Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

DEZVOLTAREA POTENŢIALULUI CREATIV

DEZVOLTAREA POTENŢIALULUI CREATIV


50,00 lei

DEZVOLTAREA POTENŢIALULUI CREATIV

 

 

 

Numar de pagini: 68

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50  lei

 

 

DESCRIERE:

CUPRINS:

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. PROFILUL PSIHO-FIZIC AL VÎRSTEI ŞCOLARE
MICI

  1. 1.  Dezvoltarea fizică
  2. 2.          Dezvoltarea psihică

CAPITOLUL II. PROBLEMA CREATIVITĂŢII ÎN PSIHOLOGIE

2.1.  Abordări conceptuale ale creativităţii

2.2.                  Factorii creativităţii

a.  Factorii subiectivi

Factori intelectuali

Aptitudini speciale

Factori motivaţionali

b.  Factorii obiectivi

2.3. Personalitatea creatoare

a.   Caracteristicile generale

b.   Caracteristicile determinate de specificul domeniului de creaţie

c.   Caracteristici tipologice

CAPITOLUL III. METODOLOGIA CERCETĂRII

  1. 1.          Metode de predicţie a creativităţii
  2. 2.          Tehnici de stimulare a creativităţii în cadrul disciplinelor de învăţămînt
  3. 3.          Studiu asupra capacităţii creatoare

CONCLUZII GENERALE

BIBLIOGRAFIE

 

 

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

Omul a fost şi se află într-un continuu proces de creaţie. Prin inteligenţă şi creativitate, prin cutezanţă şi dîrzenie, el nu numai că mişcă şi transformă materia («Spiritul mişcă materia» - afirma Vergiliu), dîndu-i cele mai variate şi perfecţionate forme şi utilizări, dar a devenit chiar propriul său creator. Permanenta ascensiune spre cele mai înalte piscuri ale progresului şi civilizaţiei umane nu poate fi explicată fără această intercondiţionare dintre materie, om, muncă, inteligenţă şi creativitate.

Se poate concluziona că în activitatea de cercetare ştiinţifică, în invenţii şi descoperiri nimic nu vine de la sine, nepregătit şi mai ales pentru oameni neavizaţi. Asemenea «întîmplări» presupun inteligenţă, spirit creator, imaginaţie, putere de pătrundere, flexibilitate, perseverenţă, capacitate şi obişnuinţă de a medita şi a găsi explicaţii pentru toate fenomenele ce apar adiacent şi, mai ales, multa pregătire.

Evoluţia conceptului de creativitate a parcurs mai multe etape care însă se menţin la nivelul unor adevăruri parţiale şi auxiliare. Cercetarea psihologică, încercînd să ţină pasul cu problemele ridicate de progresele înregistrate în urma primei revoluţii tehnico-industriale de la sfîrşitul secolului trecut, s-a îndreptat în principal spre studiul capacităţilor şi însuşirilor psihice: inteligenţa, percepţia, memoria, atenţia, reprezentările spaţiale, fenomenele de învăţare şi înţelegere, procesele de rezolvare a problemelor etc., dar nu a adîncit, totodată, şi personalitatea umană în cadrul căreia aceste însuşiri psihice se intercondiţionează reciproc cu altele. In acest sens nu s-a ţinut seama   că   fiecare   activitate   presupune   un   număr   important   de   factori aptitudinali, dintre care unii nu intervin cu pondere importantă nici la persoanele care dovedesc înclinaţie în direcţia specifică acestora. Totul s-a pus pe seama aptitudinilor, dar privite izolat, independent de ceilalţi factori de personalitate.

Problemele dezvoltării creativităţii gîndirii a trecut pe primul plan de preocupări ale psihologilor, mai ales în ultimul deceniu. La aceasta a contribuit pe de o parte, modificarea concepţiei despre rolul eredităţii în determinarea capacităţilor umane, în sensul atribuirii unui rol tot mai însemnat influenţelor social-educative, iar pe de altă parte dezvoltarea impetuoasă a ştiinţei, care cere un număr tot mai mare de profesionalişti, o gîndire capabilă să facă faţă cerinţelor mereu noi din ştiinţă, tehnică şi cultură (Roşea, 1967).

Capacitatea creativă nu poate fi explicată prin accentuarea unor elemente psihice singulare, ci prin modul prin care numărul mare de factori aptitudinali, proprii unei activităţi oarecare, se îmbină şi se organizează în vederea atingerii scopului urmărit. Cu cît numărul de aptitudini ce participă la realizarea unui obiectiv, a unei lucrări este mai mare şi mai variat, cu atît reuşita este mai deplină.

Adîncind studiul aptitudinilor, psihologia a înregistrat fără îndoială, paşi importanţi şi în direcţia cunoaşterii omului şi a comportamentului său în diverse împrejurări. Luînd în consideraţie numai faptul că în studiile respective s-a ajuns la concluzia potrivit căreia activitatea umană angrenează complexitatea aptitudinilor şi însuşirilor sale, reprezintă un bun de mare valoare cucerit de psihologie în perioada de început a recunoaşterii sale ca ştiinţă.

 

                       

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

Total 0,00 lei

Plateste    

» Produse noi