Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA DEPRINDERILOR DE ACTIVITATE INTELECTUALĂ A ELEVILOR ÎN CICLUL PRIMAR – LUCRARE DE LICENTA

FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA DEPRINDERILOR DE ACTIVITATE INTELECTUALĂ A ELEVILOR ÎN CICLUL PRIMAR – LUCRARE DE LICENTA

FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA DEPRINDERILOR DE ACTIVITATE INTELECTUALĂ A ELEVILOR ÎN CICLUL PRIMAR – LUCRARE DE LICENTA


50,00 lei

FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA DEPRINDERILOR DE ACTIVITATE INTELECTUALĂ A ELEVILOR ÎN CICLUL PRIMAR – LUCRARE DE LICENTA

 

 

 

Numar de pagini: 75

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50 lei

 

 

DESCRIERE:

 

CUPRINS:

Introducere....................................................................................................................9

CAPITOLUL 1 – Fundamentarea teoretică.............................................................11

1.1. Dezvoltarea fizică şi psihică a şcolarului mic.....................................................11

1.2. Deprinderile – componente automatizate ale activităţii independente...........20

1.3. Dezvoltarea capacităţii de comunicare orală şi scrisă la elevii din clasele primare………………………………………………………………………………...…..…21

CAPITOLUL 2 - Specificul formării deprinderilor de activitate intelectuală la vârstă   şcolară mică................................................................................................................25

2.1 Cultivarea şi îmbogăţirea vocabularului.............................................................25

 • Ø 2.1.1.Cultivarea vocabularului în contextul predării integrate a limbii şi literaturii române.....................................................................................................................25
 • Ø 2.1.2.Metode si tehnici activizante utilizate pentru îmbogăţirea vocabularului......26
 • Ø 2.1.3. Modalităţi de dezvoltare a limbajului la şcolarul mic...................................27

2.2 Formarea şi dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris               (citire-lectură)..........................................................................................................................29

 • Ø 2.2.1. Formarea şi dezvoltarea interesului pentru lectură la şcolarii mici...............29
 • 2.2.1.1.Importanţa lecturii pentru copii.................................................29
 • 2.2.1.2.Stimularea interesului pentru lectură.........................................30
  • Ø 2.2.2. Strategii de formare a deprinderilor de citire la clasele a II-a – a IV-a.........31
  • Ø 2.2.3. Lectura - formă specifică a muncii intelectuale.............................................33
  • Ø 2.2.4. Tehnici de lectură activă eficientă.................................................................35

2.3 Formarea şi dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă………………….….36

 • Ø 2.3.1. Formarea scrierii frumoase, armonioase, lizibile, la şcolarii mici.................37
 • Ø 2.3.2. Formarea deprinderilor de autocontrol - premisă a însuşirii scrierii corecte.40
 • Ø 2.3.3. Calitatea scrisului şi performanţele elevului.................................................43
 • Ø 2.3.4. Strategii didactice pentru scrierea unui text…………………………..........44

2.4. Îmbunătăţirea deprinderilor de citire – scriere la elevii ciclului primar .......45

 • Ø 2.4.1. Elemente  de  didactică  modernă în sprijinul îmbunătăţirii deprinderilor de citire – scriere la elevii ciclului primar....................................................................45
 • Ø 2.4.2. Noi tehnici de îmbunătăţire a citit – scrisului la clasele primare...................46
 • Ø 2.4.3. Jocuri pentru recunoaşterea structurii silabice a cuvintelor...........................47

2.5. Metode alternative de notare şi sistemul de notare în învăţământul primar......................................................................................................................................51

 • Ø 2.5.1. Metode alternative de evaluare.....................................................................51
 • Ø 2.5.2. Tipologia itemilor.........................................................................................52
 • Ø 2.5.3. Sistemul de notare în învăţământul primar...................................................53
 • Ø 2.5.4. Valenţe formative ale metodelor alternative de evaluare.............................54

CAPITOLUL 3 - Studiu experimental privind modalităţile de stimulare şi eficientizare a formării şi dezvoltării deprinderilor de activitate intelectuală a elevilor în ciclul primar............................................................................................................................55

3.1 Justificarea cercetării...........................................................................................55

3.2 Obiectivele cercetării............................................................................................55

3.3 Ipoteza cercetării..................................................................................................55

3.4. Variabile introduse..............................................................................................56

3.5. Eşantionarea grupului .......................................................................................56

3.6. Probe utilizate pentru culegerea datelor...........................................................56

 • Ø 3.6.1. Observaţia.....................................................................................................57
 • Ø 3.6.2. Convorbirea ..................................................................................................57
 • Ø 3.6.3. Testul sociometric.........................................................................................57
 • Ø 3.6.4. Strategii moderne utilizate pentru dezvoltarea deprinderilor de activitate intelectuală a elevilor în învăţământul primar............................................................59

3.7. Experiment didactic ............................................................................................63

CAPITOLUL 4 - Concluzii şi recomandări..............................................................71

Anexa 1 .......................................................................................................................74

Anexa 2 .......................................................................................................................75

Anexa 3 .......................................................................................................................76

Bibliografie .................................................................................................................77

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

Însuşirea corectă a limbii materne de către elevi are repercusiuni în întregul proces al formării şi dezvoltării lor intelectuale. La vârsta şcolară mică limba se învaţă cu multă uşurinţă. Nivelul randamentului în întreaga activitate de învăţare depinde de nivelul la care elevii şi-au format capacităţile de receptare a mesajului oral şi a celui scris (citirea-lectura), precum şi pe cele de exprimare orală, respectiv de exprimare scrisă.[1]

Obiectivul central al studiului limbii şi al literaturii române în învăţământul primar este dezvoltarea competenţelor elementare de comunicare, orală şi scrisă ale copiilor, precum şi familiarizarea acestora cu texte literare şi nonliterare, semnificative din punctul de vedere al vârstei cuprinse între 6/7 - 10/11 ani. Se urmăreşte, totodată, structurarea la elevi a unui ansamblu de atitudini şi de motivaţii care vor încuraja şi sprijini ulterior studiul limbii şi al literaturii române.

De altfel, scopul studierii limbii române în perioada şcolarităţii obligatorii este acela de a forma progresiv un tânăr cu o cultură comunicaţională şi literară de bază, capabil să înţeleagă lumea din jurul său, să comunice şi să interacţioneze cu semenii, exprimându-şi gânduri, stări, sentimente, opinii etc., să fie sensibil la frumosul din natură şi la cel creat de om, să se integreze efectiv în contextul viitorului parcurs şcolar, respectiv profesional, să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii pentru rezolvarea unor probleme concrete în viaţa de zi cu zi, să poată continua în orice fază a existenţei sale procesul de învăţare. Comunicarea nu este altceva decât funcţionarea concretă, în fuziune, a celor patru deprinderi (receptarea mesajului oral, exprimarea orală, receptarea mesajului scris, altfel spus, citirea/lectura şi exprimarea scrisă).

Limba şi literatura română este o disciplină prin studierea căreia se intenţionează atingerea unor obiective şi competenţe specifice iar finalităţile generale[2] ar fi următoarele:

Formarea unui sistem de atitudini, valori şi comportamente axate pe: consolidarea interesului pentru învăţare şi autoeducare; conştientizarea valorilor spirituale  şi etice vehiculate prin limbă şi literatură; înţelegerea semnificaţiei limbii – şi a creaţiei spirituale, în general – în conturarea identităţii naţionale şi a integrării acestora în universal; formarea unui profil civic şi moral, premisă a inserţiei active în social; structurarea unui sistem axiologic deschis, interiorizarea valorilor democratice, ale toleranţei şi ale dialogului intercultural;

Formarea unui ansamblu de cunoştinţe privind: sistemul şi subsistemele limbii, ca elemente de construcţie ale comunicării sociale eficiente; diversitatea, valoarea estetică a creaţiilor beletristice din literatura naţională şi universală;

q  Valoarea unor deprinderi integratoare de exprimare şi receptare orală corectă; exprimarea în scris a unor idei, într-o formă ordonată, clară şi corectă; lectura şi interpretarea apropiată a unor texte;

Formarea unor capacităţi intelectuale privind: optimizarea operaţiilor gândirii şi dezvoltarea creativităţii specifice (practica raţională a limbii, formarea reprezentărilor culturale prin intermediul limbii, însuşirea unor metode şi tehnici de muncă intelectuală);

Practica raţională a limbii (în scopul înţelegerii structurii şi funcţionalităţii limbii, ca sistem unitar, în permanentă evoluţie, stabilirea unor reguli şi modele de bază ale comunicării orale şi scrise, activarea cunoştinţelor de limbă şi adaptarea acestora la particularităţile situaţiei de comunicare; comunicarea ideilor şi sentimentelor într-un mod original, accesibil şi armonios;

Formarea reprezentărilor culturale include: dezvoltarea disponibilităţilor de receptare a mesajelor scrise, literare şi nonliterare, stăpânirea tehnicilor literare de analiză a textului literar sau nonliterar, interiorizarea valorilor spirituale, ca premisă a propriei dezvoltări intelectuale, afective şi morale.

Însuşirea unor metode şi tehnici de muncă intelectuală se realizează în mod progresiv prin aprofundarea cunoştinţelor acumulate la care se adaugă permanent noi informaţii.

 

 

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

Total 0,00 lei

Plateste    

» Produse noi