Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

ADAPTAREA CURRICULUMULUI LA ISTORIE LA ELEVII CU CES INTEGRAȚI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ

ADAPTAREA CURRICULUMULUI LA ISTORIE LA ELEVII CU CES INTEGRAȚI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ ȘI IMPACTUL ASUPRA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII DIDACTICE LA CLASĂ


50,00 lei

ADAPTAREA CURRICULUMULUI LA ISTORIE LA ELEVII CU CES INTEGRAȚI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ ȘI IMPACTUL ASUPRA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII DIDACTICE LA CLASĂ

 

Numar de pagini: 109

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50  lei

 

 

DESCRIERE:

CUPRINS:

Cuprins

ADAPTAREA CURRICULUMULUI LA ISTORIE LA ELEVII CU CES INTEGRAȚI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ ȘI IMPACTUL ASUPRA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII DIDACTICE LA CLASĂ   1

ARGUMENT  2

CAPITOLUL I  4

INTEGRAREA COPIILOR CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ. 4

1.1Cerinţe educative speciale,incluziunea, integrarea școlară-delimitări conceptuale. 4

1.2 Premisele unei educații incluzive în învățământul de masă. 9

1.3 Strategii de adaptare a curriculumului;documente de adaptare  curriculară. 13

1.3.1Cerințe pentru cadrul didactic care lucrează în clasă cu elevii cu CES. 13

1.3.2 Cerințe pentru profesorii itineranți și de sprijin. 14

1.4 Adaptarea curriculară. 15

1.5.Instrumente de educație incluzivă. 18

1.5.Strategii de activizare a elevilor cu Ces incluși în clasa obișnuită. 21

CAPITOLUL II  23

LECȚIA DE ISTORIE ÎN CONTEXTUL ACTUAL   23

2.1.Noile roluri ale profesorului de istorie. 25

2.2.Lecția de istorie-proiectare  și implementare. 28

2.3.Evaluarea activității de învățare. 32

2.4.Predarea istoriei prin intermediul perspectivei curriculare în vederea rezolvării dificultăților de învățare la clasa incluzivă. 32

CAPITOLUL III  34

STUDIU EXPERIMENTAL PRIVIND ADAPTAREA CURRICULUMULUI LA ISTORIE LA ELEVII CU CES INTEGRAȚI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ ȘI IMPACTUL ASUPRA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII DIDACTICE LA CLASĂ   34

Coordonatele cercetării 35

Metododologia cercetării 36

Metoda analizei produselor activității elevilor 38

Designul şi desfăşurarea cercetării 39

Interpretarea datelor obținute. 99

CONCLUZII  103

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

Învățamantul românesc este într-o continuă schimbare datorita nevoii constante de a se raporta la cerințele unei societăți în evoluție .Sintagma ”educația pentru toți” cuprinde ideea principală a învățamântului incluziv. Dar ca orice schimbare aceasta nu se face doar pe hârtie ci cu oameni și pentru oameni.  Prin acestă lucrare doresc să dovedesc că aplicarea adaptării curriculare și elaborarea Planurilor educaționale la ora de istorie pentru elevii cu cerințe educative speciale   stimulează interesul acestora pentru această disciplină și determină însușirea de catre aceștia a competențelor care nu sunt necesare doar pentru promovarea acestei discipline ci pentru integrarea lor în societate . Educaţia incluzivă vine să sprijine acest aspect deoarece ea se centrează mai ales pe învăţarea

strategiilor necesare rezolvării problemelor din viaţa cotidiană, într-o manieră cooperantă şi solidară, unde procesul de învăţare este realizat în spiritul respectului şi acceptării celor din jur.

Istoria ca disciplină de învățământ este un mijloc important de  formare și informare care vizează formarea de competențe, diferențierea între fapte și interpretarea lor, argumentare, elaborare de concluzii,  evaluarea critică a materialelor de utilizat s.a., dar și cultivarea de atitudini și valori. În același timp istoria se dorește a fi o disciplină care transmite informația în funcție de psihologia și gradul de înțelegere al elevilor.

            Consider  oportună adaptarea curriculară și implementarea planurilor educaționale individualizate în cadrul orelor de istorie  având ca scop activizarea potențialului de învățare , a potențialului intelectual al elevilor cu cerințe educative speciale asigurându-se valorizarea fiecărui copil.

            Doresc ca subliniez că eforturile cadrelor didactice de a asigura școală incluzivă ar fi vizibil îmbunătățite dacă ar avea sprijin specializat prin prezența logopedului școlar, a psihologului dar și a unui cadru didactic de sprijin care ar putea acorda permanent îndrumare în vederea procesului de incluziune.

Lucrarea metodică Adaptarea curriculumului la istorie la elevii cu CES integrați în învățământul de masă și impactul asupra desfășurării activității didactice la clasă este structurată pe trei capitole .

Capitolul I INTEGRAREA COPIILOR CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ prezintă premisele unei educații incluzive în învățământul de masă care se bazează pe o întocmire a documentelor de adaptare curriculară dar si pe o colaborare între cadrul didactic la clasă și  cadrul didactic de sprijin /itinerant.

Capitolul II LECȚIA DE ISTORIE ÎN CONTEXTUL ACTUAL subliniază noile roluri ale  profesorului de istorie în concordanță cu schimbările petrecute în ultimele decenii în învățământ și care are printre  atribuții și predarea istoriei prin intermediul perspectivei curriculare în vederea rezolvării dificultăților de învățare la clasa incluzivă.

Capitolul  III cuprinde   cercetarea pedagogică  privind ADAPTAREA CURRICULUMULUI LA ISTORIE LA ELEVII CU CES INTEGRAȚI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ ȘI IMPACTUL ASUPRA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII DIDACTICE LA CLASĂ prin care am încercat să   prezint  necesitatea aplicării principiului educației pentru toți specific incluziunii școlare  și în cadrul orei de istorie disciplină care asigură elevilor cu CES nu numai aspectul unei integrări școlare  ci,  foarte important,  integrarea socială a acestora.  Adoptarea incluziunii școlare în cadrul orei de istorie  se poate constata doar în evaluarea progresului școlar înregistrat de acești elevi  în urma adaptării curriculare și a elaborării planurilor educaționale individualizate la această disciplină.

Ultimul capitol prezintă concluziile la care s-a ajuns în urma acestei cercetări prin care  se subliniază că folosindu-se  instrumente de educație incluzivă în cadrul orei de istorie pentru elevii cu CES potențialul acestora este valorificat trezind  interesul pentru studierea acestei discipline contribuind la asigurarea unui mediu plăcut de învățare pentru toți elevii din clasă.

 

                       

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

Total 0,00 lei

Plateste    

» Produse noi