Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

JOCUL DIDACTIC MATEMATIC

JOCUL DIDACTIC MATEMATIC


50,00 lei

JOCUL DIDACTIC MATEMATIC

 

 

 

Numar de pagini: 146

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50  lei

 

 

DESCRIERE:

CUPRINS:

ARGUMENT.........................................................................................................6

CAP.  I . Teorii despre creativitate …………………..…………..……..............10

          1.1. Jocul didactic şi stimularea creativităţii……..…………..………..…11

          1.2. Învăţarea matematicii şi creativitatea……………………...………...13

          1.3. Creativitatea de tip şcolar………………………………...………….13

          1.4. Cultivarea creativităţii elevilor din clasa I prin joc didactic 

                matematic…………………………………………………………….14

           1.5 .Dezvoltarea creativităţii prin joc…………………...……………….22

CAP.  II . Influenţa jocului didactic matematic în procesul

               instructiv-educativ…………………………………………………….25

          2.1. Jocul în relaţie cu învăţarea şi dezvoltarea şcolară mică……...….….25

          2.2. Influenţele jocului asupra dezvoltării proceselor psihice la

                şcolarii  mici…………………………………………………...……..26

          2.3. Jocul didactic-modalitate de învăţare şi educare………………..…...29

          2.4. Influenţele jocului didactic asupra sarcinilor învăţării…………..…..36

          2.5. Conceptul de joc didactic matematic…………………………….….39

CAP. III. Metodologia organizării şi desfăşurării jocului didactic matematic….........................................................................................................42

          3.1. Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea jocului didactic

                  matematic...........................................................................................42

          3.2. Metode şi procedee utilizate generalităţi……………………..……...44

          3.3. Tipuri de jocuri şi modalităţi de utilizare în predarea

                matematicii….......................................................................................50

               3.3.1. Jocul  didactic matematic în completarea lecţiei………….....…50

               3.3.2. Jocul didactic folosit în munca independentă……………....….52

               3.3.3. Jocul folosit ca teme pentru acasă……………………….....…..55

               3.3.4. Jocul folosit în fixarea cunoştinţelor…………………….……..57

               3.3.5. Jocul folosit în predare noilor cunoştinţe………………….…...59

               3.3.6. Modalităţi de lucru la clasa I……………………………….…..60

               3.3.7. ”Învăţăm jucându-ne la matematică”-clasele III-IV…………...63

          3.4. Rolul învăţătorului în pregătirea, conducerea şi îndrumarea jocului

                didactic matematic………………………………………….…..……78

          3.5. Strategii de realizare a jocului didactic matematic în ciclul

                primar…………………………………………………………..…….89

CAP. IV. Studiu experimental privind stimularea elevilor din ciclul primar prin     joc didactic matematic………………………………….………………..……...99

          4.1. Ipoteza şi obiectivele cercetării………..……………………..……...99

          4.2. Metoda experimentală şi particularităţile folosirii ei……………....100

          4.3. Analiza şi interpretarea rezultatelor…………………..……………104

          4.4. Concluzii şi propuneri…………………………………………...…109

BIBLIOGRAFIE……....……………………………………………..………..113

AMEXĂ……………………………………………………………………….115

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

          Jocurile didactice oferă un cadru propice pentru învăţarea activă, participativă, stimulând iniţiativa şi creativitatea elevului. Obiectivele instructiv-educative ale fiecărui obiect de studiu pot fi mai bine realizate prin utilizarea jocului. Acesta, prin natura sa, cuprinde o motivaţie intrinsecă de a mobiliza resursele psihice ale copiilor, de a asigura participarea lor creatoare, de a le capta interesul, de a-i angaja afectiv şi atitudinal.

          Gama jocurilor didactice este foarte variată. Imaginaţia învăţătorului poate genera jocuri noi, dintre cele mai ingenioase.

          Jocurile didactice contribuie la dezvoltarea unei gândiri creatoare, la formarea priceperilor şi deprinderilor de activitate independentă. De aceea, metoda jocurilor trebuie să facă parte din strategiile didactice de predare-învăţare.

          Cunoaşterea copilului nu este un scop în sine, ci un mijloc, o etapă – cea dintâi – în procesul complex şi continuu de formare a unei personalităţi autentice, armonios dezvoltată.

          Copilul, un candidat la umanitate şi un mic adult, constituie resursa educativă de care am ţinut seama în tot ce am făcut în perspectiva formării şi dezvoltării personalităţii sale.

          Consider că prin însuşirea conştientă, temeinică a cunoştinţelor matematice se poate realiza o dezvoltare armonioasă a personalităţii umane, în special a gândirii creatoare.

          Dacă în clasele primare se asimilează operaţiile şi noţiunile matematice elementare, acestea vor constitui un suport cu care copilul va opera pe tot parcursul vieţii şi pe care se clădeşte întregul sistem de învăţământ.

          Schimbările ce se petrec pe plan mondial în teoria şi practica şcolară aşează pe primul loc dezvoltarea gândirii elevilor, a independenţii şi creativităţii lor.

          Ritmul crescând al competiţiei în toate domeniile vieţii social-economice şi culturale ne obligă să gândim cât mai rapid  şi, mai ales, să gândim corect.

         ,,A-i pune elevului probleme de gândire – spunea Eugen Rusu – dar mai ales a-l pregăti să-şi pună singur întrebări, este mult mai important decât a-l conduce spre rezolvarea  acestora prin modalităţi stereotipe învăţate.”

          În orice domeniu ar activa, omul societăţii contemporane trebuie să posede cunoştinţe de matematică pentru a putea stăpâni limbajul ştiinţelor care va fi matematizat şi informatizat.         Tendinţele actuale consacră o atenţie specială dezvoltării gândirii matematice a elevilor, exersând-o în direcţia cultivării creativităţii. Se lasă copilului mai multă libertate de alegere a tehnicilor şi strategiilor de calcul, pentru a asigura o motivare temeinică a învăţării acestei discipline, pentru a tenta elevii la o învăţare participativă printr-un efort personal.

          Matematica nu se învaţă numai de specialişti. Până la un anumit nivel, ea face parte din cultura generală a oricărui cetăţean. Nu învăţăm matematică pentru a şti pur şi simplu, ci  pentru a o folosi şi a ne ajuta în practică. De aceea, este necesar ca tineretul să dobândească, nu simplă instruire matematică, ci educaţie matematică. Aceasta constituie una dintre cele mai importante componente ale culturii generale a omului societăţii moderne.

          Calculul este unul dintre domeniile matematicii, care se realizează atât oral cât şi scris.

          Calculul oral defineşte conceptul, efortul mental pe care îl face elevul pentru soluţionarea unui exerciţiu în cadrul căruia mobilizează cunoştinţele şi experenţa de care dispune spre a rezolva situaţii noi, neînvăţate. Prin valoarea formativă a calculului oral, prezenţa lui se impune şi în situaţia existenţei calculatoarelor personale. Calculul oral dispune de bogate valenţe formative . În special, exerciţiile de calcul oral cultivă perspicacitatea gândirii şi creativitatea elevilor.

          Calculul scris, bazându-se pe o suită de algoritmi, se automatizează rapid şi operează după tehnicile calculatoarelor.

          Conceptul de creativitate câştigă tot mai mult teren, ideea că lumea de mâine va fi lumea oamenilor de creaţie. Fiecare la locul său de muncă va trebui să devină creator, deoarece dezvoltarea ştiinţei, a tehnicii şi culturii sunt condiţionate în mare măsură de capacitatea creativă a oamenilor.

          Conceptul de creativitate a primit numeroase definiţii din partea specialiştilor din diverse domenii de activitate. Văzută prin prisma zestrei de atribute personale, creativitatea capătă sensul de potenţial creativ, de sumă de însuşiri şi factori psihologici ai unor viitoare performanţe creatoare.

 

                       

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

Total 0,00 lei

Plateste    

» Produse noi