Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

ACTIVIZAREA PREŞCOLARILOR LA ACTIVITĂŢILE MATEMATICE PRIN CORELAŢII INTERDISCIPLINARE

ACTIVIZAREA PREŞCOLARILOR LA ACTIVITĂŢILE MATEMATICE PRIN CORELAŢII INTERDISCIPLINARE


50,00 lei

ACTIVIZAREA PREŞCOLARILOR LA ACTIVITĂŢILE MATEMATICE PRIN CORELAŢII INTERDISCIPLINARE

 

 

 

Numar de pagini: 125

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50  lei

 

 

DESCRIERE:

CUPRINS:

Argument......................................................................................................... 4

Capitolul I Importanța activităților matematice în grădiniță.................. 7

             Structuri cognitive specifice stadiului preoperațional...................................................................... 7

             Rolul activităților matematice în dezvoltarea psiho-comportamentală a

copiilor preșcolari............................................................................................. 13

Capitolul II Strategii de activizare a preșcolarilor la activitățile matematice       19

              Activizarea preșcolarilor la  activitățile matematice din grădiniță................................................. 19

            Jocul didactic  – formă tradițională de organizare a activităților

matematice în grădiniță.................................................................................... 25

               Interdisciplinaritatea – formă modernă de organizare a activităților

matematice în grădiniță.................................................................................... 30

            Rolul metodelor didactice în activizarea preșcolarilor la activitățile

matematice......................................................................................................... 34

                Rolul mediului educațional în activizarea preșcolarilor la activitățile  matematice......................... 38

            Modalități de activizare a preșcolarilor la activitățile matematice...................... 39

            Exemple de activități  matematice cu caracter interdisciplinar....................................................... 39

                     Modalități de utilizare a metodelor activ – participative în

activități  matematice la grupa pregătitoare.......................................... 45

                     Strategii de organizare ale activităților matematice la sectoare.............. 57

                     Alte exemple de activități matematice cu caracter interdisciplinar

pentru  grupa pregătitoare................................................................... 64

 

 

Capitolul III Cercetare privind activizarea preșcolarilor de  grupa pregătitoare la activitățile matematice cu caracter interdisciplinar........................................................................................................ 67

                  Ipoteza de lucru și obiectivele...................................................................... 67

                  Metodica cercetării....................................................................................... 68

                  Descrierea grupei de preșcolari..................................................................... 69

                  Organizarea și desfășurarea cercetării........................................................... 70

                        Evaluarea inițială................................................................................ 70

                        Evaluarea sumativă............................................................................. 78

                        Evaluarea finală................................................................................. 82

                  Exemple de activități matematice interdisciplinare aplicate la grupa pregătitoare în etapa de formare.......................................................................................................... 86

                  Rezultatele cercetării.................................................................................... 96

Concluzii.......................................................................................................................................... 98

Bibliografie.................................................................................................................................... 101

Anexe 104

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii impune două mari schimbări în interiorul sistemului preşcolar, în acord cu prevederile programului educaţional, care porneşte de la ideea necesităţii îmbunătăţirii calităţii educaţiei la vârstele timpurii pentru a putea răspunde exigenţelor copilului preşcolar de astăzi. Acestea vizează crearea unui mediu educaţional adecvat, prin care să se realizeze activizarea copilului şi introducerea acestuia în ambianţa culturală a spaţiului căruia îi aparţine.

Structurarea flexibilă a conţinuturilor oferă cadrelor didactice, care lucrează la acest nivel, libertatea de a decide cu privire la tipurile de conţinuturi pe care să le ofere copiilor şi a metodologiei de propunere a acestor conţinuturi. Se impune doar respectarea unor finalități stabilite în mod formal, la nivel național, care reprezintă punctul de plecare al demersurilor didactice întreprinse și standarde după care se realizează evaluările.

Noul curriculum pentru învăţământul preşcolar lansează educatoarelor o provocare: implicarea activă a preşcolarilor în activităţile desfăşurate în grădiniţă, pregătirea acestora pentru o viaţă socială bazată pe cooperare, comunicare, acţiune.

Una dintre recomandările noii educații vizează organizarea conținuturilor învățării într-o manieră integrată. Abordarea tradițională monodisciplinară este însoțită acum de o proiectare, organizare și desfășurare interdisciplinară, pluridisplinară, intradisciplinară, transdisciplinară a activităților. Proiectarea conţinuturilor în manieră integrată vine să potenţeze acest îndemn al educării preşcolarilor într-un spirit activ, cooperant şi creativ. Prin activităţile desfăşurate într-o manieră integrată educatoarea oferă şansa preşcolarilor de a se manifesta liber şi creativ şi crează un mediu stimulativ şi diversificat pentru dezvoltarea personalităţii lor.

Una dintre cele mai utilizate forme de organizare ale activităților didactice din grădiniță este interdisciplinaritatea.

 

În opinia lui G.Văideanu interdisciplinaritatea implică un anumit grad de integrare între diferitele domenii ale cunoaşterii şi între diferite abordări, ca şi utilizarea unui limbaj comun, permiţând schimburi de ordin conceptual şi metodologic. Interdisciplinaritatea se referă și la transferul metodelor dintr-o disciplină într-alta, transfer cu grade diferite de implicare, finalizare.

Interdisciplinaritatea se mai poate manifesta și prin corelarea informațiilor specifice unor domenii, ea depășind barierele dintre acestea prin schimbul de metode, cunoștințe, mijloace însușite pe parcurs.

Corelarea cunoştinţelor specifice unor categorii de activități diferite contribuie substanţial la formarea şi dezvoltarea flexibilităţii gândirii, la dezvoltarea capacităţii copiilor de a aplica cunoştinţele în practică – o disciplină o ajută pe cealaltă să fie mai bine însuşită, la transferul cunoștințelor dintr-un domeniu în altul.

Un loc important în pregătirea copilului pentru şcoală îl ocupă activităţile matematice, care au o influență majoră atât asupra dezvoltării tuturor proceselor psihice, cât și asupra personalității copiilor.

Desfăşurându-se până în prezent mai ales sub forma jocului didactic sau al jocului logic monodisciplinar, activităţile matematice au fost unele dintre cele mai antrenante activități din grădiniță, contribuind la dezvoltarea psiho-comportamentală a preșcolarilor, la trecerea de la o gândire concretă spre una abstractă. Însă, pentru educatoare, trebuie să existe mereu preocuparea pentru găsirea de noi forme de organizare a activităţilor, noi metode, mijloace, astfel încât să păstreze mereu viu spiritul activ al copiilor.

Observând atenţia tot mai mare care este acordată viziunii interdisciplinare a conținuturilor, am decis să aleg ca temă pentru lucrarea metodico-ştinţifică de gradul I:

„Activizarea preşcolarilor la activităţile matematice prin corelaţii interdisciplinare”.

Lucrarea îşi propune să identifice strategii, metode, mijloace moderne de realizare a activităţilor matematice în grădiniţă, care să stimuleze interesul preşcolarilor faţă de matematică, să descopere noi metode de implicare activă a preşcolarilor la matematică, modalităţi  de  abordare a matematicii în grădiniţă prin corelarea metodelor specifice altor tipuri de activităţi cu metodele specifice matematicii, cu accent pe activitățile interdisciplinare, deoarece acestui gen de activități ii se acordă o atenție tot mai mare. Activitățile matematice în grădiniță sunt una dintre categoriile de activități care pot fi abordate în manieră interdisciplinară.

De exemplu, activităţile de educarea limbajului pot fi combinate cu matematica.    Metode

precum   memorizarea, povestirea,   specifice primei categorii de activităţi (educarea   limbajului)

 

pot fi transferate în activităţile de matematică. Copiii pot învăţa poezii-numărătoare, sau poezii prin care se pot însuși și consolida cifrele, operațiile cu numere. Copiii ascultă sau pot inventa chiar ei poveşti şi ghicitori despre cifre, prin aceste forme de exprimare îşi consolidează numeraţia ( 7 pitici, 3 iezi, etc), realizează operaţii de adunare, scădere.

La activităţile muzicale se pot realiza jocuri şi cântece cu conţinut matematic-căntece numărători. La activităţile practice se pot confecționa produse care să respecte anumite criterii de ordin matematic.

Activităţile cu conţinut matematic se corelează şi cu activităţile de cunoaşterea mediului înconjurător. Orice activitate de observare a plantelor şi animalelor poate constitui un prilej de verificare, consolidare a unor cunoştinţe matematice. Spre exemplu, în activitățile de observare a animalelor, plantelor copiii identifică ce formă, culoare, mărime, lungime au părțile lor componente, ei compară aceste caracteristici, numără (ochii, urechile, picioarele animalelor). Cunoaşterea interiorului sau exteriorul grădiniţei prilejuieşte consolidarea poziţiilor spaţiale, a dimensiunilor şi culorilor obiectelor întâlnite.

Orice activitate din grădiniță și nu numai poate constitui prilej pentru însușirea, consolidarea sau evaluarea unor concepte, noțiuni, termeni matematici, poate reprezenta  un sprijin real în demersul cadrului didactic de a-i familiariza pe cei mici cu primele forme ale matematicii.

Prin abordarea interdisciplinară a matematicii, copiii își însușesc într-un mod activ obiectivele matematice propuse de programă, dar totodată se familiarizează cu ideea că matematica nu este o disciplină abstractă, ruptă de realitate, ci ea face parte din viață și că, alături de alte moduri de abordare a realității ( muzical, estetic, lingvistic, sportiv), matematica este un mijloc de cercetare,  de descoperire a realității, a vieții, a mediului în care trăiesc

 

 

                       

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

Total 0,00 lei

Plateste    

» Produse noi