Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

DIFICULTATI DE ADAPTARE SCOLARA - LUCRARE DE ABSOLVIRE

DIFICULTATI DE ADAPTARE SCOLARA  - LUCRARE DE ABSOLVIRE

DIFICULTATI DE ADAPTARE SCOLARA  - LUCRARE DE ABSOLVIRE


50,00 lei

DIFICULTATI DE ADAPTARE SCOLARA  - LUCRARE DE ABSOLVIRE

 

 

 

Numar de pagini: 69

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50 lei

 

 

DESCRIERE:

 

CUPRINS:

 

Argument................................................................................................................4

 

Cap. I Cadre de referinţă - Caracterizarea etapelor şcolarităţii

Caracteristici psihofizice ale şcolarului mic...........................................................6

Caracteristici psihofizice ale şcolarului mijlociu.................................................13

Factori de risc la elevii din ciclurile primar şi gimnazial.....................................15

 

Cap. II Inadaptarea şcolară - factor determinant în eşecul şcolar

2.1 Problematica "inadaptării şcolare". Concepte de bază...................................23

2.2Excepţionalitate negativă - excepţionalitate pozitivă......................................29

2.3 Cauze ale inadaptării şcolare. Influenţe ale mediului extraşcolar..................40

 

Cap. III Tipuri şi forme de inadaptare şcolară

Rămânerea în urmă la învăţătură..........................................................................48

Corigentă şi repetiţia............................................................................................51

Tulburările de comportament...............................................................................52

Abandonul şcolar..................................................................................................60

 

Concluzii..............................................................................................................77

Anexe...................................................................................................................78

Bibliografie...........................................................................................................85

EXTRAS DIN LUCRARE:

Problematica inadaptării şcolare, cu toate formele sale, este un subiect de mare importanţă în pedagogie, cu toate că literatura de specialitate nu abundă de referinţe legate de situaţiile, des întâlnite în practica educaţională, în care elevii întâmpină dificultăţi în adaptarea la cerinţele şcolii. Explicaţia poate fi dată de faptul că se discută despre implicaţiile adaptării, subînţelegându-se, prin negare, atributele inadaptării.

Din câte s-a remarcat, conduita de inadaptare se manifestă fie la începuturile ciclurilor şcolare (ciclurile preşcolar, primar, gimnazial, liceal), fie pe parcursul şcolarităţii, în interiorul ciclurilor, din cauze diferite (interne - ce ţin de elevi sau externe - din mediul social sau şcolar extins) şi îmbrăcând diverse forme, de la rămânerea în urmă la învăţătură până la insuccesul şcolar clar, reliefat prin repetiţie ori chiar abandonare a studiilor.

Lucrarea noastră abordează fenomenul de inadaptare şcolară în general, tratându-1 ca pe un factor de perturbare a eficienţei procesului instructiv-educativ (capitolul al II-lea), după ce, în prealabil, am realizat profilele psihologice ale vârstelor şcolare mici şi mijlocii, accentuând asupra factorilor de risc ce pot conduce la producerea acestui fenomen (capitolul I).

Inadaptarea şcolară a fost relaţionată de o serie de concepte cu care se află în legătură (randament, reuşită, progres, succes, performanţă şi, implicit, regres, insucces, eşec şcolar), raportând această categorie de fenomene (desemnate de concepte) la universul elevilor din şcolile de masă şi punând accentul atât pe elevii aflaţi aproape la limita de jos a curbei gaussiene, dar şi pe elevii cu potenţial intelectual/aptitudinal înalt, ambele tipuri de elevi întâmpinând probleme de inadaptare la viaţa şcolii. Există elevi excepţionali în sens negativ (de care se preocupă în mod special practicienii educaţiei), dar există şi elevi excepţionali în latura pozitivă a termenului, aceştia fiind adesea neglijaţi de către cadrele didactice, în virtutea unor prejudecăţi, fapt ce ne-a determinat să iniţiem un recurs la echitate şi să susţinem, în acest sens, că sunt probleme de inadaptare şi printre copiii superior dotaţi, probleme datorate atât modului propriu de a se raporta la lume cât şi, din păcate, unor erori pedagogice.

 

Finalul celui de-al doilea capitol se axează pe etiologia inadaptării şcolare, specificând rolul influenţelor din afara şcolii tocmai pentru a atrage atenţia că inadaptarea şcolară, ca fenomen, are rădăcini şi în mediul extraşcolar (cu tot ce presupune acesta) şi are, de asemenea, urmări foarte grave în viaţa de după şcoală, urmări ce nu pot fi remediate fără o conlucrare activă a tuturor factorilor implicaţi în dezvoltarea personalităţii elevului.

Capitolul al treilea discută în detaliu tipurile/formele de inadaptare şcolară aşa cum sunt ele departajate de majoritatea cercetătorilor fenomenului, cu specificarea că această clasificare nu este exhaustivă şi, deci, că ea nu exclude alte clasificări realizate prin utilizarea unor criterii ce subsumează multiplii factori ce contribuie la apariţia inadaptării de tip şcolar. Astfel, am dezvoltat probleme ce ţin de rămânerea în urmă la învăţătură, de corigentă şi repetinţie, de abandon şcolar ca expresie a eşuării, dar şi de tulburările de comportament, ştiut fiind că în formele sale cel mai frecvent întâlnite (minciună, agresivitate verbală şi fizică, impertinenţă, etc), aceste tulburări însoţesc celelalte tipuri de inadaptare şi corelează pozitiv cu acestea. Ultimul capitol tratează subiectul modalităţilor de intervenţie pentru prevenirea şi eludarea fenomenului de inadaptare şcolară, prin acţiunile de cooperare între factorii de influenţă asupra elevilor (familie, şcoală, societate în ansamblu), lucrarea finalizându-se (în anexe) cu o serie de studii de caz ce aduc în prim plan situaţii ale unor elevi care prezintă "simptome" de inadaptare şcolară.

Considerăm că lucrarea noastră se înscrie în sfera lucrărilor descriptive, deoarece vizează caracterizarea inadaptării şcolare aşa cum o prezintă de facto, în studiile specialiştilor şi în practica educaţională, în strictă relaţie cu particularităţile de vârstă (stadialitatea dezvoltării, profile psihologice) şi cu particularităţile individuale ale elevilor din ciclurile primar şi gimnazial, cu menţiunea că formele inadaptării de tip şcolar (posibil de perpetuat în plan social, post şcolar) nu pot fi - şi nu trebuie! - neglijate nici la nivel pur teoretic, nici la nivel aplicativ, bazai, măsurile de prevenţie fiind primordiale faţă de măsurile de combatere ("e mai uşor să previi decât să vindeci") şi ele constituind o sarcină esenţială a tuturor celor care se ocupă de formarea tinerei generaţii.

 

 

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 

 

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

Total 0,00 lei

Plateste    

» Produse noi