Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

CARACTERISTICILE PERSONALITATII SI DEVIANTA SCOLARA - LUCRARE DE LICENTA

CARACTERISTICILE PERSONALITATII SI DEVIANTA SCOLARA - LUCRARE DE LICENTA

CARACTERISTICILE PERSONALITATII SI DEVIANTA SCOLARA - LUCRARE DE LICENTA


50,00 lei

CARACTERISTICILE PERSONALITATII SI DEVIANTA SCOLARA - LUCRARE DE LICENTA

 

 

 

Numar de pagini: 72

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50 lei

 

 

DESCRIERE:

 

CUPRINS:

 

Argument

 

CAPITOLUL I – Partea teoretica

 

1. Personalitatea

1.1. Notiuni introductive

1.2. Cadre de referinta in cunoasterea personalitatii

1.3. Analiza structurii personalitatii

1.4. Temperamentul

1.5. Caracterul

1.6. Sistemul aptitudinal

     

                  2. Devianta scolara

                              2.1. Devianta scolara – Un fenomen normal?

                              2.2. Principalele forme de manifestare ale deviantei scolare

                              2.3. Concepte corelate deviantei scolare

 

3.Masuri de prevenire si control a deviantei scolare

 

 CAPITOLUL II – Partea practica         

                                                                                       

                  4.Designul cercetării

                   4. 1. Obiectivul şi ipotezele cercetării

                   4. 2.  Metodologia de cercetare

                   4. 3.  Populaţia şi eşantionul investigat/intervievat /observat

                   4. 4.  Realizarea efectivă a cercetării

                   5.Rezultatele obţinute şi interpretarea lor

                   5. 1. Prezentarea rezultatelor generale ale cercetării            

                               5. 2. Analiza şi interpretarea datelor relevante ale cercetării 

 

  CAPITOLUL III – Concluzii

 

                  6.Concluziile cercetării

                               6. 1. Validarea /invalidarea ipotezelor cercetării

                               6. 2. Premise ale cercetărilor viitoare

 

                  7.Anexe: - Instrumentele folosite

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

Din punct de vedere semantic, termenul de "personalitate" provine de la latinescul persona, care denumeşte masca de pe faţa actorului. Ulterior, termenului persona au început să-i fie asociate şi anumite trăsături sau calităţi ale actorului, care se află în spatele măştii nemijlocit observabile. Într-o a treia fază, termenul a fost atribuit indivizilor care se distingeau de restul prin capacităţi şi realizări deosebite într-un anumit domeniu. Cu această semnificaţie, termenul de "personalitate" va fi preluat şi utilizat în majoritatea disciplinelor socio-umane, inclusiv în filosofie. Personalitatea exprimă o anumită valoare, validată social, a indivizilor incluşi în diferite domenii ale vieţii şi activităţii sociale.

Apariţia psihologiei personalităţii, care a început să prindă contur relativ tîrziu, în deceniul al treilea al secolului XX, a repus în discuţie accepţiunea ca atare a noţiunii de personalitate. S-a constatat că accepţiunea sub care această noţiune circulă în celelalte ştiinţe socio-umane nu satisface obiectivele şi problematica specifică pe care şi-o revendică psihologia personalităţii, fiind prea îngustă şi limitativă, ceea ce nu putea constitui un temei pentru desprinderea şi dezvoltarea psihologiei personalităţii ca ramură distinctă a psihologiei generale. Ca atare, semnificaţia termenului a fost modificată, prin personalitate înţelegîndu-se organizarea psiho-comportamentală şi modul de manifestare al acesteia la nivelul oricărui individ uman concret, considerat ca membru al unei comunităţi şi integrat într-un sistem de relaţii şi interacţiuni sociale.

Ca urmare, noţiunea de personalitate îşi va schimba sensul, în funcţie de domeniul ştiinţific în care se utilizează. Psihologia adoptă faţă de conţinutul noţiunii de personalitate poziţia cea mai largă, mai "democratică", nediscriminativă, postulînd că orice individ normal care este membru al unei comunităţi şi care interacţionează cu ea reprezintă în sine o personalitate. Din acest punct de vedere, psihologia a desprins principiul egalităţii de şanse şi valorizării inextricabile a atributelor şi trăsăturilor de personalitate luate ca atare. Între acestea se numără demnitatea şi integritatea fizică şi psihică a individului, considerate valori ce trebuie respectate şi pe care nu este permis să le încălcăm.

Alături de noţiunea de personalitate, în circuitul ştiinţific au mai fost lansate noţiunile de individ şi persoană. În comunicarea cotidiană, cele trei noţiuni sunt considerate echivalente, fiind folosite în mod liber una în locul celeilalte. Din punct de vedere ştiinţific, riguros, cele trei noţiuni includ conţinuturi designative diferite, ele nefiind reciproc substitutibile sau echivalente.

Noţiunea de individ desemnează o entitate determinată biologic care se caracterizează prin unitate şi indestructibilitate (provenind de la latinescul individio - indivizibil). Ca atare, noţiunea este atribuită oricărei fiinţe vii. Structura şi funcţionarea individului se subordonează acţiunii legilor geneticii şi biologiei. Înainte de a fi personalitate, omul este un individ.

Termenul de persoană prezintă două accepţiuni: una în cadrul psihologiei sociale şi alta în cadrul psihologiei personalităţii. În psihologia socială, persoana desemnează omul aflat într-o anumită situaţie şi relaţie socială. Grupul, în psihologia socială, apare ca un ansamblu de persoane legate între ele printr-o reţea de comunicare şi de relaţii interpersonale. În psihologia personalităţii, "persoana" exprimă o anumită potenţă concretă, specifică a personalităţii, care se obiectivează într-un anumit tip de comportament şi un anumit tip de rol. Orice personalitate include mai multe asemenea potenţe şi, respectiv, mai multe persoane. Aşadar, noţiunea cu sfera cea mai largă este cea de individ, urmînd cea de personalitate şi apoi cea de persoană.

Atributul de personalitate se ataşează şi se dezvoltă pe fundamentul individului şi individualităţii, ca urmare a intrării individului în comunicare şi interacţiune permanentă cu ceilalţi semeni şi întregul context de evenimente şi situaţii sociale. Atributul de personalitate este specific doar omului, cu condiţia ca el să fiinţeze ca parte componentă a unui sistem social supraordonat.

 

 

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 

 

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

Total 0,00 lei

Plateste    

» Produse noi