Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

MODALITĂŢI DE OPTIMIZARE A ÎNSUŞIRII CITIT- SCRISULUI LA CLASA I

MODALITĂŢI  DE  OPTIMIZARE  A  ÎNSUŞIRII CITIT- SCRISULUI  LA  CLASA I


150,00 lei

MODALITĂŢI  DE  OPTIMIZARE  A  ÎNSUŞIRII CITIT- SCRISULUI  LA  CLASA I

 

 

Numar de pagini: 100

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 150  lei

 

 

DESCRIERE:

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI

CAP. I.LOCUL ŞI ROLUL LIMBII ROMÂNE ÎN CICLUL PRIMAR

I.1. Locul şi rolul limbii române în ciclul primar

            I.2.Stabilirea obiectivelor cadru,de referinţă şi operaţionale

CAP.  II.-SCRISUL ŞI CITITUL, ACTIVITĂŢI DIDACTICE FUNDAMEN-

TALE ÎN CLASA I

II.1.Importanţa scris-cititului ca instrument de bază a educaţiei

intelectuale

II. 2. Rolul motivaţiei in formarea deprinderilor de citire si  

scriere corecta, lizibila si estetică 

II. 3. Particularităţi ale limbii române                    

II. 4. Igiena scrisului şi cititului-factor de dezvoltare fizică

armonioasă

CAP.III. BAZELE PSIHO-PEDAGOGICE ALE FORMĂRII DEPRINDERILOR DE SCRIERE SI DE CITIRE

III.1. Etapele învăţării scrisului si componentele deprinderii scrisului

III.2. Etapele învăţării  cititului

III. 3. .Predarea-învăţarea citit-scrisului la clasa I

      III.3.1.Etapa prealfabetară

      III.3.2.Etapa alfabetară

             III. 4 Primii paşi în predare

III.5.Organizarea lecţiilor distincte,de citire şi de scriere

III.6.Predarea integrată a scris-cititului

III.7.Varianta de predarea integrată a scris-cititului.

III.7.

CAP. IV. METODOLOGIA PREDĂRII SCRIS-CITITULUI LA

ELEVII DIN CLASA I

IV.1. Jocul didactic folosit în orele de limba română 

     

     

IV.2.

IV.3.

IV.4.

IV.5.Strategii didactice folosite la orele de citit-scris

IV.6.Strategii de dezvoltare şi stimulare a creativităţii

CAP. V. FORMAREA DEPRINDERILOR DE CITIT-SCRIS:

Experimentul s-a desfăşurat în 3 etape şi s-a deschis printr – un test.....

etapa I – perioada preabecedară

experimentul a vizat în prima etapă dezvoltarea auzului foematic....

experimentul a constat în

- test

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

            ,,Este cunoscut faptul ca la nivelul invăţământului primar se creează premisele psihologice pe care se va consolida viitoarea personalitate a elevului ,relevată în principal prin modul cum reuşeşte să-şi însuşească un limbaj care să-i dea posibilitatea de comunicare si de însusire de noi cunoştinţe.Limbajul reprezintă principalul instrument de informare si  formare a elevilor in şcoală”I.Stanculescu

În lumea contemporană,lectura şi scrierea continuă să ocupe locuri privilegiate.Pentru a ne da seama de forţa cu care textul scris se manifestă,chiar si într-o lume definită prin hegemonia imaginii,e suficient să ne gândim la proliferarea modurilor de prezenţă ale scriiturii:cărţi,reviste,dar şi afiţe şi site-uri.De aici şi imposibilitatea de a trăi în afara universului literelor şi, în consecinţă,nevoia de a forma, încă din clasa I ,competenţe de lectură şi scriere;două finalităţi majore pentru a căror împlinire niciun efort nu este prea mare.(Alina Pamfil; 2009; pg.105)

Deşi sunt preocupări si la gradiniţă, şcoala primară este perioada de iniţiere a elevilor în citire şi scriere. Această iniţiere se realizează prin citirea lecţiilor din manuale, prin citirea primelor cărţi şi reviste pentru copii, prin scrierea primelor enunţuri .

         „Adevăratul dascăl este caracterizat prin aceea că mintea sa se mişcă în armonie cu minţile elevilor săi, trăind împreună dificultăţile şi victoriile intelectuale deopotrivă.” ( J.Dewey)

     Prin prezenta lucrare ne propunem să scurtăm drumul către acest ideal.

La disciplina Limbă şi comunicare (ca de altfel la toate disciplinele) nu mai putem trece cu vederea problemele cu care se confruntă copiii.

Astfel, dorim să evidenţiem de faptul că:

- în demersul educaţional de la ciclul primar trebuie să punem accentul pe aspectul

motivaţional, pentru preîntâmpinarea greutăţilor specifice apărute în procesul de predare-învăţare-evaluare a scris-cititului;

- strategiile de predare a scris-cititului trebuie să fie creative, punându-se mai presus de toate nevoile şi interesele elevilor.

            Modalităţile propuse pentru însuşirea citit-scrisului nu trebuie privite ca soluţii, ci ca nişte alternative ale didacticii tradiţionale. Scopul nostru este de a găsi  modalităţi pedagogice originale prin care elevii din clasa I să devină lectori competenţi. Materialele prezentate pot constitui un suport pentru activitatea de la clasă, dar pot fi şi puncte de plecare pentru găsirea altor soluţii practice.

            In clasa I ,elevii se diferenţiază mult unii de altţi.Vin din medii diferite, nivelul exprimării este diferit,apar o serie de copii cu defecte de vorbire ,unii care nu au frecventat grădiniţa.În activitatea de scriere,aceste tulburări au apărut sub forma omisiunilor de litere,silabe sau cuvinte,înlocuiri de litere ,contopirea unor cuvinte.În acest sens trebuie să ne preocupe cunoaşterea factorilor care au generat aceste tulburări,pentru a găsi cele mai  potrivite şi eficiente modalităţi pentru înlăturarea lor.Invăţătorul trebuie să cunoască universul infantil,mediul familial,împrejurările în care copilul se dezvoltă din punct de vedere fizic,psihic si intelectual.El are datoria să purifice limbajul copiilor,să-i determine să nu folosească cuvinte si expresii vulgare in comunicări ,lucru asupra căruia atrage atentia si Tudor Vianu :,,Trebuie ca vorbitorul să manifeste în comunicările lui acea atitudine a unei sociabilităţi mai înalte care îl împiedică să dea frâu liber formelor de limbaj înjosită sau înjositoare,acelea care scot la iveală un fond primitiv sau  vulgar” Fiecare dascăl trebuie să acorde o atenţie deosebită prevenirii rămânerilor în urmă la învăţătură ,a tuturor elevilor,pentru a li se da posibilitatea de a se bucura de comorile ascunse ale limbii române.Prin diferite metode trebuie să le dăm posibilitatea să-şi însuşească tehnici de citit si de scris corect,să participe la propria lor instruire si formare.

Lucrarea metodico-stintifica pentru obţinerea gradului didactic I cu titlul,,Modalităţi de optimizare a însuşirii citit-scrisului” cuprinde V capitole.

Primul capitol se referă la rolul limbii române în procesul cognitiv,la modul în care este asimilată limba de către copii.

Capitolul II se referă la problemele de teorie,aspecte privind importanţa  scris-cititului ca instrument de bază a educaţiei intelectuale,rolul motivaţiei in formarea deprinderilor de scris-citit.

Următorul capitol se referă la bazele psiho-pedagogice ale formării deprinderilor de scriere si citire.

Capitolul IV se referă la metodologia predării scris-cititului la clasa I.

Capitolul V cuprinde partea de cercetare a formării deprinderilor de citit –scris la clasa I .Capitolul mai cuprinde exerciţii,jocuri care vin în sprijinul elevilor pentru o însuşire mai usoară a acestor deprinderi,fişe de evaluare iniţială,sumativă si finală.

 

 

 

           

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

Total 0,00 lei

Plateste    

» Produse noi