Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

STUDIU PRIVIND PIATA TURISTICA DIN ROMANIA – LUCRARE DE LICENTA

STUDIU PRIVIND PIATA TURISTICA DIN ROMANIA – LUCRARE DE LICENTA


50,00 lei cu TVA

STUDIU PRIVIND PIATA TURISTICA DIN ROMANIA – LUCRARE DE LICENTA

 

Numar de pagini: 86

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50 lei

 

 

DESCRIERE:

 

CUPRINS

CUVÂNT ÎNAINTE.. 3

CAPITOLUL 1. CARACTERISTICI ALE PIEŢEI TURISTICE.. 5

1.1.  OFERTA TURISTICĂ. TENDINŢE ŞI FACTORI DE INFLUENŢĂ   7

1.2. CEREREA TURISTICĂ   17

1.2.1. TENDINŢE ŞI FACTORI DE INFLUENŢĂ   18

1.2.2. CIRCULAŢIA TURISTICĂ LA NIVEL INTERNAŢIONAL   27

1.3. DETERMINANŢII  PIEŢEI TURISTICE   34

CAPITOLUL 2. STRUCTURA INSTITUŢIONALĂ A TURISMULUI ROMÂNESC.. 38

CAPITOLUL 3. COMPORTAMENTUL PRODUCĂTORULUI ŞI CONSUMATORULUI DE SERVICII TURISTICE.. 47

3.1. COMPORTAMENTUL PRODUCĂTORULUI DE SERVICII TURISTICE   47

3.2. COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI DE SERVICII TURISTICE   49

CAPITOLUL 4. PREŢURILE PE PIAŢA TURISTICĂ. TENDINŢE ŞI FACTORI DE INFLUENŢĂ   56

CAPITOLUL 5. STUDIU DE CAZ: CIRCULAŢIA TURISTICĂ LA NIVEL INTERN.. 68

CONCLUZII. 76

BIBLIOGRAFIE.. 81

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

Turismul se adresează unor segmente sociale largi şi răspunde din plin nevoilor acestora, detaşându-se printr-un înalt dinamism, atât la nivel naţional, cât şi internaţional.  Datorită caracterului său de masă şi prin conţinutul complex, turismul antrenează un vast potenţial material şi uman, cu implicaţii importante asupra evoluţiei economiei şi societăţii, asupra relaţiilor interumane naţionale şi internaţionale. Aşadar, studiul şi cercetarea în acest domeniu poate fi apreciată prin analiza turismului ca o experienţă umană, un comportament social, ca un fenomen geografic şi nu în ultimul rând ca o afacere, sursă de venit, ca o industrie –industria călătoriilor şi turismului.

 

Dezvoltarea turismului presupune existenţa unui potenţial turistic care, prin atractivitatea sa, are menirea să incite şi să asigure integrarea unei zone, regiuni cu vocaţie turistică în circuitele turistice interne şi internaţionale şi care să permită accesul turiştilor prin amenajări turistice corespunzătoare.

Punerea în valoare a resurselor naturale şi a celor create într-o zonă, staţiune etc. De interes turistic depinde, în mare măsură, de dinamismul dezvoltării economiei naţionale a ţării, de politica sa de ansamblu pe care o promovează una sau alta din ţările primitoare de turişti în domeniul turismului, de facilităţile oferite pentru atragerea vizitatorilor.

 

Puternicele transformări economico-sociale din perioada contemporană  au  creat  şi dezvoltat turismul care, la rândul său a stimulat dezvoltarea altor ramuri ale economiei naţionale, prin obiectul activităţii sale cum ar fi industria şi agricultura, construcţiile, transporturile, comerţul etc. Astfel, dezvoltarea turismului şi transformarea lui într-un fenomen de proporţii cu profunde implicaţii economice, sociale, culturale etc. a dus la constituirea şi consolidarea pieţei turistice.

Interdependenţa dintre dezvoltarea turismului şi creşterea economică este evidentă, deoarece antrenează cererea pentru o serie de bunuri şi servicii, care altfel probabil nu ar fi fost produse sau prestate. Structura cheltuielilor turistice reflectă impulsul pe care aceste cheltuieli îl dau sectoarelor ce concură la realizarea produsului turistic, procesul de creştere a veniturilor având loc, în  primul rând, în aceste sectoare şi apoi transmiţându-se treptat şi în alte sectoare ale economiei naţionale, prin intermediul intrărilor succesive ale banilor încasaţi de la turişti, încasări ce reprezintă venituri derivate ale acestor sectoare. Efectele economice ale consumului turistic trebuie evaluate şi prin prisma veniturilor realizate de forţa de muncă angrenată direct sau indirect în industria turismului.

 

Spre deosebire de efectele economice ale turismului care, sunt comensurabile printr-o serie de indicatori valorici şi cantitativi, efectele sale sociale, culturale ş.a. nu sunt exprimate în cifre, necuantificabile, însă lor le sunt consacrate o serie de studii care pun în valoare rolul social şi latura cultural-educativă a turismului.

 

Întreprinderea turistică, ca orice altă întreprindere este considerată o entitate autonomă de producţie, ce dispune de un patrimoniu şi al cărei viitor depinde de vânzarea produselor sau serviciilor  turistice,  de  buna  gestionare  a  resurselor  interne  şi  externe.  In baza proprietăţii private, întreprinderea îşi determină obiectivele şi de aici rezultă autonomia acesteia; în ceea ce priveşte patrimoniul firmei acesta este format din  totalitatea  bunurilor nemateriale şi materiale, bunuri ce alcătuiesc substanţa materială a acestuia, împreună cu renumele, imaginea de   marcă,   know-how.

 

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 

 

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

TVA 0,00 lei

Total 0,00 lei

* TVA Inclus

Plateste    

» Produse noi