Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

DUDESTII NOI - STUDIU GEOGRAFIC COMPLEX

DUDESTII NOI - STUDIU GEOGRAFIC COMPLEX


50,00 lei

DUDESTII NOI - STUDIU GEOGRAFIC COMPLEX

 

 

 

Numar de pagini: 164

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50  lei

 

 

DESCRIERE:

CUPRINS:

Partea I.- Aspecte teoretice şi metodologice……………………5

Capitolul I. Motivaţia alegerii temei şi obiectivele studiului………………   5

Capitolul II. Sursele de informare…………………………………………… .6

Capitolul III. Metodologia de cercetare……………………………………  ..7

Capitolul IV. Etapele cercetării ……………………………………………  .10

Capitolul V. Delimitări conceptuale………………………………………… 12

Partea II Analiza componentelor fizico-geografice…………17

Capitolul I Poziţia si localizarea geografică - condiţionare a fizionomiei şi funcţionării sistemului teritorial………………………………………………………………17

Capitolul II Componentele naturale ale sistemului teritorial- elemente de favorabilitate şi de restrictivitate………………………………………………………………… 18

                2.2.1. Prezentarea generală a condiţiilor geologice şi de relief   19

                2.2.2. Caracteristicile climatice…………………………………… .22

                2.2.3. Hidrografia …………………………………………………… 26

                2.2.4. Vegetaţia……………………………………………………… 27

                2.2.5. Fauna………………………………………………………… .28

                2.2.6. Solurile………………………………………………………….29

                2.2.7.Categoriile de utilizare a terenurilor………………………….30

                2.2.8. Riscul natural………………………………………………… .31.

Partea III Analiza componentelor antropice ale sistemului teritorial

Capitolul I Populaţia…………………………………………………………… .33

                3.1.1. Istoricul locuirii…………………………………………………33

                3.1.2. Evoluţia numerică a populaţiei……………………………… 35

                3.1.3. Dinamica naturală a populaţiei……………………………….37

                3.1.4. Dinamica migratorie…………………………………………   38

                3.1.5. Structura demografică…………………………………………40

                3.1.6. Densitatea şi repartiţia populaţiei în vatră………………… .48

Capitolul II  Aşezările umane ( habitatul)………………………………………48

                3.2.1. Istoricul locuirii în vatră……………………………………… ..49

                3.2.2. Caracteristici fizionomice ale localităţii……………………….54

                3.2.3. Calitatea locuirii…………………………………………………..55

Capitolul III Mediul social………………………………………………………….68

               3.3.1. Viaţa comunitară şi asociativă…………………………………  68

               3.3.2. Identitatea locală- elemente şi forme de expresie…………… 73

Partea IV Productivitatea sistemului teritorial

Capitolul I Agricultura……………………………………………………………...78

                4.1.1. Premisele naturale ale agriculturii…………………………… . 78

                4.1.2. Premisele social-economice ale agriculturii………………….. 78

                4.1.3. Evoluţia şi limitele spaţiului agrar……………………………... 79

                4.1.4. Cultura plantelor………………………………………………….83

                4.1.5. Pomicultura şi viticultura………………………………………...83

                4.1.6. Creşterea animalelor…………………………………………….84

Capitolul II Activităţile sectorului secundar…………………………………….. 85

Capitolul III Activităţile sectorului terţiar………………………………………….87

Capitolul IV Funcţionalitatea sistemului teritorial……………………………… 88

                 4.4.1. Serviciile sociale………………………………………………. .89

Partea V Analiza diagnostică şi prognostică a sistemului teritorial

Capitolul I Analiza SWOT a comunei Dudeştii Noi……………………………..93

Capitolul II Strategia de dezvoltare a comunei………………………………….94

Partea VI Valorificarea cunoaşterii orizontului local prin redactarea unei discipline opţionale…………………………………………………..95

Capitolul I Poziţia curriculum-ului la decizia şcolii (C.D.Ş.) în contextul reformei curriculare……………………………………………………………………………96

Capitolul II Proiect  de opţional pentru anul şcolar 2009-2010……………..97

                6.2.1.Argument…………………………………………………………...97

                6.2.2. Obiectivele generale ale predării geografiei orizontului local..102

                6.2.3. Conţinuturi, proiectarea anuală şi pe unităţi de învăţare……..108

                6.2.4. Metode de predare folosite în cadrul opţionalului……………..114

                6.2.5. Metode de cercetare utilizate în cadrul opţionalului…………..128

                6.2.6. Mijloace de învăţământ folosite în predarea opţionalului……..131

                6.2.7. Forme de organizare a activităţii de predare în clasă şi în afara clasei.. …………………………………………………………………………………………..113

                6.2.8. Forme de evaluare utilizate în cadrul opţionalului………………146

Concluzii……………………………………………………………………………….158

Bibliografie…………………………………………………………………………….162

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

       Comuna Dudeştii Noi, o aşezare din zona Banatului, este situată în Câmpia de Vest la intersecţia paralelei de 45º50’21”latitudine nordică cu meridianul de 21 º06’02”longitudine estică, la altitudinea de 91 de metri. Această poziţie în plină zonă temperată are urmări importante în desfăşurarea principalelor elemente climatice, în morfogeneză, în repartiţia şi dezvoltarea vegetaţiei, faunei si solurilor dar şi în viaţa oamenilor.

     Am ales studiul geografic complex al comunei Dudeştii Noi datorită absenţei unei lucrări monografice  despre această localitate nou reînfiinţată (2004), a interesului  autorităţilor locale, dar şi pentru oportunitatea realizării unei materii opţionale pe tematica orizontului local cu titlul “Oameni si locuri”. Alegerea temei pentru această lucrare ştiinţifico-metodică a fost determinată  şi de necesitatea îmbunătăţirii calităţii actului didactic deoarece, ca dascăl am ocazia de a studia şi aplica un demers de cercetare integrator cum este cel sistemic, deopotrivă analitico-descriptiv, dar şi prospectiv în măsura în care, analiza are drept scop identificarea rolului fiecărei componente în funcţionarea şi fizionomia sistemului teritorial studiat, dar şi identificarea acelor componente cu rol în dinamizarea, respectiv blocarea sistemului.

     Lucrarea îşi propune cunoaşterea fenomenelor fizico-geografice din spaţiul comunei Dudeştii Noi, particularităţile şi modul lor de evoluţie în timp şi spaţiu, influenţa acestora asupra dezvoltării societătii omeneşti. Pe de altă parte, lucrarea este întocmită pentru a acoperi golul care persistă în cunoaşterea istoriei, a ocupaţiilor, tradiţiilor şi obiceiurilor oamenilor care au trăit sau convieţuiesc şi acum pe teritoriul actualei localităţi Dudeştii Noi.

      Pe lângă scopul ştiinţific, lucrarea urmăreşte şi un scop practic legat de evidenţierea unor probleme de natură umană. Partea a doua a lucrării cuprinde aspecte metodice privind iniţierea elevilor în cercetarea geografică şi câteva aplicaţii practice realizate împreună cu elevii în spaţiul comunei  studiate. Din acest punct de vedere, lucrarea îşi propune să demonstreze cum pot fi familiarizaţi elevii cu aspectele geografice din orizontul local, precum şi modul în care li se pot dezvolta capacităţile şi deprinderile de a cerceta, de a întocmi referate, de a analiza şi investiga studii de caz privind aspectele geografiei locale. Deoarece informaţii privind aspectele geografiei fizico-economice  din zona localităţii Dudeştii Noi se regăsesc în lucrări cu caracter regional, am considerat că un studiu amănunţit este necesar întrucât elevii Şcolii cu clasele I-VIII Dudeştii Noi pot fi în acelaşi timp şi cercetători şi subiecţi ai cercetării. Intenţionez să folosesc această lucrare ca material bibliografic în elaborarea disciplinei opţionale în cadrul căreia , elevii cl. aVIIa sub îndrumarea mea vor fi implicaţi în activitatea de cercetare a orizontului local.

    În atingerea obiectivelor operaţionale specifice lecţiilor de geografie generală s-a pornit de la obiectivele cadru din Curriculum-ul national:

   -observarea şi descrierea elementelor din mediul geografic local;

   -perceperea şi reprezentarea spaţiului geografic local ;

   -cunoaşterea şi utilizarea unor elemente de limbaj specific geografic cu aplicabilitate în planul geografiei locale;

     -crearea şi dezvoltarea unui comportament favorabil ameliorării relaţiilor om- mediu înconjurător.

   Elaborarea acestui studiu geografic asupra teritoriului comunei Dudeştii Noi aş dori să capete pentru viitor o importanţă deosebită pentru economia locală determinând astfel noi realizări care pot ridica în viitorul apropiat calitatea vieţii în această localitate a judeţului Timiş.

 

                       

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

Total 0,00 lei

Plateste    

» Produse noi