Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

METODE COOPERATIVE IN PREDAREA MATEMATICII IN CICLUL GIMNAZIAL (LUCRARE IN LIMBA MAGHIARA)

METODE COOPERATIVE IN PREDAREA MATEMATICII IN CICLUL GIMNAZIAL (LUCRARE IN LIMBA MAGHIARA)


50,00 lei

METODE COOPERATIVE IN PREDAREA MATEMATICII IN CICLUL GIMNAZIAL (LUCRARE IN LIMBA MAGHIARA)

 

 

 

 

Numar de pagini: 87

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50  lei

 

 

DESCRIERE:

CUPRINS:

Tartalomjegyzék

BEVEZETÉS......................................................................................................................... 1

  1. 1.         KOOPERATÍV TANULÁS.......................................................................................... 2

         Alapgondolatok................................................................................................................. 2

         Kétségek és válaszok......................................................................................................... 3

         Miért van szükség kooperatív tanulásra?........................................................................... 6

         A kooperatív tanulás és a tradicionális csoportmunka....................................................... 7

         Milyen eredményeket várhatunk?...................................................................................... 9

  1. 2.         A KOOPERATÍV TANULÁS HAT KULCSFOGALMA........................................ 10

         Csoportok összeállítása.................................................................................................... 10

  Csoportalakítási módszerek............................................................................................. 11

         Kooperatív tanulásszervezés............................................................................................ 12

  Terem elrendezése............................................................................................................ 12

  Fegyelmezés. A csöndjel................................................................................................. 13

  Csoportszabályok............................................................................................................. 14

  Utasítások........................................................................................................................ 14

  Elismerés.......................................................................................................................... 14

  A tanár szerepe: megfigyelés és tanácsadás..................................................................... 15

  Kulcsszerepek a csoportban............................................................................................. 16

  Értékelés és számonkérés................................................................................................. 16

         Együttműködési szándék................................................................................................. 17

  Közösségépítés (csoport- és osztályépítés)...................................................................... 17

  Feladat és értékelési módszerek....................................................................................... 18

         Együttműködési készség................................................................................................. 19

         A kooperatív tanulás négy alapelve................................................................................. 20

  Párhuzamos (egyidejű) interakciók.................................................................................. 20

  Építő egymásrautaltság.................................................................................................... 21

  Az egyéni felelősség........................................................................................................ 23

  Egyenlő részvétel............................................................................................................. 24

         Módszerek....................................................................................................................... 26

  A gondolkodásfejlesztés módszerei................................................................................ 26

  Az információ-megosztás módszerei............................................................................... 27

  A kommunikáció fejlesztésének módszerei..................................................................... 27

  Mesteri módszerek (képességfejlesztő módszerek)......................................................... 28

  1. 3.         KOOPERATÍV MÓDSZEREK.................................................................................. 29

         Kooperatív módszerek leírása.......................................................................................... 29

  Ablak módszer................................................................................................................. 29

  Belső kör, külső kör......................................................................................................... 30

  Bemelegítő játék.............................................................................................................. 30

  Beszélő korongok............................................................................................................ 30

  Csoport szóforgó............................................................................................................. 31

  Diákkvartett..................................................................................................................... 31

  Egyidejű diákkvartett...................................................................................................... 31

  Egymásnak háttal............................................................................................................. 31

  Ellenőrzés párban............................................................................................................. 31

  Feladatküldés................................................................................................................... 32

  Fordított szakértői mozaik............................................................................................... 32

  Füllentős.......................................................................................................................... 32

  Gyors léptek..................................................................................................................... 33

  Három megy, egy marad.................................................................................................. 33

  Időkitöltő......................................................................................................................... 33

  Igaz – Hamis.................................................................................................................... 33

  Indián beszélgetés............................................................................................................ 34

  Jelzőlámpa........................................................................................................................ 34

  Kerekasztal...................................................................................................................... 34

  Keresd a helyed!.............................................................................................................. 34

  Képtárlátogatás................................................................................................................ 35

  Kíváncsi riporter.............................................................................................................. 35

  Kockázás.......................................................................................................................... 35

  Kóborlás a teremben........................................................................................................ 35

  Kupactanács..................................................................................................................... 35

  Málnás muffin.................................................................................................................. 35

  Ötletbörze........................................................................................................................ 36

  Összerakás....................................................................................................................... 36

  Szakértői mozaik.............................................................................................................. 36

  Szerepjáték....................................................................................................................... 36

  Tapasztalati tanulás.......................................................................................................... 37

  Villámkártyák.................................................................................................................. 37

  1. 4.         PEDAGÓGIAI KÍSÉRLET........................................................................................ 38

         A kutatás bemutatása és célja.......................................................................................... 38

         A mintavétel és a minta................................................................................................... 39

         Módszerek, eszközök....................................................................................................... 40

  A csoportalakításban használt módszerek....................................................................... 40

  A tananyag feldolgozása során alkalmazott módszerek.................................................. 41

  A tanulók értékelésére alkalmazott módszerek................................................................ 41

         A kísérlet lebonyolítása.................................................................................................... 41

  Az előzetes felmérés eredményeinek bemutatása............................................................ 41

  Az utólagos felmérés eredményeinek bemutatása........................................................... 42

         Elemzés............................................................................................................................ 43

  A tanulók tudásszintjének fejlődése................................................................................ 43

  Javuló egyéni teljesítmény............................................................................................... 45

  A gyenge és közepes képességű tanulók feladatmegoldó készségének fejlődése........... 46

  Együttműködési készség és a matematikához való viszony............................................ 48

         Következtetések, javaslatok............................................................................................ 50

IRODALOMJEGYZÉK..................................................................................................... 52

  1. M.             MELLÉKLETEK..................................................................................................... 53

         Előzetes felmérő.............................................................................................................. 53

         Foglalkozásterv – Rövidített számítási képletek............................................................. 54

  Kártyakészlet algebrai kifejezésekkel.............................................................................. 56

  Munkalapok a szakértői csoportoknak............................................................................. 57

  Feladatlapok a szakértői csoportoknak............................................................................ 59

  Munkalapok páros munkához.......................................................................................... 61

         Foglalkozásterv – Rövidített számítási képletek (folytatás)............................................ 62

  Feladatlap az egyéni munkához....................................................................................... 63

  Villámkártyák.................................................................................................................. 64

  Feladatkártyák................................................................................................................. 65

  Időkitöltő feladatok......................................................................................................... 67

         Foglalkozásterv – Tényezőkre bontás.............................................................................. 68

  Kártyakészlet – nevezetes azonosságok gyakolása.......................................................... 70

  Munkalapok a fordított szakértői mozaik módszerhez.................................................... 71

  Feladatok a pármunkához – Tényezőkre bontás.............................................................. 75

         Foglalkozásterv – Tényezőkre bontás (folytatás)............................................................ 76

  Feladatlap az egyéni munkához....................................................................................... 77

  Villámkártyák.................................................................................................................. 78

  Mintafeladatok – A tényezőkre bontás módszerei.......................................................... 79

         Foglalkozásterv – Pitagorasz tétele.................................................................................. 80

  Munkalapok – Pitagorasz tétele....................................................................................... 81

  Feladatlapok – Pitagorasz tételének begyakorlása........................................................... 85

  Időkitöltő feladat............................................................................................................. 86

         Utólagos felmérő............................................................................................................. 87

         A kooperatív órákkal kapcsolatos kérdőív diákoknak..................................................... 88

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

 

A matematikát és bármely más tantárgyat is sokféleképpen lehet tanítani. Romániában talán a legismertebb és legelterjedtebb módszer a frontális osztálymunka. Ennek a munkaformának is megvannak a maga előnyei, de az egyik legnagyobb hátránya az, hogy nem minden gyerek vesz részt aktívan a tanulásban, hanem a legtöbben csak passzív befogadóként vannak jelen. Ez nem jelenti azt, hogy nem fognak tudni  problémákat megoldani, csak nem lesznek olyan kreatívak, nehézségeik lesznek saját ötletek kitalálásában.

Eddigi tapasztalataim alapján, a hazánkban érvényes iskolai tanterv túlzsufolt, túl bonyolult és túl igényes a tanulók többségének. Egyesek nem sikerül lépést tartsanak, amikor VI., VII. osztályban megjelennek az elvont gondolkodást igénylő matematikai fogalmak, így elveszíthetik érdeklődésüket a matematika iránt. Ilyenkor mint pedagógusban feltevődik a kérdés: „Hogyan tudnám úgy tanítani a matematikát, hogy a gyerekek ne érezzék nehéznek, unalmasnak, esetleg ijesztőnek és majd a későbbi életük során is alkalmazni tudják a tanultakat?”

Ezen okokból jutottam el a kooperatív módszerek kipróbálásához, bevezetéséhez. Úgy gondolom az együttműködésen alapuló kooperatív tanulás, mint alternatív tanítási módszer, nagy segítségére lehet a tanárnak a matematika tanításában, ha a  megfelelő időben és csoporttal alkalmazza.

Az első három fejezetben ismertetem ezen módszer alapelveit, jellemzőit és kulcsfogalmait. Bemutatok csoportalakítási és tanítási módszereket, amellyekkel meg lehet valósítani ezeket az órákat.

A következő részben (4. fejezet) az általam végzet pedagógiai kutatást mutatom be, melyet elemzéssel zárok. A kutatás során tartott foglalkozások terveit és a hozzátartozó segédeszközöket a mellékletben helyeztem el, az órák megtartásának időrendi sorrendjében.

                       

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

Total 0,00 lei

Plateste    

» Produse noi