Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

AGRESIVITATEA LA ADOLESCENTI

AGRESIVITATEA LA ADOLESCENTI


50,00 lei

AGRESIVITATEA LA ADOLESCENTI

 

 

Numar de pagini: 118

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50  lei

 

 

DESCRIERE:

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

Una dintre marile probleme ale lumii contemporane este agresivitatea. Acest fenomen este puternic mediatizat, cercetarile şi statisticile oficiale raportând o creştere spectaculoasa a fenomenului în ultimele donîua decenii,astfel încât prezenţa acestuia în şcoală a devenit tot mai simţită în câmpul educaţiei formale. Aproape zilnic, mass-media prezintă diferite şcene de violenţă petrecute în şcoală, de la cele mai uşoare forme, până la cele mai agresive.

Chiar dacă este o problemă delicată, stăpânirea acestui fenomen nu se poate face decât dacă îi sunt cunoscute cauzele, originile, formele de manifestare şi posibilităţile de prevenire.

Alegerea acestei teme este motivată de faptul că şcolii îi revine o responsabilitate majoră în educarea şi formarea adolescenţilor, a aptitudinilor şi comportamentelor non-agresive.Educaţia în şcoală trebuie să vizeze ansamblul personalităţii adolescentului, urmărind să-i formeze nu numai orizontul cultural, ci şi cel afectiv, emoţional, volitiv, atitudinal, să-i susţină eforturile, să-i lărgească interesele, să-i determine progresiv orientarea şi să-i optimizeze procesul de socializare.

Asumarea cu responsabilitate şi seriozitate de către şcoală a îndrumării din punct de vedere educativ al elevilor presupune confruntarea noastră, a cadrelor didactice cu problemele cotidiene ale comportamentelor agresiveşi violente ale adolescenţilor, generate de cauze concrete precum: anturaj, familii dezorganizate, carenţe educaţionale, lipsa stimei de sine,etc.

Opţiunea pentru studiul activităţii tematice, constă în dorinţa de a demonstra că agresivitatea adolescenţilor poate fi scăzută prin aplicarea unor activităţi  de consiliere individuală şi de grup, atăt a adolescenţilor cât şi a familiilor din care aceştea fac parte.

          Agresivitatea este o trăsătură generală a fiinţei umane, o stare psihică potenţială, ce se poate manifesta în majoritatea domeniilor de activitate. În functie de modul de gestionare şi manifestare, ea poate avea valori distructive sau adaptative.

Adolescenţa este o perioadă de intense schimbări la toate nivelurile şi în special, în planul personalităţii. Apar şi se dezvoltă atitudini, concepţia despre lume şi viaţă, se dezvoltă creativitatea şi idealurile, ca modalităţi de adaptare eficientă.

        Există o serie de factori care diferenţiază adolescenţa de alte perioade din viaţă şi au un impact direct în planul personalităţii. în primul rând, este vorba de schimbări în planul fizic şi hormonal. înfăţişarea se schimbă brusc, iar schimbările respective pot fi trăite pozitiv sau negativ, în funcţie, pe de o parte, de posibilitatea apariţiei unor dismorfisme, şi pe de altă parte, de aprecierile celor din jur şi de criteriile estetice ale societăţii. Toate acestea au repercursiuni în planul acceptării de sine a adolescentului şi, în final, în planul acceptării celorlalţi, în planul imaginii de sine şi despre ceilalţi. în plan intelectual, se consolidează elaborarea mentală şi structurile superioare ale gândirii, raţionamentul de tip deductiv-analogie. Aceasta permite de acum o interpretare critică a realităţii, conştientizarea problemelor de importanţă majoră din diferite sfere ale vieţii şi activităţii sociale, formularea explicită a unor întrebări nodale vizând locul şi menirea pe lume a propriei persoane. Închiderea în sine pe care adolescentul o afişează frecvent trebuie înţeleasă ca expresia nevoii lui interne de a găsi răspunsuri la problemele care îl frământă.

      Adolescenţa este astfel, o perioadă de intense căutări de dezvoltare a unor pattern-uri comportamentale noi (nonconformiste sau chiar riscante), de experimentări în toate direcţiile, având ca scop fundamental autodefinirea.

       Adolescentul se defineşte opunându-se celorlalţi. Criza de originalitate este o etapă absolut necesară dezvoltării personalităţii adolescentului, permiţând distanţarea, pentru a-şi putea găsi propria individualitate şi pentru a-şi găsi propriile mecanisme de adaptare, cele mai potrivite pentru sine.

Adolescenţii se oglindesc în ceilalţi, de fapt se oglindesc în imaginea lor despre ceilalţi şi cu cât această imagine este mai corectă, cu atât oglinda este mai clară şi nu deformează.

Din îmbinarea predispoziţiilor, caracterizate printr-o mare plasticitate şi printr-un potenţial evolutiv polivalent, cu influenţele adecvate ale mediului social şi cultural, decurge dezvoltarea armonioasă a personalităţii adolescentului, adaptarea şi integrarea sa treptată în noul mediu social, potrivit cu statutul dobândit.

Se poate considera că, dezvoltarea normală a personalităţii adolescentului apare ca un proces complex şi treptat de adaptare-acomodare-socializare-integrare, datorită interacţiunii conjugate a unui mare număr de factori interni şi externi de o anumită calitate ce acţionează în anumite proporţii şi în anumite momente şi din care rezultă un echilibru dinamic. În mod normal, acţiunea acestor factori conduce la dezvoltarea armonioasă a personalităţii tânărului şi la adaptarea sa treptată la condiţiile vieţii sociale, ceea ce se reflectă într-un comportament social pozitiv, adecvat tuturor împrejurărilor. Dimpotrivă, din interacţiunea factorilor interni şi a celor externi ca acţiune nocivă sau negativă în perioada dezvoltării personalităţii tânărului, rezultă de cele mai multe ori perturbări grave ale procesului normal de adaptare şi de integrare în viaţa socială. Aceste devieri comportamentale se pot întinde pe un evantai foarte larg şi pot îmbrăca diferite forme de manifestare.

         Comportamentul poate fi mai mult sau mai puţin încărcat de agresivitate iar tulburările comportamentale pot avea diverse determinisme şi semnificaţii.

Toate aceste procese, comunicarea, intercunoaşterea, cooperarea, care apar ca mijloace de constituire atât a imaginii de sine şi a imaginii despre ceilalţi, cât şi a legăturii dintre acestea, se modelează prin învăţare socială. În adolescenţă, deşi individul este extrem de interesat de părerea celuilalt, de obicei, el este prea centrat pe sine însuşi pentru a mai putea fi atent la ceea ce comunică celălalt. Adolescentul riscă astfel să interpreteze eronat sau superficial mesajele pe care le primeşte şi acesta conduce la o comunicare neautentică, în loc să fie vorba de dialog, apar frecvenţe de monolog legate întâmplător.

În adolescenţă se întâmplă modificări spectaculoase în comportament, dar cu puţină voinţă se poate modifica în sens pozitiv comportamentul.

Din fericire, adolescentul depăşeşte relativ uşor asemenea stări şi învinge obstacole prin antrenarea în activităţi ce îi aduc momente de fericire.

Prezentând tipul de adolescent care se maturizează fără manifestări dramatice,
Debesse consideră că evidenţierea realităţii ca o perioadă de criză este
determinată chiar de deosebirile existente între diferitele concepţii şi şcoli
psihologice.                                           

 

                       

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

Total 0,00 lei

Plateste    

» Produse noi