Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

CREATIVITATE SI JOC LA PRESCOLARI. LUCRARE DE GRAD

CREATIVITATE SI JOC LA PRESCOLARI. LUCRARE DE GRAD


50,00 lei

CREATIVITATE SI JOC LA PRESCOLARI. LUCRARE DE GRAD

 

 

Numar de pagini: 127

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50  lei

 

 

DESCRIERE:

CUPRINS:

ARGUMENT.............................................................................................................................................................4

CAPITOLUL I

CREŞTEREA POTENŢIALULUI CREATIV – NEVOIE INDIVIDUALĂ ŞI CERINŢĂ SOCIALĂ

I.1. CREATIVITATEA - SPIRITUL TIMPULUI NOSTRU.....................................................................................6

I.2. CONCEPTUL DE CREATIVITATE – IDENTITATEA CREATIVITĂŢII......................................................8

1.3. DIMENSIUNILE CREATIVITĂŢII.................................................................................................................15

I.4. STRATEGIA DIDACTICĂ ŞI POTENŢIALUL CREATIV LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ..........................21

CAPITOLUL II

LUMEA MINUNATĂ A JOCULUI ÎN PERIOADA PREŞCOLARĂ

II.1.  JOCUL ACTIVITATE FUNDAMENTALĂ LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ..................................................28

II.2. CONCEPTUL DE JOC…………………………………………………………………..………………...…32

II.3. JOCUL - PRINCIPALA METODĂ ŞI PROCEDEU INSTRUCTIV- EDUCATIV........................................35

II.4.  JOCUL CA ELEMENT CENTRAL AL FORMĂRII ŞI DEZVOLTĂRII INTELECTUALE A  PREŞCOLARULUI..................................................................................................................................................45

CAPITOLUL III

CARACTERISTICI ŞI CERINŢE FAŢĂ DE ÎNVĂŢAREA PRIN JOC

III.1. PRINCIPALA MODALITATE DE ÎNVAŢARE – JOCUL...........................................................................51

III.2. JOCUL ÎNTRE REALITATE ŞI FICŢIUNE..................................................................................................55

III.3. IMPORTANŢA AMENAJĂRII SPAŢIULUI EDUCATIV ÎN GRĂDINIŢĂ ŞI DEZVOLTAREA IMAGINAŢIEI..........................................................................................................................................................58
III.4. ACTIVITATEA  INTEGRATĂ -  STRATEGIE MODERNĂ ÎN ÎNVĂŢAREA PREŞCOLARĂ.........................................................................................................................................................63

CAPITOLUL IV

MODELE  DIDACTICE  DE  ACTIVARE  ŞI  DEZVOLTARE  A  POTENŢIALULUI   CREATIV   AL COPILULUI  PREŞCOLAR

IV.1. MODALITĂŢI DE STIMULARE A POTENŢIALULUI CREATIV ...........................................................67
IV. 2. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LA ALEGEREA COPIILOR ÎN ARIILE DE STIMULARE.............................79

IV. 3 STIMULAREA CREATIVITĂŢII PRIN ACTIVITĂŢILE DE PICTURĂ METODE ŞI TEHNICI...................................................................................................................................................................83

IV. 4. TESTE ŞI PROBE DE EVALUARE A CREATIVITĂŢII............................................................................94

CONCLUZII..........................................................................................................................................................105

BIBLIOGRAFIE...................................................................................................................................................107

ANEXE – PROIECTE DIDACTICE – DIN CREAŢIILE COPIILOR.................................................................108
.

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

De la apariţia omului pe pământ, el a fost nevoit să muncească pentru a-şi asigura existenţa şi pentru a lupta cu forţele naturii, el şi-a creat unelte pe care le-a perfecţionat mereu. Omul prin natura sa este o fiinţă raţională şi este unicul creator al lumii de astăzi.

Trăim într-o lume extrem de dinamică al cărei destin trebuie să ni-l asumăm, în numele trecutului acestei planete dar şi al viitorului care se prefigurează la orizont şi tocmai de aceea , această  afirmaţie a fost un simbol de lumină pentru tema aleasă de mine.
             De aceea, astăzi la răscrucea dintre milenii, creativitatea constituie pentru omenire nu numai o mare speranţă dar şi o mare problemă. Opţiunea spre creativitate ţine de însăşi natura umană în ceea ce are ea mai nobil şi mai cutezător. 

           Creativitatea constituie una dintre cele mai importante valori umane, sociale, educaţionale. Rolul creativităţii în procesul culturii şi civilizaţiei este enorm iar în şcoala contemporană este prezentă o vie preocupare pentru educarea creativităţii. Multă vreme creativitatea a fost considerată un har divin, har pe care îl aveau puţini oameni. Concepţia conform căreia talentele şi geniile sunt înnăscute a fost depăşită. Acestea sunt rezultatul interacţiunii dintre influenţa mediului şi a eredităţii, dintre învăţare, maturizare şi dezvoltare. Haydn a compus la 6 ani, Hendel la 11 ani, Chopin a creat la 8 ani, Liszt la 9 iar Verdi la 10 ani. Aici se înscrie şi George Enescu care la 5 ani şi jumătate compunea ,,Pământ românesc”. Oricât de mare ar fi fost talentul acestora, la modelarea lor au contribuit şi educatorii, fie ei părinţi, învăţători sau lăutarul satului, în cazul micului Jurjac.

           Jocul este domeniul principal în care se manifestă şi se exersează imaginaţia, climatul psihologic cel mai favorabil al copilului preşcolar pentru a se forma armonios. Prin joc copilul ne dăruieste tot ce are el mai bun, atat ca forţe fizice, cât şi ca valori morale. El contribuie la formarea personalităţii copilului şi creează o ambianţă de cooperare.

         La vârsta preşcolară, copilul dobândeşte cele mai profunde, durabile şi productive însuşiri ale individualităţii proprii, o intensă receptivitate, sensibilitate şi flexibilitate psihică. Este important de subliniat faptul că în practica învăţământului preşcolar s-a abordat din ce în ce mai mult problematica potenţialului creativ al copilului. Prin joc sau activităţile pe bază de joc se obţin produse noi, originale deoarece copilul dispune de capacitatea de a se juca, de a învăţa şi de a crea.

Forţele creative ale preşcolarului se formează şi se dezvoltă numai în climatul ludic. Prin joc, copilul are posibilitatea de a-şi spori cunoaşterea de sine, de a-şi statornici relaţia dintre el şi mediul înconjurător. Jocul este activitatea fundamentală a copilului, o expresie a activităţii efectuate spontan, din plăcere, încărcată de satisfacţii.      

   Metodele de investigaţie folosite în cercetare au fost:
- metoda observaţiei,

- experimentul psihopedagogic,
- metoda anchetei (convorbirea şi chestionarul),

- metoda analizei produselor activităţii,
- metoda testelor,

- metoda bibliografică.

  Lucrarea structurată pe patru capitole îmbină  legătura între creativitate, joc,  climat creativ şi ariile de stimulare - unde accentul cade pe copil, pe particularităţile individuale ale acestuia, pe potenţialitatea sa.

Capitolul I defineşte noţiunea de creativitate, arăta că în perioada preşcolară imaginaţia se exprimă prin tot ce face copilul la toate activităţile, că profilul psihologic al vârstei preşcolare cuprinde multiple premise favorizante pentru cultivarea potenţialului creativ.

Capitolul II plasează jocul ca activitate dundamentală în grădiniţă, motivând această acţiune a copilului, selectând aspecte psihologice privind jocul şi stabilind că jocul este element central al formării şi dezvoltării intelectuale a copilului preşcolar dar şi principală metodă şi procedeu instructiv-educativ utilizat în grădiniţă.

Capitolul III  cuprinde pe larg mediul specific în care se refulează copilul - jocul - lumea imaginară, ficţiunea, care-i oferă largi posibilităţi de manifestare a creativităţii şi dezvoltă ideea  desfăşurării  activităţilor ludice pe zone de interes amenajate funcţional şi estetic unde copilul se joacă, învaţă, munceşte sau se odihneşte.

         Ultimul capitol argumentează prin modalităţi de stimulare a potenţialului creativ, prin alegerea ariilor de stimulare, ideea participării active şi conştiente a copilului la activităţi, atenţia fiind centrată pe copil, pe progresul lui.     

         Cunoscând copilul şi preferinţele acestuia, noul curriculum devine un instrument viabil în mâna educatoarei, el contribuind la înlăturarea stereotipiei, la creşterea valorică reală a activităţilor, la asigurarea climatului afectiv reconfortant pentru a da frâu imaginaţiei şi înclinaţiilor sale fireşti.

 

                       

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

Total 0,00 lei

Plateste    

» Produse noi