Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

JOCURILE DE MIŞCARE –FORMĂ DE REALIZARE A SARCINILOR EDUCAŢIEI FIZICE DIN GRĂDINIŢĂ

JOCURILE DE MIŞCARE –FORMĂ DE REALIZARE A SARCINILOR EDUCAŢIEI FIZICE DIN GRĂDINIŢĂ


50,00 lei

JOCURILE DE MIŞCARE –FORMĂ DE REALIZARE A SARCINILOR EDUCAŢIEI FIZICE DIN GRĂDINIŢĂ

 

 

 

Numar de pagini: 107

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50  lei

 

 

DESCRIERE:

CUPRINS:

CAPITOLUL   I                                                                             

     INTRODUCERE. MOTIVAREA TEMEI

 

     1.1. FACTORII DETERMINANŢI AI DEZVOLTĂRII PSIHICE A  COPILULUI

     1.2. OBIECTIVELE EDUCAŢIEI FIZICE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR

     1.3. DEZVOLTAREA PSIHOMOTORIE A COPILULUI  PREŞCOLAR.,PARTICULARITĂŢI DE VÂRSTĂ ALE PREŞCOLARILOR, CUNOAŞTEREA ŞI RESPECTAREA LOR

 

         CAPITOLUL II

     INTEGRAREA EDUCAŢIEI FIZICE ÎN NOUA OPTICĂ A

     ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

 

     2.1.EDUCAŢIA FIZICĂ ŞI SPORTUL ÎN FORMAREA OMULUI ÎN                             GENERAL ŞI A COPILULUI ÎN SPECIAL

     2.2.DEPRINDERI MOTRICE DE BAZĂ ALE EDUCAŢIEI FIZICE

 

         CAPITOLUL III

     JOCURILE DE MIŞCARELA VÂRSTA PREŞCOLARĂ.CONŢINUTULŞI  

     IMPORTANŢA LOR

 

.    3.1. CLASIFICAREA JOCURILOR DE MIŞCARE ŞI ASPECTE METODICE       

  ALE DESFĂŞURĂRII LOR

     3.2.JOCURILE DE MIŞCARE-MIJLOC DE REALIZARE A DEPRINDERILOR 

  MOTRICELA PREŞCOLARI

            1.Jocurile de mişcare în aer liber la propunerea educatoarei

            2.Jocurile de mişcare pentru consolidarea deprinderilor motrice de bază

             a)Jocurile de mişcare pentru consolidarea mersului

             b)Jocurile de mişcare pentru consolidarea alergării

             c)Jocurile de mişcare pentru consolidarea săriturii

             d)Jocurile de mişcare pentru consolidarea aruncării-prinderii

     3.3.MODALITĂŢI DE ANTRENARE A PĂRINŢILOR ÎN ACTIVITĂŢILE DE

  DEZVOLTARE  FIZICĂ A COPIILOR

 

   

         CAPITOLUL IV

 

          EXPERIMENTUL  

 

    4.1. EŞANTIONUL SUPUS CERCETĂRII

    4.2. ETAPELE ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRII

    4.3. DESCRIEREA ŞI REALIZAREA PROBELOR

       4.4. PRELUCRAREA ŞI INTERPRETAREA DATELOR

   4.5.MODALITĂŢI PRACTICE DE OPTIMIZARE A ACTIVITĂŢII DE EDUCAŢIE FIZICĂ

        

 

         CONCLUZII ŞI PROPUNERI

 

         BIBLIOGRAFIE

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

         « Bucuria de a avea copii să o legăm de datoria de a-i forma ca oameni de valoare. »*

         Întregul bagaj de cunoştiinţe coroborat cu experienţa practică am încercat să-l concretizez în lucrarea metodico-ştiinţifică cu tema « JOCURILE DE MIŞCARE _FORMĂ DE REALIZARE A SARCINILOR EDUCAŢIEI FIZICE  DIN GRĂDINIŢĂ ».

         Am dorit să fac din mişcarea fizică a copiilor o bucurie, o necesitate. Mi-am propus să-i ajut să descopere, să înţeleagă frumuseţea mişcării, să dorească să atingă perfecţiunea în executarea ei şi să înfăptuiască ceea ce este frumos.

         Preocuparea mea pentru întărirea sănătăţii şi creşterea capacităţii de muncă fizică şi intelectuală a copiilor am dorit să se împletească cu trezirea interesului lor de a practica sistematic exerciţiile fizice pe parcursul vieţii.

         Nevoia de joc şi de mişcare este una din nevoile fundamentale ale preşcolarului. Pentru o dezvoltare fizică şi psihică optimă, influenţa aerului curat, luminii şi soarelui în timpul desfăşurării jocurilor de mişcare este de importanţă capitală.

         Dezvoltarea fizică optimă implică, pe lângă o conformaţie corporală ideală(schelet, muşchi) corespunzatoare creşterii armonioase a taliei(înălţimii) copilului raportată la vârsta şi sexul său, şi călirea organismului, întărirea musculaturii, fortificarea şi elasticizarea articulaţiilor şi dezvoltarea aparatelor cardiovascular şi repirator.

         În privinţa dezvoltării psihice optime, mişcarea efectuată sub forma unor exerciţii susţinute, de tip sportiv, conduce la obţinerea echilibrului psihic, autocontrolului, creşterii aprecierii de sine, dobândirii încrederii în forţele proprii, optimizării relaţionării cu « celălalt »(covârstnic sau adult), într-un cuvânt, îl conduce pe copil la a se simţi în largul său în viaţa cotidiană.

         Ştiut fiind faptul că educaţia fizică contribuie la formarea tinerei generaţii, la menţinerea şi întărirea sănătăţii, la asigurarea unor forme variate şi atractive de recreere, la creşterea capacităţii de muncă, am încercat să trezesc dragostea de viaţă, bucuria copilului de a munci şi să realizez echilibru sufletesc foarte necesar copilului(la fel si adultului).

         Pentru a le păstra copilaria cu naivităţile şi candoarea ei, în cadrul activităţilor pe care le-am desfăşurat am creat un climat corespunzator vârstei care să ducă în acelaşi timp la instruirea continuă şi susţinută a copiilor în concordanţă cu cerinţele didactice ale activităţii de educaţie fizică precum şi la mărirea gradului lor de pregătire fizică.

         Dorinţa de căutare, de exploatare a capacităţilor fizice ale copiilor, împletirea în munca de instruire a tot ceea ce este util cu ceea ce este frumos s-a concretizat în rezulatatele obţinute cu grupele de copii.

         Am ales tema « Jocurile de mişcare –formă de realizare a sarcinilor educaţiei fizice din grădiniţă» având în vedere faptul că jocurile de mişcare au o influenţă pozitivă asupra funcţiilor organismului, contribuie la dezvoltarea fizică şi intelectuală a copiilor, le formează deprinderi motrice de bază, utilitare, calităţi motrice,precum şi trăsături morale :independenţa, initiaţiva, hotărârea, perseverenţa, stăpânirea de sine, curajul , comportarea disciplinată, etc.

        Ca mijloc de realizare a educaţiei fizice, jocurile de mişcare reprezintă un proces cu un pronunţat caracter formativ, educă dragostea pentru mişcare în scopul organizării în mod util şi recreativ al timpului liber, contribuie la întărirea sanăţătii, fortificarea organismului şi sporirea capacităţii de muncă fizică şi intelectuală a preşcolarilor.

         Cunoscând plăcerea copiilor pentru mişcare, joc şi activitate sportivă am încercat să pun în valoare, canalizând corect influenţele jocului de mişcare, personalitatea copilului.

         Am selecţionat un numar de jocuri de mişcare pentru consolidarea deprinderilor motrice de bază şi utilitare, având în vedere particularităţile psihomotorii ale copiilor. În măsura în care posibilităţile mai modeste de cercetare de care am dispus, mi-au îngăduit, am procedat permanent cu grupa experimentală la verificarea riguroasă în condiţii practice a deprinderilor prevăzute in jocurile selecţionate. Majoritatea informaţiilor regăsibile în cuprinsul lucrării îşi au sorgintea în analiza statistică a parametrilor pentru evoluţia psihomotrică a preşcolarilor testaţi şi în datele experimentale acumulate (pe parcurs).

         În alegerea jocurilor de mişcare prezente în lucrare am ţinut seama ca mişcarea să constituie componenta principală a jocului, asigurând astfel concentrarea atenţiei copiilor în direcţia scopului urmărit.

         Oricărui joc trebuie să i se acorde toată atenţia execuţiei corecte a mişcărilor. Aceasta nu înseamnă fireşte că celelalte reguli ale jocului vor fi neglijate.Respectarea regulilor jocului este obligatorie, deoarece numai astfel se creeaza condiţii propice pentru buna execuţie a mişcărilor. Pe de altă parte se formează şi calităţile morale şi voliţionale.

         Pentru a obţine realizarea scopului prin jocul de mişcare este necesară o muncă susţinută şi de durată din partea educatoarei atât în cadrul activităţilor(obligatorii) comune cât şi în activităţile desfăşurate în aer liber.

   Educaţia fizică are un caracter predominant biologic şi importante valenţe pe planurile social şi cultural-educativ.

    Practicarea exerciţiilor fizice sub forma activităţii de educaţie fizică a fost şi este determinată şi din necesităţi de ordin recreativ, de destindere şi emulaţie.

    Educaţia fizică prin diferitele ei forme de organizare şi datorită caracterului său emoţional, contribuţiei deosebite pe care o aduce la dezvoltarea spiritului creator , a spiritului de afirmare şi de depăşire sau de autodepăşire,  este o activitate cu valenţe formative în grădiniţa de copii.

         Practicarea exerciţiilor fizice, dezvoltă simţul estetic, simţul dragostei pentru gestul motric executat cu măiestrie, simţul gustului pentru mişcare.

         Influenţa educaţiei fizice este evidentă pe planul dezvoltării laturii “fizice” a personalităţii, în acelaşi timp, însă sunt influenţe deosebite pe care le poate avea educaţia fizică, bine concepută şi realizată , şi asupra dezvoltării celorlalte laturi ale personalităţii umane: intelectuală, morală, estetică şi tehnico-profesională.

         Una dintre funcţiile educaţiei fizice se materializează prin dezvoltarea spiritului competitiv care caracterizează în general fiinţa umană , a dorinţei permanente de „depăşire” şi „autodepăşire” dar numai în limitele regulamentare şi cu atitudine de fair-paly. În acest sens se impune promovarea frecventă în educaţie fizică a întrecerii prin jocuri de mişcare sau jocuri sportive, ştafete, parcursuri aplicative, concursuri. Prin aceasta modalitate se dezvoltă şi creativitatea copiilor, dorinţa de a câştiga, de a obţine victoria ,de a se situa pe primele locuri, aspecte deosebit de

importante mai ales pentru copii. Educaţia fizică are un pronunţat caracter formativ în sensul că pregăteşte subiecţii pentru viaţă. Ea se adresează cu precădere corpului

uman (armonie, rezistenţă, etc.), calităţilor motrice ale copilului antrenat  pentru un randament eficient în muncă, deprinderilor şi priceperilor motrice de bază şi utilitar aplicative. Acest caracter predominant formativ nu exclude prezenţa în educaţie fizică

a elementului competitiv, care se realizează pe bază de întrecere, respectându-se unele reguli precise.

               Educaţi copilul în aşa fel încât să poţi privi cu seninătate, cu siguranţă şi fără teamă în ochii adultului de mâine .

 

 

                       

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

Total 0,00 lei

Plateste    

» Produse noi