Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

REFLECTAREA FENOMENULUI DE VIOLENŢĂ ÎN PRESA SCRISĂ

REFLECTAREA FENOMENULUI  DE VIOLENŢĂ ÎN  PRESA SCRISĂ

REFLECTAREA FENOMENULUI  DE VIOLENŢĂ ÎN  PRESA SCRISĂ


50,00 lei

REFLECTAREA FENOMENULUI  DE VIOLENŢĂ ÎN  PRESA SCRISĂ

 

Numar de pagini: 95

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50 lei

 

 

DESCRIERE:

 

 

CUPRINS

Introducere ………………………………….……………………...………

 

Capitolul I

Ce reprezintă fenomenul de violenţă ...…..........................………….

4

 

 

6

1.1. Definiţie şi concept. Precizări terminologice ................……….….

6

1.2. Modele şi teorii explicative ale fenomenului de violenţă .………...

       Ø Modelul biologic bazat pe noţiunea de instinct ........…………..

       Ø Modelul psihologic bazat pe noţiunea de frustrare    

          (raportul frustrare-agresivitate) .............................…….……….

       Ø Modelul socio-cultural al comportamentului agresiv …….….....

14

15

 

16

17

1.3. Diverse tipologii ale violenţei şi agresivităţii …………....…..........

18

1.4. Surse de influenţă ale agresivităţii …………..................................

23

 

Capitolul II

Mass-media – sursă de influenţare a violenţei şi agresivităţii ...…..

 

 

25

2.1. Teoria învăţării sociale ..................................……………..........…

27

2.2. Teoria catharsisului .................................................………………

29

2.3. Teoria amplificării devianţei .......................……………............…

       Ø Agresivitatea şi violenţa – fenomene particulare

           ale comportamentului deviant …………................................….

       Ø Amplificarea devianţei ……………………………………………..

31

 

31

32

 

Capitolul III

Senzaţionalul şi influenţa mediatică …………………………………...

 

 

34

3.1. Definirea senzaţionalului în presa scrisă …………………………...

         Ø Violenţa, o „monedă tocită” de ziare ……………………………

Metodologie …………………………………………….......

Obiectivele analizei ………………………………………...

Ipoteze de lucru …………………………………………......

Constatări principale ……………………………………….

Concluzii …………………………..…………………………

34

36

36

36

36

37

38

.        Ø Caracterul evident comercial şi senzaţional al unor

        publicaţii sau programe TV ……………………………………...

 

40

 

3.2. Efectele sociale ale consumului de presă scrisă ……………………

        Ø Efectele mass-media ………………….………………….………..

        Ø Relaţia media-societate ………………..…...…………………….

Relaţia funcţională media-societate ………………….…...

Resurse mediatice în plan acţional ………………….……..

42

42

43

44

45

 

Capitolul IV

Reflectarea în presa scrisă a fenomenului de violenţă şi agresivitate …………………...…………………..…...…………………...

 

 

 

51

4.1. Analiza de conţinut a titlurilor publicaţiilor periodice : …………..

Metodologie …………………………………………….......

Obiectivele analizei ………………………………………...

Ipoteze de lucru …………..………….………………..…….

Constatări principale …………..………….…………….…

Concluzii  . …………..………….……………..………….…

           Ziua – între adevăr şi informaţie ……..………….………..

           Evenimentul zilei – între necesar şi senzaţional  ………...

           Naţional – între senzaţie şi adevăr ………………………..

51

51

52

52

54

59

60

61

62

4.2. Analiza de conţinut privind relaţia între

       violenţă/agresivitate şi cotidianele analizate ………………….....

 

63

 

Capitolul V

Combaterea şi prevenirea  fenomenului de violenţă …………..…….

 

 

69

5.1. Combaterea şi prevenirea fenomenului de violenţă

       din perspectiva instituţiilor implicate …………..………….……….

Reglementari legislative …………..………….………….….

Reglementari deontologice …………..………….……….….

Propuneri …………..………….……………………………...

 

69

71

73

76

 

Concluzii …………..…………...…………..………….……………….….

 

78

Bibliografie …………..………….………………………………………...

80

Anexe …………..…………...…………..…………...…………..………...

82

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

Violenţa şi agresivitatea reprezintă fenomene sociale complexe, ale căror modalităţi de manifestare, consecinţe sociale şi moduri de soluţionare interesează atât factorii instituţionalizaţi de control social cât  şi opinia publică. Violenţa şi agresivitatea sunt fenomene care se completează şi care generează o serie de consecinţe negative şi distructive asupra structurii şi stabilităţii sociale şi provoacă stări demoralizatoare şi de insecuritate la nivelul grupurilor şi indivizilor.

Deşi cauzele violenţei sunt diversificate, studiile şi cercetările întreprinse pe aceasta tema releva ca – sursele – sunt alimentate de perpetuarea unor structuri economice, politice şi sociale deficitare care sunt incapabile sa atenueze, în anumite momente dificultăţile economice, inflaţia, sărăcia şi şomajul, inegalităţile şi inechităţile între indivizi şi grupuri sociale. Violenţa, în virtutea desfăşurării sale spectaculoase, beneficiază din partea mass-mediei de o extindere la scară socială extrem de largă.

Expunerea prelungită la violenţa prin mass-media poate să aibă efecte cumulative directe asupra tinerilor şi asupra lumii adulte şi un efect pe termen lung din ce în ce mai nociv asupra valorilor general admise de societate.

Considerând ca fenomenul violenţei în România are o determinare multicauzală, lucrarea de faţă îşi propune o inventariere a principalelor aspecte teoretice, metodologice şi practice legate de specificul şi particularităţile acestui fenomen în condiţiile societăţii noastre.

Lucrarea este structurata pe capitole, cinci la număr, acestea având după caz, mai multe sau mai puţine subcapitole. Într-o prima parte a lucrării sunt prezentate unele perspective teoretice şi modele conceptuale privind fenomenul de violenţă, accentul fiind pus pe însăşi definiţia de violenţă (concept şi structură), formele de manifestare şi sursele de influenţare.

În capitolul al doilea, sunt expuse principalele teorii explicative ale impactului realizat de proliferarea voilentei in mass-media.

În capitolul al treilea, pornind de la definirea senzaţionalului, prezentăm – într-o preanchetă ce precede analiza proriu-zisă din capitolul IV – maniera în care presa scrisă “uzează” de diverse ştiri despre violenţă, exploatând în acest fel slăbiciunea publicului românesc pentru senzaţional.

În al patrulea capitol – care reprezintă şi baza practică a acestei lucrări – am realizat analize pe „orizontală” şi pe „verticală” ale diferitelor articole selecţionate din cotidienele alese, respectiv, Ziua, Evenimentul Zilei şi  Naţional.

Capitolul al cincilea prezintă controlul şi prevenirea violenţei şi evident opinii proprii despre tratamentul şi combaterea fenomenului

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 

 

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

Total 0,00 lei

Plateste    

» Produse noi