Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

CONTRIBUTIA JOCURILOR DIDACTICE LA DEZVOLTAREA LIMBAJULUI COPIILOR PRESCOLARI - LUCRARE LICENTA

CONTRIBUTIA JOCURILOR DIDACTICE LA DEZVOLTAREA LIMBAJULUI COPIILOR PRESCOLARI - LUCRARE LICENTA

CONTRIBUTIA JOCURILOR DIDACTICE LA DEZVOLTAREA LIMBAJULUI COPIILOR PRESCOLARI - LUCRARE LICENTA


50,00 lei

CONTRIBUTIA JOCURILOR DIDACTICE LA DEZVOLTAREA LIMBAJULUI COPIILOR PRESCOLARI - LUCRARE LICENTA

 

 

 

Numar de pagini: 64

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50 lei

 

 

DESCRIERE:

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

Grădinița, etapă intermediară de ucenicie socială între familie și școală, are un rol fundamental în respectarea acestor imperative ale educației, ea poate creea imaginea unei societăți libere în care copilul având sentimentul de siguranță, găsește o lume pe măsura lui, o lume în care se poate manifesta liber în compania celor de-o seamă, și în care, adultul, respectiv educatoarea, ia în serios întrebările și acțiunile lui, conduită, prin care îi dă sentimentul autonomiei și valorii proprii.

Ideea unei educații proprii vârstei preșcolare nu este nouă. În urmă cu decenii, marii pedagogi au subliniat necesitatea fundamentării muncii de educație pe aceste imperative ce își găsesc astăzi pe deplin aplicarea. În acest sens cităm afiramațiile Mariei Montessori: “ Astăzi însă în educație ne preocupă nu atât știința, cât și interesul umanității și al civilizației în fața căruia există o singură patrie: lumea…conceptul de libertate care trebuie să inspire pedagogia este însă universal: este eliberarea vieții exprimate de nenumărate piedici care se opun dezvoltării armonioase a corpului și spiritului. O realitate de importanță supremă care nu a fost luată pănâ astăzi în seamă de un număr mare de observatori. În urmă cu 2500 de ani Platon propunea un system de povești, cântece și poeme dramatice adecvate copiilor mici, considerând că un bun cetățean trebuie format încă “ din primii ani de viață”.

Cultivarea sau îmbogățirea spirituală se face la grădiniță, sub indrumarea atentă a educatoarei, ce are în vedere atât aspectele intelectuale, fizice, estetice, cât și aspectele de socializare căci, după cum subliniză Vincent “e nevoie de o largă ucenicie ca un copil să ajungă să înțeleagă că două activități asemănătoare nu se pot constitui într-o activitate comună, fiecare avându-și la rândul său contribuția la construcția proiectată; aceasta n-are loc niciodată înaintea vârstei de cinci ani și această ucenicie este unul din avantajele importante pe care un copil le găsește la grâdiniță”.

Munca educatoarelor este frumoasă, dar plină de răspundere “Aceasta cu atât mai mult cu cât micii viitori cetățeni și demiuri ai vieții sociale de mâine trebuie astfel informați încât să dispună de o largă gamă de aptitudini și priceperi, de dorința de a fi utili – social, de o largă deschidere spre viața reală și idealurile ei nobile”, spunea Ursula Șchiopu.

Considerăm demn de a acorda importanță majoră dezvoltării vorbirii copiilor, pornind de la considerentul că nu numai în dezvoltarea istorică a omului, dar și în dezvoltarea ontogenetică a psihicului, rolul limbajului este important.

În experiența noastră didactică am constatat că dezvoltarea vorbirii copiilor constituie o sarcină de bază a învățământului preșcolar, cunoscând importanța pe care o are vorbirea la această vârstă în dezvoltarea multiculturașă și în special intelectuașă a copilului. Am privit întotdeauna vorbirea ca o unealtă care dă posibilitatea omului să acumuleze și să stocheze cunoștințe teoretice  și experiență practică într-o formă ușor transmisibilă și utilizabilă la maximum, de aceea de la primul an de preșcolaritate, am privit dezvoltarea vorbirii copiilor sub aspectul funcțiilor comunicative, cognitive și acțional reglatoare. Am înțeles că dezvoltarea vorbirii copiilor constituie un process complet, laborious și de lungă durată, care trebuie început foarte timpuriu  atât de părinți cât și de creșă și grădiniță. Iată de ce în țara noastră acțiunea de cultivare a limbii nu se mai face la întâmplare ci se realizeză prin intermediul învățământului după un program riguros.

Dacă în perioada antepreșcolară copilul parcurge forme verbale ușor de pronunțat, aceasta constituind fundamental dezvoltării vorbirii lui, am înțeles că odată cu intrarea în preșcolaritate sarcina noastră, a educatoarelor, este de a dezvolta vorbirea astfel încât să se realizeze o perfecta adecvare a mijloacelor de expresie la conținutul gândirii iar acțiunile ce le vom întreprinde în direcția dezvoltării gîndirii să aibă consecințe imediate și în dezvoltarea exprimării copiilor și invers.

Deoarece chiar la vârsta preșcolară fără un vocabular bogat nu se poate realiza un conținut de idei, din primul an de preșcolaritate prin exerciții, jocuri, am urmărit îmbogățirea vocabularului copiilor și totodată transformarea vocabularului lor pasiv în active, aceasta în urma constatării că o mare parte din vocabularul preșcolarului mic este redus la situația de vocabular pasiv (copilul uneori înțelege cuvintele, dar le folosește foarte rar sau deloc).

Constatând că modul îndeplinirii unor sarcini este condiționat de înțelegerea exactă a receptării mesajului, dar receptarea este dificilă când mesajul n-are precizie am acordat o mare atenție dezvoltării vorbirii copiilor în sensul de a-i face conștienți de necesitatea unei exprimări precise, exacte la subiect. Considerăm că, deși la intrarea în grădiniță copilul vine cu niveluri evolutive verbale care fac absolut necesară intervenția activp a educatoarei, totuși rolul exceptional pr care-l deține limbajul ca mijloc de expresie, în dezvoltarea psihică a preșcolarului vizează întreaga personalitate a copilului (verbalizarea onfluențelor externe, stărilor psihologice interne, cognitive, afectiv-motivaționale, volitive) asigură auto-exprimarea multiformă favorizând astfel autorealizarea copilului.

Am înțeles rolul grădiniței în dezvoltarea vorbirii copilului ca o acțiune suplă, elastică nu rigidă, de aceea n-am fost adepta poziției sau măsurii de a împiedica un copil să se exprime, aceasta însemnând a-l orpi să se autorealizeze. N-am conceput activitatea de dezvoltare a vorbirii prin a-i spune totul, a-i explica amănunțit totul. Ai deschide ochii minții e util și necesar, dar interacțiunea cognitivă verbalizată a educatoarei cu copilul am înțeles-o formativă numai în măsura în care a satisfăcut setea de a căuta și de a găsi răspunsuri atâtor situații necunoscute cu care ei veneau în contact.

Grădiniței îi revin sarcini însemnate în dezvoltarea vorbirii copiilor și sub aspectul cultivării plasticității  exprimării copiilor.Stă în puterea învătământului preșcolar realizarea acestui deziderat începând cu grupa mijlocie, urmărind în parallel și asectul moral al limbajului, decența exprimării copiilor.

Iată de ce considerăm că nu putem vorbi despre cultivarea limbajului copiilor decăt atunci când toate aceste exigențe le-am urmărit.

 

 

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 

 

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

Total 0,00 lei

Plateste    

» Produse noi