Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

DEZVOLTAREA VORBIRII LA VARSTA PRESCOLARA. ROLUL JOCULUI DIDACTIC

DEZVOLTAREA VORBIRII LA VARSTA PRESCOLARA. ROLUL JOCULUI DIDACTIC


50,00 lei

DEZVOLTAREA VORBIRII LA VARSTA PRESCOLARA. ROLUL JOCULUI DIDACTIC

 

 

 

Numar de pagini: 123

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50  lei

 

 

DESCRIERE:

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

 

Preşcolarizarea este apreciată tot mai mult ca vârstă ce cuprinde cea mai importantă experienţă educaţională din viaţa unei persoane; pe parcursul ei, se înregistrează ritmurile cele mai pregnante în dezvoltarea individualitaţii umane şi unele din cele mai semnificative achiziţii cu ecouri evidente pentru etapele ulterioare ale dezvoltării sale.

Însuşirea limbii moderne are o importanţă deosebită in formarea personalităţii omului în general, a copilului în mod deosebit, pentru că limba constituie principalul mijloc de comunicare, socializare a individului; modalitate de exprimare şi povestire a informaţiilor, ea este totodată mijlocul cel mai eficace prin care acesta ajunge să cunoască limba cu valorile ei materiale şi spirituale. În ce priveşte preşcolarii, însuşirea limbii condiţionează dezvoltarea gândirii, a celorlalte procese psihice şi intelectuale şi îi ajută să-şi însuşească treptat acele deprinderi şi abilităţi care-i fac apţi pentru activităţi de tip şcolar.

Bogatul conţinut cognitiv şi formativ al activităţilor din gradiniţa de copii devine accesibil copilului prin intermediul limbajului şi se transformă în deprinderi hotărâtoare pentru profilul personalităţii acestuia, în etapele ulterioare ale evoluţiei sale.

În această lucrare am încercat, în primul rând, să scot în evidenţă importanţa deosebită pe care o are dezvoltarea vorbirii la vârsta preşcolară; mai ales că în vorbirea preşcolarului sunt frecvente fenomene de substituire, de inversare, de omisiune. Problema educării unei pronunţii corecte este de o deosebită însemnătate, ştiindu-se că defectele de vorbire pot dăuna copilului (acesta poate deveni tăcut, retras, timid). Dată fiind vârsta copiilor, grădiniţei îi revin, pe lângă îmbogăţirea vocabularului, şi o serie de sarcini speciale şi anume: educarea unei pronunţii şi a unei vorbiri corecte; deprinderea unei vorbiri coerente, logice, expresive.

Sarcinile dezvoltării limbajului, a vorbirii copiilor trebuie abordate într-o viziune interdisciplinară; educatoarea va valorifica pe deplin fiecare posibilitate de cultivare a exprimării verbale a copiilor în diferite împrejurări, însă ceea ce am vrut să subliniez, mai ales în a doua parte a lucrării este rolul pe care îl are jocul didactic în dezvoltarea vorbirii.

Jocul didactic, ca mijloc de bază în dezvoltarea vorbirii, realizează una dintre cele mai importante cerinţe ale educaţiei preşcolare, aceea de ai învaţa pe copii o varietate de noţiuni, jucându-se în mod organizat.

În jocurile didactice cu material sau orale în care copiii trebuie să denumească, să descrie, să compare, să identifice, să selecteze, să alcătuiască mulţimea obiectelor de acelaşi fel, să interpreteze cântece etc., se îmbogăţeşte vocabularul copiilor, se precizează şi se fixează atât cuvintele noi, cât şi cele însuşite în activităţile anterioare.

Valorificarea rolului formativ al jocurilor didactice de dezvoltare a vorbirii la vârsta preşcolară nu este posibilă fără a conferi activităţilor ludice un caracter plăcut, atractiv. A face jocul eficient şi atractiv înseamnă a satura conţinutul cu imagini şi reprezentări, emoţii şi sentimente, cu dorinţe şi năzuinţe, cu fapte şi acţiuni, a înlesni comunicarea vie dintre educatoare-copii.

Prezenta lucrare vizează importanţa dezvoltării vorbirii în grădiniţă, detaliind, sub aspect metodic, desfăşurarea activităţilor de cultivare a limbajului şi a gândirii, a celor urmărind dezvoltarea memoriei, a imaginaţiei in exprimare; aceste aspecte se constituie în strategii didactice, cu reluarea rolului materialului didactic, al evaluării vorbirii prin activităţi la liberă alegere.

Ordinea de tratare în lucrare urmează o cale logică, pornind de la noţiunile introductive în care se subliniază importanţa dezvoltării vorbirii la vârsta preşcolară. O atenţie sporită a fost dată capitolului al II-lea analizându-se cele trei procese psihice, esenţiale pentru desfaşurarea activităţii de dezvoltare a vorbirii.

Un capitol extins se ocupă cu conducerea jocurilor didactice – pregătirea, organizarea şi desfăşurarea jocului didactic, atât în activităţile obligatorii cât şi în afara lor. În ultimul capitol se precizează strategiile didactice, evaluarea vorbirii prin prin activităţile la liberă alegere, precum şi rolul materialului didactic.

 

                       

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

Total 0,00 lei

Plateste    

» Produse noi