Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

MODALITĂŢI DE REALIZARE A EVALUĂRII IN INVĂŢĂMANTUL PREPRIMAR

MODALITĂŢI DE REALIZARE A EVALUĂRII IN INVĂŢĂMANTUL PREPRIMAR


50,00 lei

MODALITĂŢI DE REALIZARE A EVALUĂRII IN INVĂŢĂMANTUL PREPRIMAR

 

 

 

Numar de pagini: 192

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50  lei

 

 

DESCRIERE:

CUPRINS:

Introducere...........................................................................................................................4

CAPITOLUL I. FUNDAMENTARE TEORETICĂ........................................................9

I.1. Evaluarea-componentă esenţială a procesului de învăţământ..................................9

I.1.1. Semnificaţia şi rolul evaluării...............................................................................10

I.1.2. Operaţiile evaluării................................................................................................14

I.1.3. Funcţii şi strategii evaluative................................................................................17

I.1.4. Metode şi tehnici de realizare a evaluării..............................................................25

I.1.5. Proiectarea evaluării..............................................................................................34

I.1.6. Factori perturbatori în procesul de evaluare.........................................................36

I.2. Specificul evaluării în învăţământul preprimar.......................................................39

I.2.1. Dezvoltarea psihopedagogică a copiilor de vârstă preşcolară..............................40

I.2.2. Strategii de evaluare în învăţământul preprimar.............................................43

I.2.3. Metode şi tehnici de evaluare a rezultatelor şi progreselor copilului

         preşcolar................................................................................................................45

I.2.4. Evaluarea interdisciplinară în grădiniţă................................................................48

I.2.5. Importanţa evaluării în procesul instructiv- educativ...........................................52

CAPITOLUL II. MODALITĂŢI CONCRETE DE PERFECŢIONARE A ACTULUI EVALUATIV LA CATEGORIILE DE ACTIVITĂŢI: CUNOAŞTEREA MEDIULUI ŞI MATEMATICĂ......................................................................................54

II.1. Justificarea cercetării................................................................................................54

II.2. Ipoteza cercetării........................................................................................................56

II.3. Obiectivele cercetării..................................................................................................57

II.3.1. Obiective generale............................................................................................57

II.3.2. Obiective specifice............................................................................................57

II.3.3. Obiective operaţionale......................................................................................58

II.4. Strategia cercetării.....................................................................................................59

II.5. Sistemul metodelor de cercetare utilizate................................................................63

II.6. Etapa constatativă (pretestul)...................................................................................64

II.7. Etapa experimentală..................................................................................................80

II.8. Etapa de control (posttestul)...................................................................................119

CAPITOLUL III. REZULATELE CERCETĂRII......................................................135

III.1. Compararea datelor iniţiale şi finale....................................................................135

III.2. Reprezentarea grafică a rezultatelor....................................................................136

III.3. Interpretarea rezultatelor......................................................................................143

Concluzii............................................................................................................................147

Bibliografie........................................................................................................................152

Anexe.................................................................................................................................155

 

 

 

 

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

Trăim într-o perioadă în care provocările cu care se confruntă întreaga societate sunt enorme. Câteva  dintre ele sunt chiar noi. Trăim într-o perioadă a exploziei informaţionale, a calculatoarelor şi internetului, perioadă în care volumul cunoştinţelor şi gradul de perisabilitate al acestora a crescut într-o măsură greu de stăpânit.

Omul este, fireşte, parte integrantă a acestui sistem informaţional ceea ce creează necesitatea ca el să se adapteze acestui ritm al schimbărilor şi solicitărilor diverse care îi sunt adresate. Acest proces de pregătire pentru a rezista într-o lume dinamică şi în permanentă schimbare începe din copilărie, mai precis în prima instituţie care îşi aduce un aport sistematic în realizarea acestui proces: grădiniţa.

Viaţa şcolii, ca şi viaţa socială în general, se află sub semnul valorilor şi al valorizării. În contextul dezvoltării învăţământului românesc în cadrul învăţământului european, evaluarea cunoştinţelor reflectă atingerea finalităţilor educaţiei şi măsurarea lor.

Idealul educaţional, aşa cum este formulat în Legea învăţământului, conferă stabilitate proceselor educaţionale care duc la dezvoltarea armonioasă a individualităţii umane, la formarea acelui tip de personalitate care corespunde aspiraţiilor sociale ale momentului actual.

Interesul deosebit pentru  problema evaluării este pe deplin justificat prin faptul că învăţământul angajează direct sau indirect o parte însemnată a populaţiei, fiind unul dintre factorii fundamentali ai progresului social. Determinată de dorinţa legitimă de a spori eficienţa învăţământului, evaluarea apare ca proces de apreciere a calităţii sistemului educaţional şi are rolul de a stabili dacă acesta îşi îndeplineşte funcţiile pe care le are. Astfel, se constată în prezent extinderea acţiunilor de evaluare, de la rezultatele şcolare obţinute de elevi către celelalte componente ale sistemului: structura, conţinutul, metodele şi mijloacele folosite. Ĩn acest context se impune ca evaluarea să fie concepută drept o componentă a procesului didactic, punctul final într-o succesiune de evenimente care cuprind următorii „paşi”, stabilirea finalităţilor, organizarea şi desfăşurarea activităţii pentru realizarea finalităţilor, evaluarea  rezultatelor şi a procesului desfăşurat, adoptarea deciziilor de ameliorare a activităţii în secvenţa următoare .

Conceperea evaluării în conexiune cu procesul didactic pune în evidenţă o relaţie cu dublu sens: rezultatele pot fi apreciate şi explicate corespunzător în măsura în care sunt puse în legătură cu celelalte componente ale procesului, iar calităţile şi funcţionalitatea elementelor constitutive ale procesului (conţinut, metode, mijloace, forme de organizare, relaţii pedagogice), se reflectă în rezultatele produse .

Vorbind despre evaluare ne gândim la măsurarea, interpretarea şi aprecierea rezultatelor, la obţinerea unor informaţii asupra copilului, cu ajutorul unor instrumente de evaluare în vederea elaborării unor aprecieri pe baza cărora se vor lua o serie de decizii privind conţinutul, metodele, strategiile, demersul sau produsul didactic.

Problema creşterii eficienţei acţiunii de evaluare este în atenţia tuturor factorilor responsabili  de  formarea tinerei generaţii.

Noile abordări educaţionale aduc în faţa cadrelor didactice noi cerinţe metodologice şi le invită să folosească cele mai eficiente căi şi metode pentru obţinerea de bune performanţe.

Noul Curriculum pentru învăţământul preprimar este gândit în spiritul planificării pe teme. Activitatea didactică se structurează pe teme variate, alese (pornind de la interesul pe care copilul îl manifestă faţă de un anumit subiect), ori pe care educatoarea consideră necesar să le aducă în atenţia copiilor.

În acord cu prevederile Noului Curriculum Naţional, strategiile de evaluare a rezultatelor pe care le obţin copiii în învăţare sunt mult mai obiective. Ele propun modalităţi mult mai flexibile de apreciere a performanţelor în învăţare ale copiilor care tind să adauge vechilor practici evaluative o paletă largă de noi posibilităţi, mult mai atrăgătoare şi stimulative.

Reforma curriculară declanşată în învăţământul românesc vizează schimbări de amploare privind organizarea şi structura procesului didactic, schimbări care introduc, de asemenea, o nouă viziune asupra activităţilor de predare –învăţare.

         Problema evaluării educaţionale este una dintre cele mai incitante şi mai controversate probleme. Este greu de conceput un sistem educaţional şi un act educaţional fără evaluare.

 

                       

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

Total 0,00 lei

Plateste    

» Produse noi