Autentificare   |   Cumparaturi   |   Contact    
 

IMPORTANTA RELATIILOR AFECTIVE STABILE IN SATISFACEREA NEVOILOR SOCIALE SI A CELOR DE STIMA

IMPORTANTA RELATIILOR AFECTIVE STABILE IN SATISFACEREA NEVOILOR SOCIALE SI A CELOR DE STIMA

IMPORTANTA RELATIILOR AFECTIVE STABILE IN SATISFACEREA NEVOILOR SOCIALE SI A CELOR DE STIMA IN CAZUL COPIILOR INSTITUTIONALIZATI – LUCRARE DE LICENTA


50,00 lei

IMPORTANTA RELATIILOR AFECTIVE STABILE IN SATISFACEREA NEVOILOR SOCIALE SI A CELOR DE STIMA IN CAZUL COPIILOR INSTITUTIONALIZATI – LUCRARE DE LICENTA

 

 

Numar de pagini: 75

Diacritice: Da

Format: Word

Prezentare Power Point: Nu

Pret: 50 lei

 

 

DESCRIERE:

 

 

CUPRINS

Introducere …………………………………………………………………………..…........5

1. Socializarea……………………………………………………………...............................7

1.1  Procesul socializarii…………………………………………………................................7

1.2  Socializarea ca umanizare…………………………………………................................7

1.3  Mecanisme ale socializarii…………………………………………................................8

1.4  Socializarea in copilarie si tinerete; persoane semnificative…………………….......10

2. Nevoile copilului……………………………………………………………………........14

2.1 Nevoile de baza ale copilului………………………………………..............................14

2.1.1 Nevoia de dragoste si securitate…………………………………………………........14

2.1.2 Nevoia de experiente noi, de stimulare…………………………………………..........14

2.1.3 Nevoia copilului de a fi apreciat si de a-i fi recunoscute capacitatile…………...........15

2.1.4 Nevoia de responsabilitati………………………………………………………..........15

2.1.5 Nevoi de baza, fiziologice ale copilului…………………………………………..........15

2.2 Efectele nesatisfacerii nevoilor copilului………………………………………...........15

2.3 Functii si abilitati parentale necesare satisfacerii nevoilor copilului………….........17

               3. Protectia copilului in Romania…………………………………………………….......20

3.1 Considerente privind cadrul legal in domeniul protectiei copilului…………..........20

3.2 Centrul de Plasament de Tip Familial…………………………………………..........23

3.2.1 Misiunea Centrului de Plasament de Tip Familial…………………………….….......23

3.2.2 Principiile si obiectivele Centrelor de Plasament de Tip Familial…………….…......23

3.2.3 Personalul din Centrul de Plasament de Tip Familial……………………………......24

            4. Cercetarea…………………………………………………………………………..........26

4.1 Scopul cercetarii…………………………………………………………………..........26

4.2 Fazele derularii proiectului si esalonarea calendaristica………………………........26

4.2.1 Cercetarea de evaluare si investigatie initiala……………………………………......26

4.2.1.1 Definirea problemei stiintifice abordate………………………………………........26

4.2.1.2 Ipotezele si obiectivele cercetarii………………………………………………........26

4.2.1.3. Populatia cercetarii. Lotul studiat…………………………………………….........26

4.2.1.4 Metode, instrumente si tehnici utilizate in cercetarea de evaluare si investigare

initiala…..……………………………………………………………………………….......27

4.2.1.5 Analiza si interpretarea datelor obtinute………………………………………........29

            5. Prezentarea si analiza datelor cercetarii calitative………………………………........35

 Studiu de caz 1…………………………………………………………………………......35

 1. 1.      Prezentarea cazului……………………………………………………………….........35
 2. 2.      Istoria problemei………………………………………………………………….........35
 3. 3.      Nevoile si resursele copilului………………………………………………………......36

3.1  La nivel individual………………………………………………………………….......36

3.2 La nivel interpersonal si organizational……………………………………………......36

Studiu de caz 2…………………………………………………………………………......37

 1. 1.      Prezentarea cazului………………………………………………………………........37
 2. 2.      Istoria problemei…………………………………………………………………........37
 3. 3.      Nevoile si resursele copilului………………………………………………………....38

3.1 La nivelul individual……………………………………………………………….......38

3.2 La nivelul interpersonal si organizational………………………………………….....38

Studiu de caz 3……………………………………………………………………….......39

 1. 1.      Prezentarea cazului………………………………………………………………......39
 2. 2.      Istoria problemei…………………………………………………………………......39
 3. 3.      Nevoile si resursele copilului…………………………………………………….......39

3.1 La nivelul individual………………………………………………………………......39

3.2 La nivelul interpersonal si organizational………………………………………........40

Studiu de caz 4……………………………………………………………………….......41

 1. 1.      Prezentarea cazului……………………………………………………………….......41
 2. 2.      Istoria problemei………………………………………………………………….......41
 3. 3.      Nevoile si resursele copilului……………………………………………………........41

3.1 La nivelul individual……………………………………………………………..…....41

3.2 La nivelul interpersonal si organizational………………………………………..........42

6.  Interventia………………………………………………………………………..........43

6.1  Derularea interventiei……………………………………………………………......43

6.2  Interventia propriu-zisa………………………………………………………….......43

6.2.1 Problemele abordate in cadrul interventiei…………………………………............43

6.2.2 Obiectivele interventiei………………………………………………………….......43

6.2.3 Metode, instrumente, tehnici folosite in interventie…………………………….......44

 Interventia realizata…………………………………………………………………......44

Intalnirea 1…………………………………………………………………………........44

Intalnirea 2…………………………………………………………………………........47   

Intalnirea 3………………………………………………………………………….......48

Intalnirea 4………………………………………………………………………….......50

Intalnirea 5………………………………………………………………………….......51

Intalnirea 6………………………………………………………………………….......53

Intalnirea 7………………………………………………………………………….......54

7. Evaluarea interventiei………………………………………………………….........56

7.1 Obiectivul evaluarii…………………………………………………………….......56

7.2 Lotul evaluarii………………………………………………………………….......56

7.3 Metode, instrumente, tehnici………………………………………………….......56

7.4 Evaluarea propriu-zisa a interventiei………………………………………….....56

8. Concluzii………………………………………………………………………..........59

Bibliografie......................................................................................................................61

Anexe……………………………………………………………………………….......63

Anexa nr.1…………………………………………………………………………........63

Anexa nr.2………………………………………………………………………............65

Anexa nr.3………………………………………………………………………............66

Anexa nr.4........................................................................................................................68

 

EXTRAS DIN LUCRARE:

 

Studiile efectuate in multe ţări, au aratat faptul că, in afara familiei, dezvoltarea copilului merge pe o altă treaptă. Atât la copilul crescut si educat în afara familiei, cât si la cel crescut în familie se formează trasături specifice de caracter, comportament, personalitate, doar că la prima categorie aceste trasaturi sunt altele. In Centrele de Plasament de Tip Tradiţional, cu un numar mare de copii instituţionalizaţi, este aproape imposibil de a asigura un nivel optim de dezvoltare intelectuală, emotională si de personalitate a copiilor, ceea ce conduce la înadaptarea  lor sociala.

John Bowlby, arăta in 1952 că o primă cauză aflată la originea normalităţii, respectiv a întârzierii în dezvoltarea copilului o reprezintă prezenţa sau absenţa mamei (Bonchis, 2006). Problemele emoţionale de cele mai multe ori, sunt determinate de insuficienţa dragostei si afecţiunii din partea parinţilor, deprivării timpurii de comunicare neformală cu adulţii, acestea influienţând negativ formarea personalităţii.

Frustrarea afectivă de un climat familial favorabil dezvoltării copilului este cauza principală a decalajelor de dezvoltare psihomotrică şi socio-afectivă a acestuia.

Dificultăţile de relaţionare socio-emoţionala ale copilului instituţionalizat, au condus catre studierea nivelului de adaptare sociala a persoanelor cu experienta abandonului si institutionalizarii.

Prin această lucrare, mi-am propus să scot în evidentă tocmai nivelul de funcţionare si adaptare socială al copiilor si tinerilor care sunt instituţionalizaţi intr-un Centru de Plasament de Tip Familial, unde s-a creat un mediu cât mai apropiat de cel din familia naturală.

Instituţionalizarea prin efectele sale de deprivare maternă şi socială, conduce la creşterea sentimentelor de insecuritate şi lipsă de valoare, resimţite la copii, toate acestea conducând la scăderea respectului de sine. Copilul instituţionalizat resimte lipsa părinţilor, acesta fiind şi motivul pentru care este esenţială existenţa unor substituţi parentali, care să-i ofere copilului o îngrijire plină de afecţiune. Afecţiunea reprezintă prima nevoie care trebuie indeplinită pentru a asigura dezvoltarea armonioasă a copilului.

Legată de nevoia de afectivitate este nevoia de securitate a copilului. Este foarte important ca acesta, să se simta la adapost atât faţă de lumea exterioară cât şi faţă de propriile trăiri interioare. Securitatea afectivă este furnizată în mod real atunci când copilul are o relaţie stabilă, constantă cu oamenii. Schimbarea frecventă a persoanei de îngrijire, înlocuirea ei în perioade sensibile ale dezvoltării psihice infantile se transformă în tot atâtea piedici în construirea încrederii copilului, în capacitatea lui de a iniţia şi menţine atitudini afective stabile.

Intr-o instituţie de tip tradiţional, copilul este lipsit complet de stimulii intelectuali si afectivi care provin din impartăşirea unor activităţi obişnuite, fireşti într-o familie, este lipsit complet de prilejurile activităţilor creative şi învaţării prin propria experienţă. In acest context misiunea Centrelor de Plasament de Tip Familal este tocmai aceea, de a asigura acel climat afectiv de care copilul are nevoie, de a ocroti şi pregăti pentru societate fiinţe active din punct de vedere social, care în momentul parăsirii instituţiei de ocrotire, să nu constate că le lipsesc multe din insuşirile omenesti fireşti.  

 

 

PREDAREA SE FACE PE CD, PRIN MANDAT POSTAL RAMBURS (PLATA SE FACE LA POSTA), INSA SE POATE AJUNGE SI LA ALTA MODALITATE DE LIVRARE (PE MAIL)

 

PLATA SE FACE LA RIDICAREA COLETULUI.

 

 

 

Nu exista nici un comentariu inca.

30 produse asemanatoare:

Cos de cumparaturi

Fara produse

Livrare 0,00 lei

Total 0,00 lei

Plateste    

» Produse noi