se refuză nici unui om normal. Există în fiecare un potenţial creativ general , anumite abilităţi creative care ţin mai ales de dimensiunile constructive ale aptitudinilor, dar şi de dimensiunile valorice ale personalităţii. Acest potenţial latent, dacă este exersat şi educat, poate fi valorificat la maximum, concretizat şi obiectivizat în diverse domenii ale activităţii umane, în diverse produse noi, originale.

Educatorul poate încuraja creativitatea punând accentul pe generarea şi exprimarea de idei într-un cadru non-evaluativ şi prin concentrarea atât asupra gândirii convergente, cât şi asupra celei divergente. Adulţii pot de asemenea să încerce să asigure copiilor posibilitatea şi siguranţa de a risca, de a pune la îndoială, de a vedea lucrurile dintr-un nou punct de vedere.

      Copiii pot învăţa să utilizeze bine informaţiile, timpul spaţiul şi materialele puse la dispoziţie, li se poate dezvolta spiritul de observaţie, spiritul critic şi autocritic, capacitatea anticipativ-predictivă, divergenţa şi convergenţa gândirii, flexibilitatea şi fluenţa. Poate fi solicitată capacitatea copiilor de a se orienta într-o anumită situaţie, de a propune soluţii, de a le analiza şi opta pentru cea optimă, de a extrapola consecinţele unei anumite situaţii concrete, de a interpreta şi evalua anumite experienţe, fenomene, situaţii.

Perioada preşcolară este prima perioadă în viaţa omului în care copilul manifestă aptitudini şi abordează cu destulă uşurinţă şi cu succes domenii ca : muzica, desenul, pictura, colajul, modelajul. Dorinţa, de a da activităţilor artistico-plastice o formă cât mai eficientă, de a realiza obiectivele vizând stimularea creativităţii preşcolarilor, s-a materializat în variante personale de organizare şi desfăşurare a acestor activităţi pe trei dominante ale acestora :

  • dezvoltarea gândirii artistico-plastice
  • dezvoltarea mâinii pentru scris
  • dezvoltarea sensibilităţii şi gustului estetic

            În acest context, rolul activităţilor manuale este de a călăuzi pe fiecare copil în parte spre manifestarea activă a libertăţii personale de a gândi, simţi, şi acţiona potrivit nevoilor, înclinaţiilor, intereselor, capacităţilor şi posibilităţilor individuale ale fiecăruia, care, vor duce la expansiunea energiilor creatoare existente în fiecare copil.

Din varietatea posibilităţilor de cultivare a creativităţii copiilor in jocurile didactice de tot felul, în jocurile de construcţie, de desen , pictură, gândesc că cea mai importanta este activitatea practică din cadrul abilităţilor practice prin crearea mai multor ocazii pentru dezvoltarea talentelor copiilor preşcolari.

 

                       

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

Total 0,00 lei

Plateste    

» Produse noi