Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

AGRESIVITATEA – FORMĂ DE ADAPTARE ŞI CONTRA-REACŢIE LA FRUSTRARE LA COPIII INSTITUŢIONALIZAŢI

AGRESIVITATEA – FORMĂ  DE  ADAPTARE  ŞI  CONTRA-REACŢIE  LA  FRUSTRARE LA  COPIII  INSTITUŢIONALIZAŢI

AGRESIVITATEA – FORMĂ  DE  ADAPTARE  ŞI  CONTRA-REACŢIE  LA  FRUSTRARE LA  COPIII  INSTITUŢIONALIZAŢI  DE  VÂRSTĂ  ŞCOLARĂ  MICĂ


50,00 lei

AGRESIVITATEA – FORMĂ  DE  ADAPTARE  ŞI  CONTRA-REACŢIE  LA  FRUSTRARE LA  COPIII  INSTITUŢIONALIZAŢI  DE  VÂRSTĂ  ŞCOLARĂ  MICĂ

 

 

 

Numar de pagini: 115

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50 lei

 

 

DESCRIERE:

 

CUPRINS:

 

CUPRINS . ………………………………………………........…............................. pag 3

            INTRODUCERE …………………………………………………............................ pag 5

 

                        PARTEA I – ASPECTELE TEORETICE ALE CERCETĂRII

 

            CAPITOLUL I: ŞCOLARUL MIC

1.1.               CARACTERIZARE GENERALĂ :

            1.1.1 Trăsături de specificitate ale şcolarului mic …………................ pag 11

            1.1.2 Copilul şi familia ………………………..........……………..................… pag 14

            1.1.3 Copilul şi realitatea socială ………………………….......................... pag 15

1.2.              MODELELE EDUCATIVE :

             1.2.1 Model familial …………………………………………............................ pag 16

             1.2.3 Comparaţie privind modelele educative între Centrul

de Plasament şi Şcoală de masă ……………………................. pag 21

1.3.              RELAŢIA ADAPTARE-FRUSTRARE-AGRESIVITATE

               1.3.1- Definirea conceptelor şi relaţia dintre ele ……………........... pag 25

 

            CAPITOLUL II : PROBLEMATICA AGRESIVITĂŢII ÎN PSIHOLO-

                                           GIE, PSIHOPEDAGOGIE ŞI PSIHOPATOLOGIE

            2.1. NORMALITATE ŞI DEVIANŢĂ ÎN CONDUITA SOCIALĂ :

                2.1.1 Definirea conceptelor normalitate, devianţă ………..…... pag 34

                2.1.2 Profilul personalităţii deviantului ……………………...........…. pag 36

            2.2. AGRESIVITATE ŞI COMPORTAMENT AGRESIV :

                 2.2.1 Agresivitatea – prezentare generală ………………............…. pag 38

                 2.2.2Teorii explicative ale funcţionalităţii agresivităţii ……..... pag 43

            2.3. FORMELE DE MANIFESTARE ALE AGRESIVITĂŢII :

                  2.3.1 Fenomene-simptom de manifestare …………………............ pag 45

1)Excitabilitatea ………………………………...................…….. pag 45

2)Impulsivitatea …………………………………….................... pag 45

3)Propulsivitatea ……………………………...................……… pag 45

4)Violenţa ……………………………………….....................…… pag 45

5)Comportamente aberante ……………………..............…. pag 45

2.3.2         Agresivitatea verbală ………………………..................……… pag 49

1)       Calomnia …………………………………...................………. pag 49

2)     Denigrarea ……………………………...........……………....... pag 49

3)      Ironia …………………………………………....................……. pag 49

4)     Sarcasmul ……………………………………...................…… pag 49

 

            2.4. AGRESIVITATEA ÎN CADRUL GRUPULUI :

1)       Ocuparea şi apărarea unor părţi ale spaţiului ………........ pag 49

a)     teritoriul individual ……………………............………….. pag 49

b)     distanţa individuală ……………………..............………… pag 49

2)     Disputarea obiectelor ……………………………….................….. pag 49

3)      Rivalitatea …………………………………………….......................… pag 50

4)     Agresivitatea explorativă ……………………...............…………. pag 50

5)     Agresivitatea educativă ……………………………................…… pag 50

6)     Concurenţa …………………………………....................……………. pag 50

7)     Reacţia de respingere a anormalului …………..........………. pag 50

8)     Agresivitatea verbală …………………………….................……… pag 50

 

            CAPITOLUL III : COMPORTAMENTUL AGRESIV CA FORMĂ DE

                                               ADAPTARE ŞI COMPENSARE A FRUSTRĂRII

            3.1. Agresivitatea – comportament de adaptare …………….........…... pag 52

            3.2. Comportamentul agresiv – formă de contra-reacţie

la frustrare ...................……………………………………..........................…………... pag 56

 

                        PARTEA A-II-A – ASPECTELE PRACTICE ALE CERCETĂRII

 

            CAPITOLUL IV : METODOLOGIA CERCETĂRII

            4.1. Obiectivele cercetării ……………………………....................………….. pag 66

            4.2. Ipotezele cercetării ……………………………………....................…….. pag 68

            4.3. Organizarea activităţii de cercetare …………………...........…….... pag 69

            4.4. Metode şi tehnici de cercetare ………………………...............……... pag 71

            CAPITOLUL V : PRELUCRAREA DATELOR CERCETĂRII…........ pag 75

            CAPITOLUL VI : CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI ……..........…... pag 101

 

           

            BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ …………………………...................………… pag 106

EXTRAS DIN LUCRARE:

Societatea asigură individului cadrul dezvoltării personalităţii sale, modele de gândire ( mentalităţi ) şi de comportament, relaţii interpersonale şi mijloace de trai, toate acestea reunite într-un ansamblu unitar, într-un sistem foarte bine organizat prin care individul devine dependent de cadrul social.

            Viaţa individuală, ca şi cea comunitară sunt într-o măsură foarte mare influenţate de societate, astfel încât individul poartă pecetea modelelor socio-culturale cărora el le aparţine. Prin aceste modele, mai mult sau mai puţin interiorizate de individ, el se adaptează cerinţelor societăţii.

            Dar, aşa cum societatea prin intermediul sistemului de valori ale modelului socio-cultural contribuie la formarea şi menţinerea personalităţii umane în limitele unor tipare specifice, în egală măsură omul – prin acţiunile, deciziile şi conduitele sale – poate influenţa societatea.

            Modelele socio-culturale oferite de societate sunt foarte importante mai ales pentru copiii a căror personalitate este în formare. În acest sens un rol deosebit revine familiei care reprezintă primul mediu social de contact al copilului şi, totodată, primul model de cultură şi educaţie. Ori, astăzi a crescut foarte mult numărul familiilor dezorganizate, al copiilor străzii, pierind modelele sociale, culturale şi morale pozitive, primând – ca atare – cele negative, adoptându-se, în final, agresivitatea ca formă de adaptare.

            Pe acest fond au loc următoarele aspecte :

1)           o mare schimbare în perioada şcolarităţii mici, schimbare determinată de aşa-numita “perioadă de criză”, perioadă de referinţă pentru dezvoltarea generală, “seculară” ( numită de Tunner ) a copilului, însoţită de caracteristicile specifice vârstei     ( dezvoltare psiho-socială, dezvoltare cognitivă, morală ), pe de o parte, iar pe de altă parte, aspectele mai “fragile” din personalitatea copilului sau a familiei de apartenenţă în aceste perioade de trecere, de “criză” ( morale, concepţie despre lume şi viaţă, etc. );

2)         se formează structuri de comportament, structuri morale, mentalităţi. 

            Toate aceste aspecte enumerate anterior determină formarea şi dezvoltarea agresivităţii şi a comportamentului agresiv, constituind, totodată, motivele alegerii temei.

            Tot în rândul motivelor aş mai putea adăuga şi interesul şi curiozitatea privind modul de manifestare al agresivităţii la copilul de vârstă şcolară mică privat de prezenţa unei familii şi ţinut în diverse instituţii ( case de copii, centre de plasament, etc. ). În aceste instituţii de educaţie, diferitele tipuri de agresivitate se manifestă pregnant.

            Prin urmare, în viaţa socială există o creştere a agresivităţii. Această problemă a agresivităţii – fie că este vorba de acţiuni colective sau individuale – preocupă în cel mai înalt grad contemporaneitatea.

            La nivel social-global există studii de sociopsihobiologie care estimează că secolul în care trăim este saturat în frustrări şi agresivitate.

            Aceasta este dată de înmulţirea fără precedent a surselor cu potenţial generator, sensibilizator şi declanşator al unor trăiri disconfortante pentru individ şi comunitate. Cerinţele adresate omului, în general, vis-à-vis de mecanismele sale adaptative se multiplică şi solicită consumuri uriaşe de energie. Ca atare, decompensările emoţionale sunt frecvente, iar aceasta reclamă asistenţă terapeutică şi educaţională specializată.

            Fiecare secol generează fricile sale. Astfel, OSCAR MOORE scria despre bolile contemporaneităţii, despre frustrările pe care le generează şi, în consecinţă, despre comportamentele de adaptare. Ca atare, putem afirma că nu cunoaştem felul societăţii în care noi trăim. Panica morală se ridică la violenţă, crimă, la denigrarea şi dezintegrarea familiei. Oamenii de ştiinţă constată că mulţi cred că lumea este un loc pentru care merită să te baţi. Dar problema este cât de bine putem duce “bătălia”, cât de bine ne putem adapta în această lume.

            Problemele adaptative, generate de îmbibarea în frustrări, anxietăţi şi agresiuni a perioadei de timp pe care o trăim se datorează şi accelerării fără precedent a schimbărilor din mediul natural, dar, mai ales, social la toate nivelurile vieţii.

 

 

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 

 

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

Total 0,00 lei

Plateste    

» Produse noi