Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

MODALITATI DE DIFERENTIERE SI INDIVIDUALIZARE A ACTIVITATII INSTRUCTIV-EDUCATIVE

MODALITATI DE DIFERENTIERE SI INDIVIDUALIZARE A ACTIVITATII INSTRUCTIV-EDUCATIVE


50,00 lei

MODALITATI DE DIFERENTIERE SI INDIVIDUALIZARE A ACTIVITATII INSTRUCTIV-EDUCATIVE

 

 

Numar de pagini: 83

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50  lei

 

 

DESCRIERE:

CUPRINS:

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I.

 

CAPITOLUL II.

 

              2.1.

              2.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUZII

 

BIBLIOGRAFIE

 

 

Definirea conceptelor de succes, insucces şi eşec şcolar,

activitate diferenţiată

Cunoaşterea psihologică a şcolarului mic, condiţie esenţială a

unei activităţi diferenţiate eficiente

 

Factorii de care trebuie să se ţină seama în tratarea diferenţiată

a elevilor

 

Forme de desfăşurare a activităţii diferenţiate cu elevii în cadrul

lecţiei

Lecţia - cadru central de realizare a tratării diferenţiate a elevilor

Forme de desfăşurare a activităţii diferenţiate cu elevii în cadrul

lecţiei

Probe pentru determinarea diferitelor niveluri de însuşire a

cunoştinţelor

Modele de fişe de muncă independentă şi diferenţiată

 

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

Formarea personalităţii umane - scop final al societăţii noastre, presupune cu necesitate creştere considerabilă a rolului şcolii ca factor de cultură şi civilizaţie, valorificarea deplină a potenţialului formativ al activităţii instructiv - educative. În acest sens, putem spune că sporirea eficienţei învăţământului trebuie să vizeze, în ultimă instanţă, integrarea rapidă, uşoară a tinerilor în viaţa şi activitatea socială.  O asemenea integrare trebuie să fie rezultatul îmbinării organice şi echilibrate a intereselor generale ale societăţii cu cele personale, astfel încât fiecare individ să se realizeze în activitatea social - utilă la nivelul maxim al posibilităţilor sale.

Prin urmare, pregătirea tineretului şcolar trebuie să fie privită nu numai din punct de vedere al necesităţilor economice ci şi din perspectiva amplă a dezvoltării plenare a personalităţii fiecărui elev, urmărindu-se cultivarea înclinaţiilor, aptitudinilor, intereselor, capacităţilor, preferinţelor individuale pentru un domeniu sau altul de activitate, în scopul armonizării lor cu trebuinţele sociale şi al valorificării lor optime pentru progresul social.

Problema deosebirilor individuale dintre elevi în ceea ce priveşte capacităţile de însuşire al cunoştinţelor şi ritmul de învăţare atrage tot mai mult atenţia psihologilor şi pedagogilor de astăzi, când volumul cunoştinţelor este în continuă creştere iar conţinutul lor se complică mereu. Pe măsura dezvoltării acestui proces, apar cu deosebită claritate şi se adâncesc chiar atât diferenţele menţionate dintre elevi, cât şi dificultăţile de a elabora un sistem de cerinţe şcolare care să fie adecvat fiecăruia. Din ce în ce mai des, se aduc critici severe şcolii tradiţionale pentru faptul că, ignorând diversitatea caracteristicilor individuale, unicitatea personalităţii,  nivelează şi uniformizează pregătirea tinerilor. Aşadar este necesar să se găsească mijloace potrivite pentru a-i ajuta pe toţi elevii să-şi însuşească cunoştinţele corespunzătoare, în vederea dezvoltării cât mai depline a personalităţii acestora.

Societatea, în epoca noastră, solicită omului, în primul rând, capacităţi creatoare, spirit de investigaţie, aprecierea acţiunii pedagogice făcându-se tot mai mult în funcţie de valoarea ei formativă.

În realizarea funcţiei formative, a activităţii pedagogice, personalitatea educatorului este decisivă. ”Nu predăm ceea ce vrem, nu predăm ceea ce ştim,  predăm  ceea  ce  suntem. Educator adevărat este acela (...) care va fi în modul cel   mai  simplu   om".   Educatorul  îi  urmăreşte  crearea  propriei  persoane.  Educatorul  există,   creându-se, dominându-se, cultivându-se pe sine.

Rezultatele educaţiei nu sunt însă un produs numai al eforturilor şi al măiestriei pedagogului,  ci şi al străduinţei elevului. Educatorul şi elevul sunt cei doi termeni complementari ai situaţiei pedagogice, ai unităţii dinamice care constituie cuplul educativ. Natura şi orientarea celui dintâi termen este în bună parte în funcţie de natura şi orientarea muncii celui de-al doilea. Nu numai elevul învaţă de la educator, ci şi educatorul de la elev. Pedagogul îşi adaptează metodele la capacitatea intelectuală a elevului, la particularităţile psiho - fizice de vârstă şi individuale, la atitudinea acestuia faţă de pedagog şi faţă de sine însuşi, în vederea formării depline a personalităţii celui educat. Elevul este totodată obiect şi subiect al învăţării, urmărindu-se tot mai mult ca el să acţioneze independent.

Deci, conducerea şi organizarea procesului instructiv - educativ în perspectiva facilităţii instruirii diferenţiate, se impune ca o necesitate a procesului instructiv - educativ de astăzi şi, în acest sens, voi elabora această lucrare.

                       

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

Total 0,00 lei

Plateste    

» Produse noi