Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

STRATEGII DIDACTICE DE OPTIMIZARE A EXPRIMĂRII ORALE DUPĂ MODELUL LIMBAJULUI TEATRAL

STRATEGII DIDACTICE DE OPTIMIZARE A EXPRIMĂRII ORALE DUPĂ MODELUL LIMBAJULUI TEATRAL


50,00 lei

STRATEGII DIDACTICE DE OPTIMIZARE A EXPRIMĂRII ORALE DUPĂ MODELUL LIMBAJULUI TEATRAL

 

 

Numar de pagini: 115

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50  lei

 

 

DESCRIERE:

CUPRINS:

 

                                                      A.Demersul teoretic

 

Capitolul 1:  Strategii didactice. Delimitari conceptuale: metodă, tehnică, procedeu, metodologie, tehnologie, strategie didactică

1.1. METODA DIDACTĂ

1.2. Tehnica didacticĂ

1.3. Procedeul didactiC

1.4. Metodologia DIDACTICĂ

1.5. Tehnologia didactică

1.6. Strategia didactică

1.7. Principalele tendinţe ale perfecţionării şi modernizării actuale a strategiilor de predare-învăţare

Capitolul 2: Limbajul teatral

2.1. TEATRU şi teatralitate

2.2. SPECTACOLUL

2.3.COMUNICAREA TEATRALĂ

2.3.1.Comunicarea cu sine însuși sau autocomunicarea

2.3.2.Comunicarea între actori

2.3.3. Comunicarea cu un obiect imaginar

2.3.4. Comunicarea actor-spectator

2.3.5. Comunicarea interioară

2.3.6. Comunicarea non-verbalĂ, non-gestualĂ

2.4. SEMNUL TEATRAL

2.5. PUBLICUL şi RECEPTAREA

2.6. COMUNICATORUL. AUTORUL

 

 

 

 

 

 

B.Demersul practic-aplicativ

 

Capitolul 3: Ipoteza

Capitoul 4: OBIECTIVELE

Capitoul 5: Diagnosticarea. Eșantionarea

5.1. ACTIVITATEA DE DIAGNOSTICARE

5.2. Analiza rezultatelor

5.3  Măsuri de remediere

CAPITOLUL 6: cURSUL OPȚIONAL DE TEATRU

6.1. PRETEXT

6.2. ARGUMENT

6.3. OBIECTIVE

6.4. SUGESTII METODOLOGICE

6.5. CONŢINUTURILE ÎNVĂȚĂRII

6.6. Materiale utilizate în cadrul orelor de teatru.  Suport teoretic

6.7.  Proeicte incluse în cadrul cursului de teatru

6.7.1. dRAMATIZAREA UNEI SCENETE: MASTER OF PUPPETS

6.7.1.1. aRGUMENT

6.7.1.2. rEZUMat

6.7.1.3.  SCENARIUL SCENETEI

6.7.1.4. Imagini din timpul spectolelor

6.7.1.5. Reprezentațiile trupei și premiile obținute…

6.7.1.6.  Afișul spectacolului

6.7.1.7. Evaluarea proiectului

6.7.1.8. Continuitatea proiectului

6.7.2. Diletantismul în artă

6.7.3. managementul unui eveniment cultural

6.7.3.1. proiectarea

6.7.3.2. partenerii

6.7.3.3. activitățile incluse în cadrul evenimentului

6.7.3.4. imagini din timpul organizării evenimentului

6.7.3.5. EVALUAREA PROIECTULUI

 

6.8. Metode complementare de evaluare,  prevăzute ca material didactic auxiliar  în vederea optimizării exprimării orale A ELEVILOR  de gimnaziu

6.8.1. Proiecte educațioNAle

6.8.2. proiecte didactice

                       6.8.2.1. Relatarea

                       6.8.2.2. poezia erotică

                       6.8.2.3. textul integral

                       6.8.2.4. prezentarea unui eveniment cultuRAL

6.8.3. fișe de lucru      

7. cONCLUZIILE

8.  BIBLIOGRAFIA

9. cuprinsul

 

 

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

 Având în vedere recomandările Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, prevăzute în Programa pentru disciplina limba și literatura română (clasele V-VIII),  care insistă asupra faptului că, „pe parcursul învăţământului obligatoriu, elevii trebuie să-şi formeze în primul rând competenţele de comunicare indispensabile, în lumea contemporană, pentru orice tip de activitate profesională: să se exprime corect, clar şi coerent în limba română, să asculte, să înţeleagă şi să producă mesaje orale şi scrise, în diverse situaţii de comunicare”, încercăm prin lucrarea de față să propunem un set de activități complementare prin care să optimizăm competențele de exprimare orală ale elevilor de gimnaziu.

Pe parcursul învăţământului obligatoriu, elevii trebuie să-şi formeze în primul rând competenţele de comunicare indispensabile, în lumea contemporană, pentru orice tip de activitate profesională: să se exprime corect, clar şi coerent în limba română, să asculte, să înţeleagă şi să producă mesaje orale şi scrise, în diverse situaţii de comunicare. Fiind deopotrivă o disciplină din curriculumul naţional şi limbă de şcolarizare, studierea limbii române asigură formarea competenţelor de comunicare necesare în toate domeniile de cunoaştere şi de activitate.

În acest sens, curriculumul de limba şi literatura română pentru clasele a V-a – a VIII-a, ca şi pentru învăţământul liceal, se bazează pe modelul comunicativ-funcţional, model ce presupune studiul integrat al limbii, al comunicării şi al textului literar, fiind adecvat nu doar specificului acestui obiect de studiu, ci şi modalităţilor propriu-zise de structurare a competenţei de comunicare a elevilor. În mod concret, dezvoltarea competenţelor de comunicare, adică utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea şi receptarea mesajelor orale şi scrise, se realizează prin familiarizarea elevilor cu situaţii diverse de comunicare, cu texte literare şi nonliterare adecvate vârstei şcolare.

Propunem un set de măsuri complementare prin care să îmbunătățim exprimarea orală a elevilor. Experiența didactică personală, dar și cea împărtășită de colegi ne-a confirmat că e nevoie de o strategie complexă pentru cultivarea sau ameliorarea acestui aspect. Lecțiile de comunicare din gimnaziu sunt de cele mai multe ori facultative, iar numărul de ore alocat este redus în comparație cu spațiul temporal alocat studiul morfologiei, foneticii, vocabularului și sintaxei. Depinde, în mare măsură, cum reușește profesorul să combine metodele de învățare, astfel încât orice conținut predat să fie trecut prin filtrul utilității și să fie integrat în setul de norme pe care trebuie să îl aibă elevii în vederea unei prestații orale.

 

                       

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

Total 0,00 lei

Plateste    

» Produse noi