Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

AGRESIVITATEA LA SCOLARUL MIC

AGRESIVITATEA LA SCOLARUL MIC

AGRESIVITATEA LA SCOLARUL MIC


50,00 lei cu TVA

AGRESIVITATEA LA SCOLARUL MIC

 

 

 

Numar de pagini: 144

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50 lei

 

 

DESCRIERE:

 

CUPRINS:

 

PARTEA I – ASPECTELE TEORETICE ALE CERCETĂRII

 

  CAPITOLUL I: ŞCOLARUL MIC     

1.1.                                    CARACTERIZARE GENERALĂ :

      1.1.1 Trăsături de specificitate ale şcolarului mic ………….................................................   8

      1.1.2 Copilul şi familia ………………………..........……………....................................… 11

      1.1.3 Copilul şi realitatea socială …………………………................................................... 12

1.2.                                    MODELELE EDUCATIVE :

       1.2.1 Model familial ………………………………………….............................................. 14

       1.2.3 Comparaţie privind modelele educative între Centrul

de Plasament şi Şcoală de masă ……………………..................................... 18

1.3.                                    RELAŢIA ADAPTARE-FRUSTRARE-AGRESIVITATE

        1.3.1 Definirea conceptelor şi relaţia dintre ele ................................................................... 22

 

  CAPITOLUL II : PROBLEMATICA AGRESIVITĂŢII ÎN PSIHOLO-

                            GIE, PSIHOPEDAGOGIE ŞI PSIHOPATOLOGIE

  2.1. NORMALITATE ŞI DEVIANŢĂ ÎN CONDUITA SOCIALĂ :

        2.1.1 Definirea conceptelor normalitate, devianţă ............................................................. 30

        2.1.2 Profilul personalităţii deviantului ……………………..........................................…. 33

  2.2. AGRESIVITATE ŞI COMPORTAMENT AGRESIV :

         2.2.1 Agresivitatea – prezentare generală …………………............................................... 34

         2.2.2Teorii explicative ale funcţionalităţii agresivităţii …….............................................. 39

  2.3. FORMELE DE MANIFESTAREALEAGRESIVITĂŢII :

         2.3.1 Fenomene-simptom de manifestare …………………............................................... 41

1)Excitabilitatea ……………………………………............................... 41

2)Impulsivitatea ……………………………………............................... 41

3)Propulsivitatea …………………………………….............................. 41

4)Violenţa ……………………………………………............................ 42

5)Comportamente aberante ……………………….................................. 42

2.3.2                                                        Agresivitatea verbală ………………………………..............................  43

1)                                                                              Calomnia …………………………………………............................ 43

2)                                                                              Denigrarea ………………………………………….......................... 43

3)                                                                              Ironia ……………………………………………….......................... 43

4)                                                                              Sarcasmul …………………………………………........................... 43

 

  2.4. AGRESIVITATEA ÎN CADRUL GRUPULUI :

1)                                                      Ocuparea şi apărarea unor părţi ale spaţiului ………..................................... 43

a)                                                                              teritoriul individual ………………………………............................ 43

b)                                                                              distanţa individuală ………………………………............................ 43

2)                                                      Disputarea obiectelor …………………………………..   .............................. 43

3)                                                      Rivalitatea ……………………………………………….............................. 44

4)                                                      Agresivitatea explorativă ………………………………............................... 44

5)                                                      Agresivitatea educativă ………………………………….............................. 44

6)                                                      Concurenţa ………………………………………………............................. 44

7)                                                      Reacţia de respingere a anormalului ………………….................................. 44

8)                                                      Agresivitatea verbală ……………………………………............................. 44

 

  CAPITOLULIII: COMPORTAMENTUL AGRESIV CA FORMĂ DE

                                    ADAPTARE ŞI COMPENSARE A FRUSTRĂRII

  3.1. Agresivitatea – comportament de adaptare ………………....................................... 45

  3.2. Comportamentul agresiv – formă de reacţie la

            frustrare ……………………………………………………................................ 48

 

            PARTEA A II-A- ASPECTELE PRACTICE ALE CERCETARII

 

  CAPITOLUL IV: PARTEA PRACTICĂ

  4.1. Obiectivele cercetării................................................................................................. 56

  4.2. Ipotezele cercetării..................................................................................................... 56

  4.3. Metodologia de cercetare........................................................................................... 58

  4.4. Concluziile cercetării............................................................................................... 114

 

  Bibliografie..................................................................................................................... 119

  Anexe

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

Societatea asigură individului cadrul dezvoltării personalităţii sale, modele de gândire (mentalităţi) şi de comportament, relaţii interpersonale şi mijloace de trai, toate acestea reunite într-un ansamblu unitar, într-un sistem foarte bine organizat prin care individul devine dependent de cadrul social.

Viaţa individuală, ca şi cea comunitară sunt într-o măsură foarte mare influenţate de societate, astfel încât individul poartă pecetea modelelor socio-culturale cărora el le aparţine. Prin aceste modele, mai mult sau mai puţin interiorizate de individ, el se adaptează cerinţelor societăţii.

Dar, aşa cum societatea prin intermediul sistemului de valori ale modelului socio-cultural contribuie la formarea şi menţinerea personalităţii umane în limitele unor tipare specifice, în egală măsură omul – prin acţiunile, deciziile şi conduitele sale – poate influenţa societatea.

Modelele socio-culturale oferite de societate sunt foarte importante mai ales pentru copiii a căror personalitate este în formare. În acest sens un rol deosebit revine familiei care reprezintă primul mediu social de contact al copilului şi, totodată, primul model de cultură şi educaţie. Ori, astăzi a crescut foarte mult numărul familiilor dezorganizate, al copiilor străzii, pierind modelele sociale, culturale şi morale pozitive, primând – ca atare – cele negative, adoptându-se, în final, agresivitatea ca formă de adaptare.

Pe acest fond au loc următoarele aspecte:

1)          o mare schimbare în perioada şcolarităţii, schimbare determinată de aşa-numita “perioadă de criză”, perioadă de referinţă pentru dezvoltarea generală, “seculară” ( numită de Tunner ) a copilului, însoţită de caracteristicile specifice vârstei (dezvoltare psiho-socială, dezvoltare cognitivă, morală), pe de o parte, iar pe de altă parte, aspectele mai “fragile” din personalitatea copilului sau a familiei de apartenenţă în aceste perioade de trecere, de “criză” (morale, concepţie despre lume şi viaţă, etc.);

2)          se formează structuri de comportament, structuri morale, mentalităţi.

Toate aceste aspecte enumerate anterior determină formarea şi dezvoltarea agresivităţii şi a comportamentului agresiv, constituind, totodată, motivele alegerii temei.

Tot în rândul motivelor aş mai putea adăuga şi interesul şi curiozitatea privind modul de manifestare al agresivităţii la copilul de vârstă şcolară privat de prezenţa unei familii şi ţinut în diverse instituţii (case de copii, centre de plasament, etc.). În aceste instituţii de educaţie, diferitele tipuri de agresivitate se manifestă pregnant.

Prin urmare, în viaţa socială există o creştere a agresivităţii. Această problemă a agresivităţii – fie că este vorba de acţiuni colective sau individuale – preocupă în cel mai înalt grad contemporaneitatea.

 

 

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 

 

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

TVA 0,00 lei

Total 0,00 lei

* TVA Inclus

Plateste    

» Produse noi