Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

FENOMENUL VIOLENTEI SCOLARE IN SOCIETATEA ROMANEASCA

FENOMENUL VIOLENTEI SCOLARE IN SOCIETATEA ROMANEASCA


50,00 lei

FENOMENUL VIOLENTEI SCOLARE IN SOCIETATEA ROMANEASCA

 

 

 

Numar de pagini: 62

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50  lei

 

 

DESCRIERE:

CUPRINS:

Introducere……………………………………………………………….3

 

CAPITOLUL DETERMINARI CONCEPTUALE PRIVIND MANIFESTAREA VIOLENTEI IN SOCIETATEA CONTEMPORANA

          I.1  Cadru conceptual……………………………………………………………….5

          I.2  Violenta intre intentie si accident………………………………………………9

          I.3  Violenta & agresivitate…………………………………………………………9

          I.4. Tipologia violenţei…………………………………………………………….10                                                                                                 

          I.5  Forme ale violenţei şcolare……………………………………………………16

          I.6. Factori ai violenţei şcolare…………………………………………………….19

         

CAPITOLUL II  STATISTICI, LEGISLATIE NATIONALA SI INTERNATIONALA………………………………………………………22

 

CAPITOLUL III   REZULTATELE CERCETARII PRIVIND MANIFESTAREA VIOLENTEI LA SCOALA DE ARTE SI MESERII CRISTESTI

III.1. OBIECTIVELE SI METODOLOGIA CERCETARII…………………………….30                              

           III 1.1.Justificarea cercetării……………………………………………………...30

III.1.2. Obiectivele cercetării……………………………………………………..30

III.1.3. Metode şi tehnici de cercetare…………………………………………….30

           III.1.4. Populaţia investigată……………………………………………………...31

III.1.5. Limitele investigaţiei……………………………………………………...32

III.2. PREZENTAREA SI INTERPRETAREA DATELOR RELEVANTE ALE CERCETARII……………………………………………………………………………32

 III2.1 Rezultatele anchetei prin chestionar/ elevi………………………………..33

III.2.2. Rezultatele anchetei prin chestionar/ cadre didactice…………………….37

III.2.3.Interviurile de grup cu părinţii…………………………………………….42

III.2.4. Interviul cu poliţia………………………………………………………...43

III.2.5. Interviul cu membrii consiliului local…………………………………….43

III.3. CONCLUZII SI RECOMANDARI……………………………………………….44.

 

CONCLUZII……………………………………………………………….49

BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………...50

ANEXE

           Anexa 1 Studii de caz………………………………………………………….52

           Anexa 2 Proiect de parteneriat educaţional……………………………………56

           Anexa 3 Chestionar adresat elevilor…………………………………………...60

           Anexa 4 Chestionar adresat cadrelor didactice………………………………..61

 

 

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

                     Violenţa sub forma agresiunii, abuzului şi maltratării este o problemă socială cu care se confruntă majoritatea societăţilor contemporane. Manifestarea repetată a unor comportamente violente în spaţiul şcolii, este cu atât mai gravă cu cât acesta reprezintă mediul în care elevul trebuie să beneficieze de educaţie, de exemple pozitive, de securitate, şi este instituţia cu una din cele mai importante funcţii în procesul de socializare.

         Fenomenul violenţei şcolare , deşi s-a manifestat de timpuriu, a făcut obiectul unor preocupări serioase ( din partea oamenilor de ştiinţă, a instituţiilor oficiale, agenţiilor de asistenţă socială etc. ) abia începând cu câteva decenii în urmă. Studierea acesteia se loveste de multiple impedimente, iar o evaluare cât mai exactă a dimensiunii sale presupune, chiar şi în prezent, o operaţiune extrem de dificilă.

         Mass-media acordă din ce în ce mai multă atenţie violenţei, contribuind la creşterea interesului public faţă de violenţa şcolară.

         In România, o serie de organisme guvernamentale şi nonguvernamentele au încercat să abordeze acest fenomen, însă o imagine globală a acestuia este greu de realizat.

         Intre anii 2002-2004, la propunerea Secretarului General al Consiliului Europei, Walter Schwimmer, s-a desfăşurat un proiect privind violenţa, implicând 4 ţări europene, printre care şi România.

         A aborda fenomenul violenţei în mediul şcolar provoacă inevitabil lungi şi pasionante dezbateri asupra definiţei şi chiar a termenului violenţă. In afara problematicii violenţei şcolare , se au în vedere trei convingeri:

-          nici o scoală nu poate pretinde că nu se confruntă  cu fenomenul violenţei, chiar dacă unele dintre ele sunt mai interesate de această problemă decât altele;

-          a preveni aceste fenomene ţine şi de capacitatea de sistematizare şi de proiectare a acţiunilor educative ale fiecărei instituţii în parte;

-          şcoala nu poate şi nici nu trebuie să răspundă singură acestor fenomene calificate drept violente; ea trebuie să stabilească permanent contacte cu partenerii locali care să-şi asume deopotrivă aceste probleme.

Scoala, prin misiunea pe care şi-o propune, trebuie să asigure securitatea fizică, psihică şi morală a elevilor. Pentru a putea preîntâmpina şi dezarma un comportament violent în scoală trebuie mai întâi să clarificăm şi să înţelegem conceptul de violenţă, să aflăm cauzele acesteia şi,  în final , să fie concepute măsurile de combatere şi prevenire.

Lucrarea de faţă se concentrează asupra fenomenului violenţei şcolare, încercând să prezinte o serie de aspecte referitoare la factorii, particularităţile şi dinamica unor tipuri de violenţă. Accentul s-a pus pe prezentarea particularităţilor evoluţiei  şi a modificărilor de natură calitativă şi cantitativă produse la nivelul manifestărilor de violenţă şcolară la Scoala de Arte şi Meserii Cristeşti.

Lucrarea conţine 3 capitole; în primul capitol s-a încercat abordarea violenţei şcolare din punct de vedere conceptual, tipologic, s-au stabilit factorii şi formele de violenţă existente în şcolile româneşti.

Capitolul al II-lea propune cele mai actuale statistici la nivel naţional şi internaţional precum şi un set de acte normative naţionale şi internaţionale.

Capitolul al III-lea prezintă rezultatele cercetării desfăşurate la Scoala de Arte şi Meserii Cristeşti, în perioada mai , 2008. Decizia  a fost  motivată de faptul că nu s-a mai efectuat o astfel de analiză la nivelul acestei şcoli; s-a dorit conştientizarea dimensiunii fenomenului violenţei atât la nivelul şcolii , cât şi la nivelul comunităţii.

 

           

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

Total 0,00 lei

Plateste    

» Produse noi