Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

LITERATURA ROMÂNĂ VECHE, PREMODERNĂ ŞI MODERNĂ


50,00 lei

LITERATURA  ROMÂNĂ  VECHE, PREMODERNĂ ŞI MODERNĂ

 

 

 

Numar de pagini: 50

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50  lei

 

 

DESCRIERE:

CUPRINS:

  1. I.   Literatura române veche şi premodernă. Umanismul românesc                               5

Elocvenţă şi pragmatism. Mitropolitul Varlaam şi Cazania sau Carte românească de învăţătură                                                                                                                               6

Predica de amvon. Antim Ivireanul şi Didahiile                                                           7

Primii cronicari şi primele cronici                                                                                   8

Învătăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie                                           11

Cărţile populare                                                                                                             11

Teste propuse spre rezolvare                                                                                     12

Cronicarii. Cronicarii moldoveni. Preliminarii                                                               12

Letopiseţul lui Grigore Ureche                                                                               14

Letopiseţul lui Miron Costin                                                                                  16

Letopiseţul lui Ion Neculce. O samă de cuvinte                                                     19

Cronicile muntene                                                                                                         20

Teste propuse spre rezolvare                                                                                     22

Dimitrie Cantemir                                                                                                          22

Teste propuse spre rezolvare                                                                                     24

Literatura cultă. Poezia cultă. Poezia cultă între religios şi profan                                24

Dosoftei. Psaltirea pre versuri tocmită                                                                  25

Miron Costin. Viiaţa lumii                                                                                     26

Cronicile şi povestirile în versuri                                                                                   27

Teste propuse spre rezolvare                                                                                     29

Începuturile literaturii artistice. Poeţii Văcăreşti                                                           29

Costache Conachi                                                                                                          31

Anton Pann                                                                                                                   33

Ion Budai-Deleanu. Ţiganiada                                                                              34

Teste propuse spre rezolvare                                                                                     37

Bibliografie                                                                                                                    37

  1. II.   Literatura română modernă. Paşoptismul şi postpaşoptismul. Romantism european şi romantism românesc                                                                                                                     39

Criterii ale literarităţii poetice                                                                                        41

Proza paşoptistă şi postpaşoptistă                                                                                 43

Teste propuse spre rezolvare                                                                                     44

Romantism românesc şi modele apusene                                                                       45

Concepţia despre poet şi poezie                                                                                    47

Teste propuse spre rezolvare                                                                                     49

Bibliografie                                                                                                                    49

Teste finale                                                                                                                 50

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

 

În accepţie renascentistă, umanismul presupune voinţa gânditorului de a stabili poziţia fiinţei umane în univers, de a şti totul despre om şi de a-l înnobila pe acesta prin cunoaşterea de sine, prin arte şi ştiinţe. Presupune, de asemenea, antropocentrismul, respectiv situarea omului în lume ca măsură a tuturor lucrurilor (după vechiul dicton al lui Protagoras).

În spaţiul românesc, formula erudiţiei umaniste este reprezentată de Miron Costin şi de Dimitrie Cantemir, la sfârşitul secolului al XVIII-lea, secol decisiv pentru destinul nostru cultural pentru că atunci s-au tipărit Pravila şi Biblia, al căror rol a fost acela de a disciplina social şi moral comunitatea,  dar şi de a decide asupra evoluţiei limbii române literare. Pana cronicarilor, formaţi la şcolile latine şi greceşti din Polonia, Italia sau Constantinopol, se angajează în lupta hotărâtă pentru memorie. Conştiinţa întârzierii noastre culturale nu se exprimă în lamentări, ci în efortul de recuperare. Grigore Ureche aduce istoriografia în aria cetăţii; Miron Costin introduce în cultura secolului suflul latinităţii noastre originare; Nicolae Milescu, excelent vorbitor al latinei, occidental în maniere, călător spre China, diplomat, teolog, istoric, memorialist, geograf, traducător, lasă în Jurnal o probă de mentalitate renascentistă de călătorie aplicată pe o realitate asiatică. De asemenea, Udrişte Năsturel şi Mitropolitul Varlaam impulsionează apariţia primelor cărţi de legi – Pravila de la Govora (1640), Îndreptarea legii (1652).

Se adaugă aici şcolile întemeiate şi susţinute de Vasile Lupu, Matei Basarab, Constantin Brâncoveanu şi de familia Cantacuzinilor, ca şi faptul că toţi oamenii învăţaţi ai timpului făcuseră studii de gramatică, de prozodie clasică, de retorică, dialectică, filosofie morală, teologie, geografie, chiar astronomie, istorie, medicină şi ştiinţe oculte.

Grigore Ureche pune problema unităţii de origine a românilor, Miron Costin consacră numelui de român şi latinităţii lucrări aparte în română – De neamul moldovenilor, şi în polonă – Cronica polonă, Poema polonă. De asemenea, se cuvine amintit faptul că Stolnicul Constantin Cantacuzino deţinea cea mai mare bibliotecă de carte latină, italiană şi greacă.

În ceea ce-l priveşte pe Dimitrie Cantemir, poliglot autentic, a cărui operă este o sinteză originală a culturii occidentale şi a celei orientale, primul istoriograf şi muzicolog al lumii otomane, debutul său se face de timpuriu, cu Divanul sau Gâlceava înţeleptului cu lumea, sau Giudeţul sufletului cu trupul, lucrare tipărită la Iaşi în 1698, în greacă şi în română. Un alt studiu, Imaginea cu neputinţă de pătruns a ştiinţei sacre conţine teorii acceptate sau combătute despre universul material, despre timp şi spaţiu, mişcare, fenomene ale naturii, suflet, cunoaştere, etică şi destin etc. Tot lui Cantemir i se datorează şi cea dintâi monografie a Moldovei, Descriptio Moldaviae (1714-1716), în care legendarul este secundat de obiectivitate ştiinţifică în problemele de geografie, politică, istorie, etnogeneză, legi, ocupaţii,  moravuri, ritualuri fundamentale, mitologie, originea limbii şi religia românilor. Este a doua carte de circulaţie europeană, după Istoria Imperiului Otoman (1716).

Vita Constantin Cantemirii este o monografie a vieţii şi  carierei tatălui său, concepută însă tendenţios, ca biografie romanţată, explicând orgolios genealogia şi pretenţiile ereditare la tron.

 

Hronicul vechimii a romano-moldo-vlahilor este o operă istorică dedicată originii românilor, concepută polemic dar neterminată. Ultima carte este Sistemul sau întocmirea religiei mahomedane, tradusă în rusă şi latină, tipărită în 1772 la Sankt Petersburg, şi dovedeşte o bună cunoaştere a Coranului, înţelegerea şi explicarea mentalităţii mahomedane, a religiei, a ritualurilor şi a moravurilor controlate de Coran.

 

                       

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 

Nu exista nici un comentariu inca.

2 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

Total 0,00 lei

Plateste    

» Produse noi