Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

ANCORAREA ÎN REALITATEA ÎNCONJURĂTOARE A MICULUI ŞCOLAR CU AJUTORUL DISCIPLINEI CUNOAŞTEREA MEDIULUI

ANCORAREA ÎN REALITATEA ÎNCONJURĂTOARE A MICULUI ŞCOLAR CU AJUTORUL DISCIPLINEI CUNOAŞTEREA MEDIULUI


50,00 lei

ANCORAREA ÎN REALITATEA ÎNCONJURĂTOARE A MICULUI ŞCOLAR CU AJUTORUL DISCIPLINEI CUNOAŞTEREA MEDIULUI

 

 

 

Numar de pagini: 138

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50  lei

 

 

DESCRIERE:

CUPRINS:

Motivarea alegerii temei.................................................................................................................3

CAPITOLUL I

Importanţa disciplinei cunoaşterea mediului şi implicaţia ei în dezvoltarea personalităţii elevului

1.1.  Noi accente curriculare în abordarea disciplinelor cunoaşterea mediului şi ştiinţe ale naturii........................................................................................................................................... ...5

1.2. Specificul demersului didactic la  disciplina cunoaşterea mediului.........................................7

1.3. Specificul dezvoltării psihice a şcolarului pentru formarea gândirii ştiinţifice în cadrul obiectului cunoaşterea mediului......................................................................................................9

1.4. Centrarea demersului didactic asupra elevului.......................................................................11

1.5.  Rolurile învăţătorului în desfăşurarea lecţiei de cunoaşterea mediului………………….....13

1.6. Importanţa cunoaşterii mediului înconjurător în şcoală.........................................................16

1.7. Cultivarea interesului copiilor pentru cunoaşterea mediului înconjurător şi ocrotirea lui......................................................................................................................................20

 

CAPITOLUL II

Ancorarea în realitatea înconjurătoare a micului şcolar cu ajutorul disciplinei cunoaşterea mediului

 

2.1. Metode şi strategii de activizare a elevilor în cadrul orelor de cunoaşterea mediului............25

2.1.1. Observaţia................................................................................................................26

2.1.2. Conversaţia..............................................................................................................30

2.1.3. Demonstraţia............................................................................................................33

2.1.4. Modelarea................................................................................................................36

2.1.5. Problematizarea.......................................................................................................38

2.1.6. Jocul didactic...........................................................................................................39

2.1.7. Exerciţiul..................................................................................................................50

2.1.8. Experimentul............................................................................................................56

2.2. Metode, activităţi şi tehnici de învăţare specifice gândirii critice aplicabile în predarea cunoaşterii mediului…………………………………………………………………………..….59

2.2.1. Braimstorming-ul………………………………………………………………….60

2.2.2. Ciorchinele………………………………………………………………………...62

2.2.3. Metoda pălăriilor gânditoare………………………………………………………65

            2.2.4. Cvintetul…………………………………………………………………………...71

2.2.5. Metoda cubului………………………………………………………………..…..73

2.2.6. Ştiu, vreau să ştiu, am învăţat……………………………………………………..75

2.2.7. Diagrama Venn…………………………………………………………………....77

2.2.8. Copacul ideilor…………………………………………………………….............78

2.2.9. Proiectul tematic  …………………………………………………………………79

2.3. Activităţile extracurriculare, mijloc de educaţie ecologică………………………………....85

 

CAPITOLUL III

Importanţa protejării mediului

 

3.1. Noţiunea de mediu înconjurător ............................................................................................92

3.2. Poluarea şi formele de poluare a mediului ………………………………………………....93

3.3. Impactul poluării asupra sănătăţii vieţuitoarelor....................................................................97

3.4. Zile internaţionale dedicate mediului înconjurător.................................................................98

3.5.Protejarea mediului înconjurător    .........................................................................................98

3.6. 5 Iunie" Ziua Mondială a Mediului”.....................................................................................100

3.7.Educaţia ecologică realizată în şcoală……………………………………………………...101

 

CAPITOLUL IV

Metodologia elaborării lucrării

 

4.1. Obiectivele lucrării...............................................................................................................106

4.2. Ipoteze de lucru…………………………………………………………………………….107

4.3. Metodologia de cercetare......................................................................................................108

 

Concluzii……………………………………………………………………………………..…133

Bibliografie……………………………………………………………………………………..136

Anexe …………………………………………………………………………………………..138

 

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

Învăţământul actual înclină balanţa de la informativ spre formativ, de la cantitate spre calitatea cunoştinţelor, permite şcolii pregătirea şi formarea noilor generaţii de tineri potrivite unor nevoi sociale specifice, legate de economia de piaţă, de noile tipuri de profesionalizare.

Considerând că dezideratele majore ale învăţământului formativ pot fi folosite şi bine realizate prin aportul ce-l aduc lecţiile de cunoaşterea mediului, prin activitatea de observare practică, de experimentare, de lucrări practice iniţiate în cadrul acestui tip de activităţi, cât şi prin activităţi extraşcolare m-a preocupat găsirea celor mai elocvente aspecte ale educării elevilor pentru cunoaşterea mediului.

Alegerea acestei teme a fost determinată de faptul cǎ lecţiile de cunoaşterea mediului, de ştiinţe ale naturii, contribuie la formarea gândirii ştiinţifice, la cunoaşterea obiectivă a realităţii; într-un cuvânt, la realizarea scopului învăţământului actual.

Prin conţinutul lui, prin valenţele sale educative, acest obiect contribuie la formarea personalităţii elevilor, la lărgirea orizontului de cunoaştere a naturii, la formarea deprinderilor practice necesare viitorului adult.

            Copilul de astăzi va fi cel care va duce cercetarea mai departe, va descoperi noi taine ale universului. Cărţile citite, filmele vizionate (chiar şi cele ştiinţifico-fantastice), cunoştinţele predate şi învăţate le asigură baza pentru asimilarea celorlalte noţiuni. Aceste lucruri îi determină pe copii să devină mai curajosi, le dezvoltă curiozitatea, îi face să înţeleagă ce reprezinta mediul înconjurător, să cunoască Pământul. Drumeţiile, vizitele, excursiile le trezesc şi mai mult curiozitatea, imaginaţia şi le stimulează voinţa, ambiţia de a cunoaşte cât mai multe despre mediul înconjurător.

Degradarea continuă a mediului înconjurător ce se petrece sub ochii  noştri, este un element major al unei "crize de civilizaţie" şi care se datorează tocmai intervenţiei omului în natură.

Acţiunile nefaste pe care le întreprinde omul: tăierea neraţională a pădurilor, distrugerea livezilor, viilor, rezervaţiilor naturale, poluarea aerului, parcarea autovehiculelor în spaţii verzi şi spălarea lor cu detergenţi pot fi înlăturate numai printr-o educaţie a generaţiilor actuale ce determină formarea unei concepţii ecologice.

Motivaţia alegerii acestei teme este determinată şi de starea actuală a mediului înconjurător.

            De aceea, am considerat că trebuie conştientizată necesitatea protecţiei mediului, a ocrotirii vieţii în cele mai variate forme ale sale.

            Pentru aceasta am încercat să organizez şi să desfăşor cu multă atenţie întreaga mea activitate instructiv-educativă, punând accent pe formarea deprinderilor practic-aplicative, formarea unui comportament pozitiv în mediul înconjurător, precum şi formarea premiselor concepţiei ecologice.

            Experienţa la clasă şi practica cercetării m-au făcut să înţeleg că, dacă îmi aleg instrumentele adecvate, pot ajunge la sufletul elevului şi al celor ce vin în contact cu el zilnic.

Doresc ca elaborând această lucrare să demonstrez că, atunci când învăţătorul organizează multiple activităţi ce antrenează şi stârnesc interesul  elevilor în cadrul orelor de cunoaşterea mediului, orizontul de cunoaştere al acestora se lărgeşte permanent, trasăturile morale ale acestuia se accentueazǎ.

Prin activităţi extraşcolare ce implică contactul direct cu natura, interesul copiilor pentru univers, pentru natură se dezvoltă necontenit şi orele desfăşurate ulterior devin mai eficiente.

         Numai astfel se poate forma o concepţie ştiinţifică despre lume şi viaţă, copilul devenind participant activ la propria sa instruire.

 

                       

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

Total 0,00 lei

Plateste    

» Produse noi