Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

ACTIVITĂŢILE ARTISTICE – MODALITATE DE REALIZARE A EDUCAŢIEI ESTETICE A ELEVILOR

ACTIVITĂŢILE ARTISTICE – MODALITATE DE REALIZARE A EDUCAŢIEI ESTETICE A ELEVILOR


50,00 lei

ACTIVITĂŢILE ARTISTICE – MODALITATE DE REALIZARE A EDUCAŢIEI ESTETICE A ELEVILOR

 

 

 

Numar de pagini: 233

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50  lei

 

 

DESCRIERE:

CUPRINS:

 

INTRODUCERE.. 3

CAPITOLUL 1. EDUCAŢIA ESTETICĂ.. 7

1.1. Consideraţii generale asupra educaţiei 7

1.2. Formele educaţiei şi relaţiile dintre ele. 9

1.3. Dimensiuni ale formării personalităţii: intelectuală, morală, estetică, religioasă, tehnologică şi profesională, fizică şi sportivă. 12

1.4. Educaţia estetică. 14

1.4.1. Obiectivele educaţiei estetice. 15

1.4.2. Conţinutul şi modalităţile de realizare a educaţiei estetice în şcoală  19

CAPITOLUL 2. TEATRUL.. 23

2.1. Consideraţii generale asupra dramaturgiei 23

2.2. Teatrul şcolar – formă aparte a realizării educaţiei estetice a elevilor. 26

CAPITOLUL 3. CORUL.. 29

3.1. Ansamblurile corale. 29

3.1.1. Organizarea corului de elevi 31

3.1.2. Repertoriul corului de elevi 35

3.1.3. Structura lucrărilor corale cu elevii 36

3.1.4. Consolidarea lucrării corale învăţate. 41

3.1.5. Manifestările artistice ale corului de elevi 42

CAPITOLUL 4. SERBĂRILE ŞCOLARE.. 45

4.1. Serbarea de Crăciun. 46

4.2. Serbarea de Paşti 96

4.3. Serbarea de 8 Martie. 125

4.4. Serbarea de 1 Decembrie. 154

4.5. Scenete hazlii 166

CAPITOLUL 5.  APLICAREA CHESTIONARULUI DE INTERES. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA REZULTATELOR.. 203

CONCLUZII. 211

BIBLIOGRAFIE.. 213

ANEXE.. 216

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

Formele de organizare a procesului de învăţământ reprezintă modalităţi specifice de proiectare şi de realizare a activităilor instructiv-educative desfăşurate de agenţii educaţionali. Conceptul de formă de organizare a procesului de învăţământ reflectă conţinuturile angajate şi condiţionează valorificarea acestora conform finalităţilor didactice urmărite.

         Şcoala, oricît de bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care le comunicăm elevilor, nu poate da satisfacţie setei de investigare şi cutezanţă creatoare, trăsături specifice copiilor. Ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea spirituală, să le împlinească setea de cunoaştere, să le ofere prilejul de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri durabile. Toate acest obiective pot fi atinse prin intermediul educaţiei estetice.

         Educaţia estetică înseamnă dezvoltarea capacităţii copilului de a recepta, evalua, trăi şi crea valorile frumosului. În această lume în care kitsch-ul este atât de des întâlnit, o astfel de educaţie este foarte necesară. Aşa cum există analfabetism şcolar, aşa putem vorbi şi de un „analfabetism estetic”, acea insensibilitate faţă de frumos, faţă de valoare. Receptivitatea faţă de artă trebuie educată cât mai de timpuriu.

         Activităţile artistice extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. Ele contribuie la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber.

         Un loc aparte în cadrul acestor activităţi îl ocupă serbările şcolare, realizate cu diferite ocazii. Acestea reprezintă un izvor de satisfaţii, bucurii, creează o bună dispoziţie, favorizează dezvoltarea copiilor din punct de vedere fizic şi psihic.

         Stimularea spiritului copiilor se face cel mai uşor prin intermediul artelor. Artele reprezintă o componentă indispensabilă a unei pedagogii interactive. Valenţele emoţional-estetice pot fi potentate nu numai prin intermediul disciplinelor de profil, ci prin toate activităţile instructiv-educative.

         De-a lungul anilor de activitate la catedră, am constatat că elevii simt nevoia de a se implica în activităţi artistice extraşcolare tocmai datorită multiplelor valenţe emoţionale pe care acestea le oferă.

         Ipotezele de la care am pornit în alcătuirea acestei lucrări au fost formulate pornind de la considerentele prezentate mai sus, referitoare la importanţa dezvoltării simţului estetic prin activităţi artistice.

         Prin prima ipoteză a lucrării se susţine că: există o corelaţie pozitivă între nivelul intereselor artistice şi educaţia estetică.

         Cea de-a doua ipoteză afirmă că: elevii care au participat la un număr crescut de activităţi artistice extraşcolare (clasa a VIII-a ) au un nivel al educaţiei estetice mai ridicat în comparaţie cu cei care au un număr redus de participări la astfel de activităţi (clasa a V-a).

         Ambele ipoteze au fost formulate în urma unor observaţii la catedră, prin care am constatat că elevii, participând la diferite activităţi artistice, îşi dezvoltă simţul estetic, devin mai sensibili, mai receptivi la frumos.

 

         Obiective generale ale cercetării

         Obiectivul general al acestei cercetări este de a evidenţia posibilele legături dintre interesele artistice ale elevilor şi educaţia estetică. Un alt obiectiv al cercetării este constituit de investigarea relaţiei dintre activităţile artistice extraşcolare şi nivelul educaţiei estetice.

         Obiectivele specifice stabilite pentru cercetarea relaţiei dintre interesele artistice, educaţia estetică şi participarea la activităţi artistice extraşcolare sunt următoarele:

  1. Investigarea relaţiei dintre interesele artistice şi educaţia estetică.
  2. Explorarea legăturii dintre activităţile artistice extraşcolare şi nivelul educaţiei estetice.

         Strategia de cercetare aleasă este strategia transversală, care presupune studierea unui grup de subiecţi pe o perioadă mai lungă de timp, care se deosebesc prin anumite însuşiri şi efectuarea unor comparaţii.

 

                       

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

Total 0,00 lei

Plateste    

» Produse noi